Wijken inrichten vanuit de behoefte van fietsers en voetgangers
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hartvanlansingerland.nl
Jan Caesar en Edwin Vervaet.
Jan Caesar en Edwin Vervaet.

Wijken inrichten vanuit de behoefte van fietsers en voetgangers

  •   60 keer gelezen

Lansingerland – Afgelopen week vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de Fietsersbond afdeling Lansingerland. Het hoofdthema tijdens de avond was het aanleggen van een fietsvriendelijke infrastructuur in met name nieuwbouwwijken van Lansingerland. Tijdens de avond gaf beleids- en procesadviseur Piet van der Linden een presentatie over fietsvriendelijke wijken. Volgens de Fietsersbond zouden nieuwe wijken ingericht moeten worden vanuit de behoefte van voetgangers en fietsers. Dit is een van de punten uit de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond.

De Fietsersbond zet zich in voor veilig en comfortabel fietsen en levert daarmee een bijdrage aan een leefbaar, gezond en actief Nederland. Fietsen is behalve een plezierige manier om van A naar B te komen, ook een belangrijk instrument geworden om ons land leefbaarder, duurzamer, gezonder en bereikbaarder te maken. "Fietsen geeft het ultieme gevoel van vrijheid om je snel en makkelijk te kunnen verplaatsen met niet al te grote afstanden. Het draagt bij aan een schoon milieu en het draagt bij aan een goede conditie en gezondheid. Ik zie alleen maar plussen en daarom wil ik mij graag inzetten als vrijwilliger", zegt Edwin Vervaet. De Fietsersbond stelt deze zaken aan de orde en probeert samen met de gemeente tot zinvolle oplossingen te komen. Zo zijn er in de afgelopen jaren al heel wat successen geboekt. "Vanuit de Fietsersbond hebben we bijvoorbeeld aanbevelingen gedaan voor de problematiek rondom de rotonde Klapwijkseweg-Oudelandselaan", zegt secretaris Jan Caesar. Daarnaast heeft de Fietsersbond zich ook ingezet voor veilige schoolfietsroutes, goede bewegwijzering, het verwijderen van paaltjes en obstakels, de fietspaden langs de N470/471 en het fietspad langs de Doenkade over de HSL. Doelen die mede door de inzet van vrijwilligers zijn gerealiseerd. "Zonder vrijwilligers gebeurt er te weinig. We kunnen niet alles aan de overheid overlaten en daarom is burgerparticipatie zo belangrijk. Ik ben best wel positief verrast hoe professioneel de Fietsersbond georganiseerd is", zegt Vervaet, die nu een jaar vrijwilliger is bij de afdeling. De Fietsersbond afdeling Lansingerland voelt zich goed gehoord door de gemeente. Bereikbaarheid en verkeersveiligheid is belangrijk in de gemeente Lansingerland. De gemeente wil in de toekomst rekening houden met nieuwe ontwikkelingen. Zo is er in december 2019 een onderzoek naar de verkeerssituatie in Lansingerland geweest door Lansingerland Peilt. Uit het onderzoek blijkt dat 37% dagelijks gebruik maakt van de fiets. Er zijn diverse maatregelen die de gemeente kan nemen om de fietsmogelijkheden te verbeteren. Volgens de respondenten heeft het verbeteren van het wegdek van de fietspaden de hoogste prioriteit, gevolgd door betere verlichting langs fietspaden en bewaking van fietsenstallingen. Een ander belangrijk punt dat werd genoemd is het scheiden van fiets- en autoverkeer. Fietsvriendelijke wijken betekent betere verlichting, betere fietspaden met gescheiden weggedeelte voor auto's en fietsers, bewaakte fietsenstallingen en het verbeteren van voorrangssituaties voor fietsers. In 2040 zou het wegennet in de steden ontworpen moeten zijn vanuit de behoeften van voetgangers en fietsers. Momenteel is de infrastructuur vooral ingericht vanuit de behoefte van autogebruikers. De gemeente Lansingerland is volgens de respondenten vooral veilig voor voetgangers en automobilisten. Voor (brom)fietsers en kinderen is de verkeersveiligheid volgens ongeveer een derde van de respondenten voor verbetering vatbaar. Zelf heeft Vervaet ook ideeën over hoe de nieuwe wijken fietsvriendelijk ingericht kunnen worden. Volgens hem zouden de wegen binnen de dorpskernen 30 km p/u moeten worden. Indien er een fietsoversteek naast een zebra ligt, zou de fietser altijd voorrang moeten krijgen. Fietsoversteekplaatsen zouden beter gemarkeerd kunnen worden met bijvoorbeeld led-verlichting in de weg. Bij de inrichting van een wijk zou er eerst kunnen worden gestart met de voetpaden, daarna de fietspaden en dan pas de autoweg. In de woonwijken kunnen gecentraliseerde parkeerplaatsen komen. Alles voor meer fietsvriendelijke wijken in het toekomstige Lansingerland.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604602&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>