"Vitaal en toekomstbestendig bos"
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hartvanlansingerland.nl
Natuur en recreatie met elkaar in evenwicht. Dat is het uitgangspunt achter de plannen. (Foto: AvdH)
Natuur en recreatie met elkaar in evenwicht. Dat is het uitgangspunt achter de plannen. (Foto: AvdH)

"Vitaal en toekomstbestendig bos"

  •   72 keer gelezen

Bergschenhoek – Een vitaal en toekomstbestendig bos moet het worden, dat staat in de plannen over het natuurbeheer van het Hoge Bergse Bos. Bij het Trefpunt Rotta, aan de rand van het Hoge Bergse Bos, werd op donderdag 23 januari uitleg gegeven over de werkzaamheden voor de komende tijd. Iedereen was welkom in het honk van de Natuur- en Vogelwacht om met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer in gesprek te gaan over het reguliere bosonderhoud, de essentaksterfte en de verjonging van het bos.

Door Andrea van der Houwen

John Heslinga is een van de eerste bezoekers van de inloopavond. "Ik vind het nog steeds niet leuk als er een boom gekapt wordt, maar ik ben wel weer iets meer te weten gekomen over het hoe en waarom", zegt Heslinga. Rien van der Vorm herinnert zich het planten van de eerste bomen in de jaren 70. "Vroeger was recreatie belangrijk en was natuur bijzaak, tegenwoordig is dat meer met elkaar in evenwicht." Van der Vorm is blij met dit soort voorlichtingsavonden. "Iedereen kan hier gewoon meepraten over de natuur", zegt de ex-voorzitter van Rotta en huidige coördinator van de natuurwerkploeg.
Belangstellenden bekeken tijdens de inloopavond levensgrote kaarten waarop te zien is welk type natuur waar komt, en wat dat inhoudt voor de omgeving. Boswachter Dick van Stegeren en zijn collega's zijn heel tevreden met de opkomst. "De mensen krijgen meer begrip voor ons werk en weten precies wanneer zij overlast kunnen verwachten. Die overlast voor het gebied en de bezoekers willen we natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Soms houdt dat in dat je veel bomen in één keer moet kappen. Wij begrijpen dat mensen daarvan schrikken." Frans van der Meer, accountmanager Rottemeren, beaamt dit. "We hebben daarom afgesproken om op sommige plekken met kleinere machines te werken als dat kan. Als ik terugkijk naar afgelopen jaar dan heeft dat ons ook geleerd dat wij 'aan de voorkant' al in gesprek moeten gaan met onze gesprekpartners." Van der Meer doelt op actiegroep Stop de Bomenkap waar Staatsbosbeheer mee te maken kreeg toen de boswerkzaamheden al in volle gang waren. "Toen bleek immers dat er veel weerstand tegen het kappen van de bomen bestond. De actiegroep liep toentertijd 'achter de kar aan'. Inmiddels kan ik zeggen dat wij 'voor de kar' met elkaar in gesprek zijn over de nieuwste ontwikkelingen in het Rottemeren gebied." Een andere gesprekspartner is Natuur- en Vogelwacht Rotta. Voorzitter Hans Sanders, ook aanwezig op deze avond, zei eerder in deze krant dat de natuurbeschermers een goede verstandhouding met Staatsbosbeheer hebben, ook al verschillen zij soms van mening met elkaar over de massale houtkap. Van der Meer concludeert: "Met dit soort gelegenheden slaag je erin om alles goed uit te leggen. Helaas komt alles nu wel tegelijk: de aanleg van de A16, de essentaksterfte en het reguliere onderhoud."
Ook Tineke van der Knaap bezocht de inloopavond. Zij sprak vorig jaar namens Stop de Bomenkap in bij de gemeenteraad. Het leverde een motie op met als resultaat een rondgang door het Rottemeren gebied met de politiek en enige tijd later een onafhankelijke schouw rondom de bomenkap. Deze 'second opinion', uitgevoerd door Wageningen University Research (WUR) en een onafhankelijk bomenexpert, had tot gevolg dat het kappen van een grote rij essen langs de Merenweg voorlopig is uitgesteld. Volgens Van der Meer worden deze bomen over vijf jaar opnieuw bekeken. Er zijn bosvakken waar de zieke essen wel gekapt moeten worden. De essentaksterfte is een agressieve schimmelziekte waarvan de essen niet herstellen.

Dunning en verjonging
Door middel van 'dunning' krijgen andere bomen de ruimte verder te groeien. Verjongingskap houdt in dat oude bomen vervangen worden door nieuwe. Op die manier ontstaat er een meer gevarieerd bos met een betere leeftijdsopbouw en meer biodiversiteit. De geselecteerde bomen krijgen een gekleurde stip. Dit heet blessen en duurt tot mei van dit jaar. In de zomer en het najaar van 2021 worden de gebleste bomen verwijderd. Vanaf november dat jaar tot maart 2022 wordt er herplant. Bij het markeren van de bomen worden drie kleuren gebruikt: Een blauwe stip betekent dat deze bomen blijven staan. Witte stip: deze bomen blijven ook staan, maar moeten gesnoeid worden vanwege dode takken. Rode stip of streep: deze bomen worden gekapt.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604602&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>