Hulp in het stemhokje
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hartvanlansingerland.nl

Hulp in het stemhokje

  •   53 keer gelezen

Bergschenhoek – De stempassen voor de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen op 20 maart vallen een dezer dagen bij iedereen op de deurmat. Maar wat te doen als iemand het stembiljet niet kan lezen vanwege een visuele beperking? Of als iemand vanwege een andere lichamelijke beperking hulp erbij nodig heeft? Hart van Holland Lansingerland zocht het uit. Wie zo iemand kent, kan deze informatie doorgeven of zelf hulp verlenen bij het stemmen.

Iedereen moet zelfstandig kunnen stemmen, ongeacht een beperking. Dat is vastgelegd in het VN Verdrag Handicap. Stembureaus moeten volgens de Kieswet toegankelijk zijn voor alle bezoekers. Een woordvoerder van de gemeente Lansingerland laat weten: "Voor slechtzienden hebben we een groter lettertype en extra verlichting, braille doen we (nog) niet. Uiteraard mogen deze mensen hulp bij het stemmen krijgen, desgewenst verleent een lid van het stembureau bijstand." Jolijn Vermeylen is adviseur dienstverlening bij de gemeente Lansingerland en zet voor ons op een rij wat de mogelijkheden zijn voor het stemmen van mensen met een visuele of andere lichamelijke beperking, waardoor zelfstandig stemmen niet lukt. "Hulp bij het stemmen is geregeld in artikel J28 van de Kieswet. Dit artikel regelt wél dat hulp bij een lichamelijke beperking is toegestaan, maar schrijft niet voor wíe deze bijstand verleent. De kiezer mag zelf bepalen wie hij of zij daarvoor vraagt. Dit is fijn, want je vertrouwt iemand jouw stemgeheim toe. In Lansingerland is het niet mogelijk om tot stembureaulid te worden benoemd wanneer je ook op een kandidatenlijst van de onderhavige verkiezing staat. Zo bewaken wij de objectiviteit van onze stembureauleden en dus ook de bijstand die onze leden eventueel verlenen." Het is mogelijk om bij een stembureau buiten de woongemeente stemmen. Er zijn gemeenten in de provincie Zuid-Holland die gebruik maken van een stemloket met stemmal (voelbare cijfers en braille) en sound box. Informeer desgewenst via de gemeente naar het adres van het loket. Vermeylen: "De stemgerechtigde kan daarvoor de stempas laten omzetten in een kiezerspas. Met deze kiezerspas kan de kiesgerechtigde bij elk stembureau binnen de provincie of binnen het betreffende waterschap zijn of haar stem uitbrengen. Het is ook mogelijk om de stempas om te zetten in een onderhandse volmacht door het invullen van de achterkant van de stempas of door de stempas om te laten zetten in een volmachtpas door een verzoek in te dienen bij de gemeente van de woonplaats. Met deze volmacht kan de volmachtnemer de stem uitbrengen voor de volmachtgever." Vermeylen gaat verder: "Net zo min als de wettekst voorschrijft wíe de bijstand verleent, schrijft deze ook niet voor hóe die bijstand dan wordt verleend. Dit is aan de kiezer en bijstand verlener. De beperking in deze is dat de bijstand geen stembeïnvloeding mag inhouden. De voorzitter van het stembureau ziet toe op de orde in het stemlokaal en beoordeelt of er geen sprake is van stembeïnvloeding. Vandaar dat er geen gordijntjes in het hokje hangen. Op die manier kan de voorzitter altijd zien wat er gebeurt. De hokjes staan ver genoeg van de stembureauleden vandaan om de bijstand niet 'af te kunnen luisteren'. Aan de voorzitter kan natuurlijk altijd even gevraagd worden om de andere twee hokjes vrij te houden terwijl de bijstand verleend wordt, zodat het stemgeheim behouden blijft. Het is aan de voorzitter om hierover een beslissing te nemen. Het is niet mogelijk om een afspraak te maken bij een stembureau. Hulphonden zijn bij alle stemlokalen in Lansingerland te allen tijde toegestaan. Informatie over de verkiezingen, het aanvragen van een kiezerspas en de volmachten is te vinden op de gemeente website. www.lansingerland.nl/verkiezingen of via telefoonnummer 14010.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604598&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604602&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604582&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604583&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>