Lansingerland steeds meer rookvrij
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hartvanlansingerland.nl
De Berkelse Jessica Baars voert een nadrukkelijke anti-rooklobby in Lansingerland. (Foto: Nanda Parlevliet)
De Berkelse Jessica Baars voert een nadrukkelijke anti-rooklobby in Lansingerland. (Foto: Nanda Parlevliet)

Lansingerland steeds meer rookvrij

  •   156 keer gelezen

Lansingerland - Het is algemeen bekend dat roken en meeroken slecht is voor de gezondheid. Iedereen vindt ook wel dat het belangrijk is dat kinderen de kans moeten krijgen gezond op te kunnen groeien. Voor de Berkelse Jessica Baars is dit vanzelfsprekend. Jessica heeft twee kinderen en er is een derde op komst. Zij wil dat de gezondheid van haar kinderen en verder alle kinderen beschermd wordt tegen de schadelijke gevolgen van roken. Jessica werkt bij de Alliantie Nederland Rookvrij en zet zich in om de omgeving van kinderen rookvrij te maken.

Jessica Baars vertelt dat zij als epidemioloog en socioloog werkte bij de Gezondheidsraad op het gebied van preventie. Ze zegt: "het werk bij de Gezondheidsraad was interessant, maar voor mij was het belangrijk om een directere bijdrage te leveren aan het verbeteren van de gezondheid van kwetsbare groepen. Ik heb daarom gesolliciteerd bij de Alliantie Nederland Rookvrij. De Alliantie is opgericht door de Hartstichting, KWF kankerbestrijding en het Longfonds en inmiddels hebben vele organisaties zich aangesloten. Het idee is dat we gezamenlijk meer bereiken. Ik werk nu als adviseur kennis en probeer te bevorderen dat wetenschappelijk onderzoek aansluit op de praktijk. Zo is er vanuit de fondsen een onderzoeksoproep aan universiteiten om onderzoek te doen naar tabaksontmoediging." Op de vraag wat het doel van de Alliantie is, antwoordt Jessica: "Om kinderen de kans te geven rookvrij op te groeien, is een rookvrije omgeving nodig. Denk daarbij aan rookvrij in huis, op de opvang, op school, op de sportvereniging. Dat klinkt heel logisch, maar in de praktijk gebeurt het nog niet. Er wordt vaak te weinig over nagedacht. Daarom is de Campagne Rookvrije Generatie opgestart met spotjes op radio en tv, op internet via social media, maar ook door middle van voorlichting." In onze eigen gemeente zijn er ook initiatieven om rookvrije plekken te stimuleren. Dit is een uitvloeisel van de campagne. De Adviesraad Sociaal Domein heeft in Lansingerland een thema-avond "Rookvrij Opvoeden in Lansingerland" georganiseerd. Jessica geeft aan dat het belang van rookvrij opgroeien nog niet leefde in Lansingerland en dat er nog wel een slag te slaan viel in de bewustwording. Tijdens deze avond bleek dat er nog geen rookvrije verenigingen in Lansingerland waren. Jessica vult aan: "Het gaat dan om plekken waar bewust gekozen is om ze rookvrij te houden en dat ook zichtbaar te maken." Op deze avond gaf een aantal verenigingen aan hier al over na te denken, maar de boodschap van de avond was: gewoon doen! En dan ook honderd procent rookvrij, dat is het duidelijkst.

Locatie aandragen
Er waren mensen uit de politiek en van de lokale verenigingen aanwezig. Zij hebben in groepjes, met daarbij ook deskundigen, ervaringen gedeeld. Iedereen nam de vele ideeën mee naar zijn of haar eigen vereniging en ging ermee aan de slag. Inmiddels zijn de tennisvereniging Berkenrode, hockeyvereniging HBR en hockeyvereniging HV Bleiswijk honderd procent rookvrij. Jessica vertelt nog dat uit onderzoek blijkt dat meer dan tachtig van de Nederlanders vindt dat plekken waar kinderen naar school gaan, spelen en sporten rookvrij moeten zijn. "Het zou mooi zijn als dit vanzelfsprekend wordt", zegt ze. Jessica geeft aan dat de landelijke campagne Rookvrije Generatie de website www.rookvrij.nl heeft waarop je plekken kunt aandragen, waarvan je vindt dat deze rookvrij moeten worden. Jessica: "Hierbij doe ik een oproep aan iedereen in Lansingerland om locaties aan te dragen. Op de website kun je kiezen voor sportvereniging, schoolplein of speelplek en dan wordt je er vanzelf doorheen geleid. Ik hoop dat er veel plekken worden aangedragen, zodat steeds meer kinderen gezond kunnen opgroeien zonder belast te worden met slechte lucht door roken." (SB)


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>