Openbare ruimte mag groener en duurzamer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hartvanlansingerland.nl
De gemeente gaat stapsgewijs een centrale buis voor de afvoer van schoon water aanleggen, zodat dat niet meer het riool in hoeft.  (Foto: PR)
De gemeente gaat stapsgewijs een centrale buis voor de afvoer van schoon water aanleggen, zodat dat niet meer het riool in hoeft. (Foto: PR)

Openbare ruimte mag groener en duurzamer

  •   85 keer gelezen

Lansingerland - De inwoners van Lansingerland geven de leefbaarheid en de kwaliteit van het wonen in Lansingerland gemiddeld een zeven, blijkt uit een leefbaarheids- cq belevingsonderzoek van de gemeente. De burgers zijn over het algemeen ook goed te spreken over de dienstverlening door de gemeente en aanverwante organisaties.

Wethouder Simon Fortuyn van Leefbaar 3B zei vorige week in een persgesprek dat hij blij is met het cijfer 7,1 en met de positieve houding van de gemiddelde inwoner. Toch is er geen tijd en aanleiding om tevreden achterover te leunen. De gemeente wil verdere stappen zetten om bestaande en nieuwe wijken groener te maken en meer 'klimaatadaptief' in te richten. Tegelijk wil hij het kwaliteitsniveau van de totale openbare ruimte verhogen door meer en vaker zwerfvuil in te zamelen, door het onderhoud aan straten en stoepen te verbeteren en tegelijk ook meer groen te realiseren binnen de wijken. Lansingerland werkt daarbij graag samen met bijvoorbeeld hoogheemraadschappen maar ook met burgers zelf. Zij worden gestimuleerd om hun tuinen te 'ontstenen' en te 'vergroenen'.

Waterberging
Daarmee hangt meteen ook de wateropvang en –berging samen. Klimaatontwikkelingen wijzen er op dat we vaker grotere en langer durende hoosbuien over ons heen zullen krijgen. In een meer en meer verstedelijkend gebied stelt dat eisen aan de waterberging. Hoe meer tuinen er zijn met groen en liefst ook nog een vijver, des te meer reserve-opvangcapaciteit er ontstaat. Daarom geeft het hoogheemraadschap Delfland subsidie voor het 'vergroenen' van tuinen Lansingerland heeft te maken met twee hoogheemraadschappen, Delfland én Schieland/Krimpenerwaard en de laatste heeft zo'n subsidie niet. "Maar ze hebben wel een goede kwijtscheldingsregeling voor mensen die het niet kunnen betalen", zegt de wethouder. Over water gesproken: de gemeente begint in Dorp Noord-Oost met een proef om aan de voorzijde van de particuliere woningen de regenpijp die het dakwater verwerkt los te koppelen van het riool, zodat globaal vijftig procent van het schone dakwater niet het riool in loopt maar afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater. Het voordeel is dat je schoon water niet hoeft te zuiveren tegelijk met het rioolwater en dat er minder snel riooloverstort plaatsvindt waarbij vuil water in het oppervlaktewater of op straat terecht komt. Wel moet er voldoende capaciteit zijn om het dakwater op te vangen in het oppervlaktewater. Burgers doen vrijwillig mee aan deze proef. In grote lijn blijken mensen best mee te willen werken aan dit soort verduurzamende initiatieven. Aandachtspunt dat ook van huizeneigenaren zelf actie wordt gevraagd, zoals het (deels) vrij maken van hun voortuin. Wethouder Fortuyn: "Want dit kunnen we als gemeente niet alleen. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor gemeente en inwoners samen."

Bijenroutes
Bij de inrichting van nieuwe wijken zoals Wilderszijde wordt meteen zo veel mogelijk duurzaam gedacht en gewerkt. Ook hier is er een breed draagvlak voor vergroening en voor een inrichting met een optimale biodiversiteit. Simon Fortuyn zegt dat Lansingerland volop samenwerkt met andere gemeenten en instanties om regionaal bijvoorbeeld doorgaande bijenroutes te realiseren, waarbij zelfs in kassengebieden 'bijencorridors' worden gemaakt. Alles hangt met alles samen en dus zul je ook moeten werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de lucht en het water. Dat bereik je onder meer met een evenwichtige gevarieerde aanplant en het terugdringen van uitstoot van kwalijke gassen en stoffen. Een heikel punt bij de inrichting van een wijk is ook verkeer en vervoer. Geef je de auto alle ruimte of probeer je al in te spelen op de ontwikkeling dat de huidige jeugd autobezit en de auto niet meer heilig verklaart en gebruik veel belangrijker vindt dat bezit? Als er straks minder auto's zijn, wat betekent dat dan voor de parkeernormen in een nieuwe wijk als Wilderszijde? Aan vragen en stof voor discussie geen gebrek! Daarnaast vindt wethouder Fortuyn vooral losse opmerkingen en wensen interessant. "Als mensen op een bepaalde plek iets willen, zoals een bankje of een extra prullenbak, dan proberen we daar zo snel mogelijk werk van te maken."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604602&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>