Jeugdcoaches als extra ondersteuning
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hartvanlansingerland.nl
Het team jeugdcoaches met verantwoordelijk wethouder Van Tatenhove.
Het team jeugdcoaches met verantwoordelijk wethouder Van Tatenhove.

Jeugdcoaches als extra ondersteuning

  •   377 keer gelezen

Wat is het doel van de jeugdcoach?

Lansingerland – Sinds 6 januari zijn er op alle basis, - en middelbare scholen in Lansingerland jeugdcoaches te vinden, in totaal 13. De jeugdcoach is er voor ouders, leerlingen en leraren bij vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. De jeugdcoaches zijn in dienst van Schoolformaat. Wat is het doel van de jeugdcoach en waarbij kunnen ze helpen?

Door: Amel Bali

Het uitgangspunt is dat alle kinderen recht hebben op de beste kansen om zich te ontwikkelen. Voor sommige kinderen betekent dit dat ze extra ondersteuning of hulp nodig hebben. De school is, na de ouders, de belangrijkste signaleerder van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen of problemen in de thuissituatie. De leraar ziet vaak als eerste dat er iets niet in orde is. Het signaleren van problemen is de eerste stap. Maar door de complexe organisatie van de jeugdhulp was het voor het onderwijs niet altijd even gemakkelijk om de weg te vinden naar de juiste hulp. In het kader van Passend Onderwijs leveren scholen zelf ondersteuning bij het leren en soms ook bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar sommige problemen op school hebben niet te maken met leren. Ze zijn gerelateerd aan opvoeden, opgroeien of sociaal-emotionele problematiek of komen voort uit de thuissituatie. Hiervoor biedt de jeugdcoach een oplossing.

De jeugdcoach
Met de jeugdcoach op school wordt er in een vroeg stadium ondersteuning aan de jongere, ouders en onderwijsprofessionals geboden. De jeugdcoach moet hierbij coachen en versterken. Het doel is dat kinderen weer goed kunnen functioneren op school en beter in hun vel zitten. De jeugdcoach werkt nauw samen met anderen betrokkenen van het kind. De jeugdcoach is onderdeel van het ondersteuningsteam op de school. Dit team werkt integraal en multidisciplinair. Gezamenlijk doel is dat ieder kind verder wordt geholpen in een gezonde ontwikkeling, zich beter voelt en weer goed kan functioneren op school. Maar ook dat docenten en de school zich gesteund voelen en dat zij meer handvatten hebben voor de signalering en ondersteuning van het kind op school. Een belangrijk uitgangspunt van de jeugdcoach is dat het aanvullend en ondersteunend is ten opzichte van de ouders en de school. De ouders en de school hebben beiden het welzijn van het kind voor ogen. Met ieder een eigen verantwoordelijkheid hierin. De jeugdcoach kan met de ouders en de school samenwerken en ondersteunen indien dit nodig is. Mocht de hulp niet toereikend of passend zijn, dan wordt er geholpen om de juiste vervolghulp te vinden. Ouders en de school staan er in ieder geval niet alleen voor.

De hulp
Elke school in Lansingerland heeft een vaste jeugdcoach, die er op de scholen op vaste momenten aanwezig is. Daarnaast is de jeugdcoach ook in te zetten voor trajecten, die niet gekoppeld zijn aan een school. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als leerlingen in een andere gemeente naar school gaan. Op verzoek biedt de jeugdcoach hulp aan leerlingen door het voeren van gesprekken. Ook geeft de jeugdcoach advies aan ouders en leerkrachten wanneer er zorgen zijn over een kind, bijvoorbeeld bij eenzaamheid, rouw, onzekerheid, echtscheiding, problemen thuis of op school. De jeugdcoach is ook inzetbaar als gezinscoach/opvoedondersteuner bij gezinnen thuis. Indien nodig kan de jeugdcoach ook een laagdrempelige vorm van jeugdhulp bieden. Dit kunnen korte 'coachingsgesprekken' zijn, gericht op het versterken van de competenties. Ook kan problemen in een gezin kunnen een rol spelen bij het gedrag en problematiek van een leerling, de jeugdcoach kan dan met het gezin een intensiever hulptraject inzetten. "Ouders en jongeren kunnen voor al hun vragen over opgroeien en opvoeden terecht bij ons team Jeugd. Daarnaast hebben ouders, leerlingen en leraren vanaf nu met de Jeugdcoach op School ook één laagdrempelig aanspreekpunt op de school. Op de basisscholen zijn daarmee de werkzaamheden van schoolmaatschappelijk werk en jeugd- en gezincoaching geïntegreerd in één functie. Ook op het voortgezet onderwijs gaan de jeugdcoaches aan de slag. Met als doel dat leraren en ouders sneller de juiste hulp vinden als er problemen zijn met een kind of binnen het gezin", zegt wethouder Ankie van Tatenhove.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604602&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>