Extra waterpartijen Rottemerengebied
Logo hartvanlansingerland.nl

Extra waterpartijen Rottemerengebied

  •   225 keer gelezen

Bergschenhoek – In het Rottemerengebied wordt keihard gewerkt aan de zogenaamde 'watercompensatie' ter voorbereiding van de rijksweg A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos. "De aanleg van asfalt moet je altijd compenseren zodat voldoende regenwater kan worden opgenomen", aldus projectleider Staatsbosbeheer John van der Haas." Op verzoek van Rijkswaterstaat leggen wij extra waterpartijen aan om ervoor te zorgen dat omwonenden straks droge voeten houden."

Van der Haas neemt ons mee naar 'de Wiebertjes', een natuurgebiedje bij het Ridderzwampad, waar het graven in volle gang is. Hij wijst een gedeelte aan waarvan het belangrijk is dat bestaande struiken intact blijven. "Er huist een ijsvogel en de grote zandheuvel is een zwaluwenwand. Daaromheen verbreden we de bestaande watergangen en worden grote ondiepe plassen gegraven." Tijdens de voorbereidingen voor het aanleggen van de extra watercapaciteit zijn vele afwegingen gemaakt. Van der Haas schetst een struikelblok in het proces: "Het kappen van het Kooibos was eveneens in het watercompensatie verhaal - in totaal ongeveer 4,5 hectare - gepland. Toen wij merkten dat omwonenden onvoldoende gehoord waren over het Kooibos, is aan dat gedeelte van het bestek een halt toegeroepen en zijn we met een bewonersgroep om de tafel gaan zitten." Dit heeft geleid tot een aanpassing. Een deel van het Kooibos blijft staan. "Wij zijn daarom nog op zoek naar een alternatieve locatie voor de aanleg van 1 hectare aan waterpartijen", zegt de projectleider die vervolgens enkele win-winsituaties aanhaalt.

"Waar de watergangen breder worden, is dat gunstig voor de kano-routes die door het Lage Bergse Bos lopen." De afgegraven grond wordt op sommige plekken gebruikt om land op te hogen, het kappen als gevolg van de essentaksterfte wordt tegelijkertijd uitgevoerd – 'je moet toch gaan zagen' - en het Lage Bergse Bos krijgt een kwaliteitsimpuls.

Peilbesluit
Binnen één peilgebied van een waterschap bevindt het systeem van de waterafvoer zich in evenwicht. Dat is vastgelegd in een peilbesluit. Door extra asfalt of een andere harde ondergrond aan te leggen, zoals bij de aanleg van de A16, verstoor je deze balans. De hoeveelheid grond die regenwater kan opnemen neemt daardoor af. Bestaande watergangen, zoals sloten en vaarten, krijgen dan meer water te verwerken en dat kan leiden tot wateroverlast in de omgeving. "Elke vierkante meter verharding die erbij komt moeten we dus compenseren met extra wateroppervlak in de directe omgeving", legt Van der Haas uit. De oevers van de watergangen worden ingericht met riet en oeverplanten. De gekapte bomen worden gecompenseerd.

Begrip
Met de waterbeheerders van het waterschap Schieland en de Krimpenerwaard, waartoe dit gebied behoort, zijn afspraken gemaakt over dit project. De locaties zijn gekozen op basis van onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren en in overleg met Natuur- en Vogelwacht Rotta en andere belanghebbenden. Van der Haas heeft overduidelijk begrip voor de omwonenden. "Ik snap wel dat er kritische vragen gesteld worden. Als het mijn achtertuin was zou ik er ook emotioneel bij betrokken zijn."

Meer berichten