Lansingerland als scharnierpunt in de regio
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hartvanlansingerland.nl
De burgemeester ziet veel kansen voor de toekomst. (Foto: AB)
De burgemeester ziet veel kansen voor de toekomst. (Foto: AB)

Lansingerland als scharnierpunt in de regio

  •   50 keer gelezen

Lansingerland - Lansingerland groeit en bloeit. De burgemeester noemde Lansingerland in zijn speech een belangrijke schakel in de regio. Dit geeft veel kansen voor de toekomst. Naar aanleiding van de nieuwsjaarspeech stelden we de burgemeester enkele verdiepende vragen.

Door: Amel Bali

U pleit in uw speech voor een duurzame ontwikkeling. Welke vooruitlopende veranderingen kunnen we het komend jaar concreet verwachten?
Duurzame ontwikkeling gaat om de brede zin van het woord fit for the future. Dus toekomstbestendig en aansluitend bij wat we straks willen zijn en wat we nodig hebben. En dus ook met behoud van onze Lansingerlandse kwaliteiten. Dan heb ik het over een hoog voorzieningenniveau, groen, goede ontsluitingen en voldoende woningen voor verschillende doelgroepen. Als we nieuwe wijken bouwen, houden we met dit soort kwaliteiten rekening. De woningbouwontwikkeling Wilderszijde is daar een goed voorbeeld van. Dat betekent dat we ook inzetten op de opwaardering van openbaar vervoer, in groengebieden investeren, overstappen op duurzame energie en minder milieubelastende materialen, en rekening houden met klimaatveranderingen.

In uw speech benoemt u dat Lansingerland een metropoolregio met een dorps karakter is. Wat vindt u ervan dat de gemeente door de groei steeds meer een stedelijk karakter krijgt en daardoor het dorpse karakter steeds meer vervaagd? Is dit iets wat we moeten toejuichen of waar we voor moeten oppassen?
roei betekent niet per definitie dat het dorpse karakter verandert. Dit karakter wordt namelijk mede bepaald door de opzet van wijken en door woningtypen. Het dorpse karakter is een kracht van Lansingerland. Onze gemeente groeit al jaren en toch hebben we ons authentieke karakter behouden. Een dorps karakter en verstedelijking bijten elkaar dus niet per definitie. In Lansingerland lukt het ons nu. Dat blijkt ook uit de burgerpeiling, waarin inwoners het dorpse karakter nog altijd hoog waarderen

Het streven is om van Lansingerland de meest geslaagde groeigemeente van Nederland te maken. Hoe realistisch is dit streven? Zijn hier cijfers over bekend?
Dit is een ambitie die niet in cijfers is uit te drukken. Maar we zien wel dat onze gemeente hier tot nog toe goed in slaagt. In het kader van onze Omgevingsvisie hebben we laatst nog een burgerpeiling gehouden. Hieruit blijkt dat inwoners erg positief zijn over wonen in Lansingerland.

Hoe speelt de gemeente in op de toekomstige vergrijzing naast het concept van levensloopbestendige woningen en de bestaande woonzorgvormen voor ouderen?
We onderzoeken veel. Bijvoorbeeld via de Grote Omgevingstest en woningbehoefte-onderzoeken per kern. Hierdoor krijgen we de vraag van senioren scherper in beeld. Deze informatie helpt ons bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en inbreidingslocaties. Samen met de woningcorporatie stimuleren we 'passend wonen' met behulp van een doorstroommakelaar in het sociale segment. Op deze manier kunnen ouderen kleiner gaan wonen met behoud van hun oude huur.

U geeft aan in de speech dat de gemeente ook betaalbare woningen voor de lage en middeninkomens wil realiseren. Kunnen we hier in 2020 al iets van terugzien?
We hopen in 2020 de eerste paal te slaan voor Wilderszijde. Daar moeten we op deze punten resultaat gaan boeken. Verder leveren we in 2020 in Rodenrijse Zoom 2 appartementencomplexen sociale huurwoningen op voor de lage inkomens. In Parkzoom, Westpolder/Bolwerk en Hoeksekade realiseren we in 2020 starterswoningen voor de lage middeninkomens. Daarnaast zijn we voor de komende jaren bezig met de ontwikkeling van plannen voor betaalbare woningen in alle drie de kernen.

U noemt in uw speech het feit dat de woningbouwbehoefte groter is dan het aanbod. Dit klinkt als een potentieel probleem. Hoe gaat de gemeente dit opvangen?
In de Randstad is de woningbehoefte de komende jaren inderdaad veel groter dan het aanbod. Lansingerland kan hieraan bijdragen door extra woningen toe te voegen. Neem Wilderszijde. Deze plek is als versnellingslocatie aangemerkt in het kader van de Woondeal Zuidelijke Randstad. En ook in Westpolder bekijken we met de ontwikkelaar hoe er meer woningen in de buurt van de E-lijn kunnen komen. Ook de langere termijn hebben we op ons netvlies. We kijken dan naar locaties die dicht bij het openbaar vervoer liggen.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604602&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>