[BLIK OP DORPSGENOTEN] Vrijwilligers De Leeuwerik
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hartvanlansingerland.nl
Deze vrouwen zijn vanaf het prille begin vrijwilliger bij De Leeuwerik onder leiding van Tonnie Oosterlaan die al twaalf jaar ‘de boel’ coördineert. Van links naar rechts: Lenny, Tonnie, Nel, Tineke, Wil, Annie, Riet en Ina.
Deze vrouwen zijn vanaf het prille begin vrijwilliger bij De Leeuwerik onder leiding van Tonnie Oosterlaan die al twaalf jaar ‘de boel’ coördineert. Van links naar rechts: Lenny, Tonnie, Nel, Tineke, Wil, Annie, Riet en Ina.
BLIK OP DORPSGENOTEN

Vrijwilligers De Leeuwerik

  •   146 keer gelezen

Deze week in de rubriek Dorpsgenoten niet één maar een heel stel dorpsgenoten. Allemaal Bleiswijkse dames die vrijwilliger zijn bij De Leeuwerik, de zoete inval in het dorp waar zeven dagen per week van alles te doen en te beleven is: bij wijze van spreken van bingo tot blaasvoetbal. Laat dat laatste nou net het enige zijn dat (nog) niet beoefend wordt bij De Leeuwerik. Wat wel? Dat wordt opgenoemd door de vrijwillige dames die we spreken en die allemaal al 27 jaar – namelijk vanaf het prille begin van De Leeuwerik tot heden – regelmatig als vrijwilliger in actie zijn daar.

Volksdansen, yoga, bridge, pilatus, film, biljarten, koersbal, schilderen, klaverjassen, leesclubs, breien, gymmen, fietsen, zingen via het Leeuwerikkoor, dagopvang, kerkdiensten, Zomeracademie, enzovoort. Het is te veel op te noemen. Allerlei verenigingen en organisaties maken gebruik van De Leeuwerik. De Leeuwerik valt onder Welzijn Lansingerland waar ook meerdere betaalde krachten werkzaam zijn die hun aandacht verdelen over de diverse kernen/dorpen van de gemeente. Het meeste werk wordt echter gedaan door vrijwilligers. Bij De Leeuwerik zijn dat er in totaal 131. Er zijn vijf beheerders die bij toerbeurt een week lang het beheer voor hun rekening nemen en alle activiteiten en bezigheden worden gecoördineerd door een team van vijf dames.

Dat is het Team Welzijn De Leeuwerik onder leiding van coördinator Tonnie Oosterlaan-Kragtwijk die dit werk al twaalf jaar vrijwillig doet. Eigenlijk was het de bedoeling dat alleen Tonnie (69) dorpsgenoot zou worden maar dat vond ze geen goed idee. Ze wilde best in de krant via deze rubriek – in navolging van haar man Arnold die er een tijdje terug in stond – maar dan wel samen met een club vrijwilligers van De Leeuwerik. Dat vonden wij geen probleem. Hoe meer zielen, des te meer vreugd.

Op de laatste echte hete dag van een van de heetste weken uit de historie ontmoeten we een club dames in een zaaltje met airco in De Leeuwerik. Jammer genoeg is niet iedereen aanwezig die er zou kunnen of mogen zijn. Wil Minnai hoort er ook bij en zij zou ook hele verhalen kunnen vertellen over het Leeuwerikwerk door de jaren heen, maar zij tobt erg met haar gezondheid. En dan hebben we nog Mar van de Bent. Zij doet nog steeds de was voor De Leeuwerik maar ze is intussen 89 en op zo'n hete dag als vrijdag 26 juli gaf Mar er de voorkeur aan lekker thuis te blijven. Haddy de Jager had ook wel een en ander kunnen toevoegen, maar zij was verhinderd. Misschien kunnen we met haar apart nog een keer een afspraak maken. Zij heeft behalve het Leeuwerikwerk ook andere interessante bezigheden waar ze veel over kan vertellen. Voordat we van start gaan, noemen Tonnie en haar collega's ook nog de naam van An Boeter. Ook zij was vanaf het prille begin actief bij De Leeuwerik maar An is jammer genoeg onlangs plotseling overleden. Mooi dat ze haar zeker niet vergeten zijn.

Tonnie, jij wilde niet alleen in deze rubriek. Waarom eigenlijk niet?
Het gaat niet om mij, het gaat om al het mooie dat hier bij De Leeuwerik gebeurt, dankzij de inzet van heel veel mensen die het leuk vinden en steeds bereid zijn om hun schouders eronder te zetten. Ik mag dan het geheel coördineren, maar zonder al die 131 vrijwilligers is er niet veel te coördineren.

Wat is nou het succes van De Leeuwerik?
Het is destijds begonnen met twaalf woningen met zorg voor ouderen en daarbij een ontmoetingsruimte waar allerlei activiteiten in worden georganiseerd. Daar omheen is steeds meer gebouwd. We hebben nu een prachtig en modern voorzieningencentrum met zalen van verschillende grootte waar van alles mogelijk is. Ook is Laurens met haar zorgcentrum 'De Tuinen' erbij gekomen. Dat sluit aan op De Leeuwerik maar het staat op zichzelf als zorg- en verpleeginstelling. Het mooie is dat we heel goed samenwerken en elkaar proberen te versterken. Neem het Leeuwerikzangkoor als voorbeeld: op dinsdagmorgen repeteert dit koor met ongeveer zestig mensen onder leiding van Henk in 't Veen in de grote zaal van 'De Leeuwerik' en dan komen de bewoners vanuit De Tuinen hier naartoe om te luisteren of mee te zingen, als ze dat kunnen en willen. Het succes van De Leeuwerik is dat alles in goede samenwerking gebeurt. Het is een gezamenlijke prestatie en we doen het met z'n allen. Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze een steentje bij. De instelling is ook: weinig moet en heel veel mag. Destijds is deze voorziening ontstaan als ontmoetingscentrum voor ouderen. Daar was toen echt behoefte aan en van daaruit is het alleen maar gegroeid en steeds meer gaan bruisen van activiteiten. De Leeuwerik is zeven dagen in de week geopend voor allerlei doeleinde waarvoor het is bestemd en beschikbaar is als voorziening. Ik noem bijvoorbeeld het dagelijkse biljarten met inmiddels drie tafels. Dit geeft een drukte van jewelste. Bridgen en diverse andere activiteiten vinden 's avonds plaats. Wat ik al zei: er zijn ook heel veel organisaties van buiten die van De Leeuwerik gebruik maken, zoals de Vrouwen van Nu, de Trombosedienst, het Katholiek Vrouwengilde, de Zonnebloem enzovoort. En dan stelt Tonnie een vraag aan de andere dames: weten jullie hoe veel mensen er in maart van dit jaar binnen zijn geweest? In die maand hebben 'ze' dat een keer vanaf de eerste tot de laatste dag bijgehouden. De schattingen lopen behoorlijk uiteen maar niemand komt ook maar in de buurt van het werkelijke aantal. Het waren er 4060. De o's en de a's vliegen in de rondte. Maar het was die maand ook Carnaval voor senioren en er waren samenkomsten van NL DOET, diverse vergaderingen en toneelvoorstellingen.

Tonnie heeft de aftrap gedaan en voegt nog toe dat sinds een aantal jaren ook de organisaties Middin en DOEL een deel van hun werk aldaar doen. De cliënten van deze organisaties – mensen met een bepaalde beperking of met een psychische aandoening – werken na een aarzelend begin perfect samen met de vrijwilligers.

De vrijwilligers vertellen nu een voor een wat over hun werk bij De Leeuwerik. Op het rijtje af. De eerste die aan het woord komt, is Tineke Broekhuizen.

Overigens zeggen de vrijwilligers over coördinator Tonnie nog dat ze een groot probleemoplossend vermogen heeft. Door rustig, kordaat en rechtvaardig met iedereen het gesprek aan te gaan, verdwijnen problemen vaak zo snel als sneeuw voor de zon!

Nu Tineke: "Ik was eerst actief bij het Rode Kruis en ben toen ook bij De Leeuwerik van alles gaan doen. Vooral op maandagmorgen doe ik het barwerk. Het leuke van dit werk is dat je iets doet voor de mensen en dat je allerlei leuke contacten hebt, zowel met andere vrijwilligers als met degenen die meedoen aan een activiteit. Omdat er zo veel verschillende activiteiten zijn, krijg je te maken met heel veel verschillende mensen."

Riet van Oosterhout (82): "Ik heb vroeger in een kindertehuis gewerkt. Mijn man – die intussen overleden is – stopte op zijn 49ste al met werken. Dat was voor mij reden om ook buitenshuis actief te blijven. Zo ben ik bij De Leeuwerik terechtgekomen en na 27 jaar zit ik er nog met veel plezier. Ik heb ook wel meegedaan aan activiteiten, zoals het Internetcafé. Ook ik vind het mooie van dit werk: het ontmoeten van allerlei mensen. Je bent lekker aan het werk en het is altijd gezellig onder elkaar."

Lenny Kraan (75): "Ik ben hier aan de gang gegaan nadat begin 1993 mijn baan was komen te vervallen. Ik solliciteerde overal en nergens en toen dat niks opleverde, zei dokter Voorthuizen: waarom ga je geen vrijwilligerswerk doen? Zo ben ik op het idee gekomen om hier bij De Leeuwerik aan de slag te gaan. Ik ben nu vooral op zondagmiddag actief met de Open Inloop. Het is geweldig leuk werk. Bijna net zo leuk als zorgen voor de kleinkinderen!"

Wil Spel (74): "Heel veel jaren ben ik vooral bezig geweest met Tafeltje Dekje, de dagelijkse maaltijdvoorziening voor alleenstaande ouderen die zelf niet meer kunnen of willen koken. Het is nog jammer dat deze voorziening is gestopt door de komst van diepvriesmaaltijden. Daardoor is het sociaal contact en ook de sociale controle weggevallen. Gelukkig is er wel de Open Tafel voor in de plaats gekomen. Woensdag van 11.00 tot 14.00 uur kan iedereen lekker lunchen in De Tuinen. Het is heel belangrijk dat dit soort voorzieningen blijft bestaan."

Nel Geluk (80 en op 14-8 81) combineerde het werk bij De Leeuwerik lange tijd met het Rode Kruis: "Ik zat destijds vanuit het Rode Kruis in het toen nog heel grote bestuur. Allerlei vrijwilligerswerk heb ik gedaan hier. Door mijn leeftijd kan ik niet zo heel veel meer, maar op dinsdagmorgen kom ik nog hier naar toe om de vaatwasser vol te laden en weer leeg te maken. Het is misschien niet zo veel maar zo blijf ik er toch leuk bij betrokken."

Ina Brinkers (77) is op zaterdagmiddag de vaste gastdame achter de bar bij onder meer de kaart- en bingo-activiteiten: "Dat vind ik heel leuk maar ook de filmmiddag op de laatste zondag van de maand. Er gebeuren hier zo ontzettend veel leuke dingen. Het is altijd leuk en gezellig en als je mij vraagt of ik er in die 27 jaar ooit aan heb gedacht om er mee te stoppen, dan is mijn antwoord heel simpel: nee, eigenlijk geen moment. Zo lang ik me goed voel, ga ik er lekker mee door. Soms moet je wel eens laatste ronde roepen, anders wordt het nachtwerk, maar dat geeft alleen maar aan hoe leuk ze het hier allemaal vinden."

Tot slot Annie in 't Veen (78) die met een brede glimlach alle verhalen en opmerkingen heeft aangehoord, met soms een eigen toevoeging. Zij zegt: "Ik ben van huis uit een zorgzaam type en dan zit je hier goed. Koersbal, de zang, de gym; bij van alles ben ik betrokken geweest. Ook ik hoop dit werk nog zo lang mogelijk te kunnen doen, totdat anderen misschien iets voor mij kunnen gaan betekenen. Iets doen voor andere mensen en intussen in beweging en bezig blijven, dat is het beste wat je kunt doen!"


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604602&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>