Collegeprogramma 2018-2022: meer BOA's, minder OZB en cameratoezicht
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo hartvanlansingerland.nl
Ook het hele collegeprogramma lezen? Bezoek dan de de website https://lansingerland.maglr.nl.
Ook het hele collegeprogramma lezen? Bezoek dan de de website https://lansingerland.maglr.nl.

Collegeprogramma 2018-2022: meer BOA's, minder OZB en cameratoezicht

  •   102 keer gelezen

Lansingerland - Het college heeft onder de naam 'Lansingerland doet 't' het programma voor de komende vier jaar gepresenteerd. Het programma is de uitwerking van het coalitieakkoord van Leefbaar 3B, VVD, CDA en ChristenUnie. Op een fraaie geanimeerde website worden alle plannen toegelicht. Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

Het college gaat de komende vier jaar ruim vier miljoen euro uitgeven aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. In 2022 moet de openbare ruimte weer het visitekaartje van Lansingerland zijn, valt te lezen in het programma: "Door de economische crisis hebben we een stapje terug moeten doen in het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte. Het onderhoudsniveau gaat omhoog van sober en doelmatig (niveau C) naar basis (niveau B). In winkelcentra en stationsgebieden gaan we voor het hoogste niveau (niveau A)." Ook wordt de fietsveiligheid aangepast en gaat station Rodenrijs op de schop. "Iedereen moet zich veilig met de fiets kunnen verplaatsen. Daarom maken we de rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg veiliger." Voor station Rodenrijs wordt de komende vier jaar 379.000 euro uitgetrokken. "Het moet makkelijker worden om je auto of fiets bij station Rodenrijs kwijt te kunnen. We creëren extra parkeerplaatsen en bouwen een (bewaakte) fietsenstalling. Het busstation knappen we samen met de RET op, onder andere door een grotere overkapping te maken." Voor de aanpak van het winkelcentrum van Bergschenhoek is 176.000 euro gereserveerd.

Mobiele camera's op hotspots
De gemeente gaat volgend jaar al camera's inzetten bij speciale gebeurtenissen en evenementen. Per jaar wordt er 45.000 euro uitgetrokken voor 'flexibel cameratoezicht': "Flexibel cameratoezicht betekent dat we tijdelijk camera's plaatsen, bijvoorbeeld bij speciale gebeurtenissen en evenementen. Zo houden we zicht op de plekken waar dat nodig is en kunnen we snel optreden. Dit helpt ons overlast en criminaliteit te voorkomen, vooral op locaties waar de impact voor de omgeving groot is."

Werk
Het nieuwe college wil zo veel mogelijk inwoners uit laten stromen naar betaald werk of vrijwilligerswerk, zodat er aan het eind van deze collegeperiode 15% minder uitkeringsgerechtigden zijn dan op 1 januari 2018. Met professionele ondersteuning vanuit de gemeente en de markt kunnen inwoners zich klaar te maken voor de vraag uit de arbeidsmarkt. "Werk is de weg naar participatie", staat in het programma. "Ondernemers uit Lansingerland hebben het initiatief genomen om arbeidsparticipatie te vergroten door leer-werktrajecten, stageplaatsen en taalcursussen." Ook wil het nieuwe college mensen een tegenprestatie laten verrichten in ruil voor een uitkering: "Als inwoners echt niet willen werken of fraude plegen dan zetten we in op handhaving en preventie." In vier jaar tijd worden zes extra professionals aangesteld om bijstandsgerechtigden te begeleiden. De intensivering van deze participatie én de integratie asielgerechtigden gaat de gemeente in totaal 480.000 euro kosten.

Verbeterde dienstverlening
Een hoop geld gaat naar het verbeteren van de dienstverlening: ruim 1,1 miljoen euro. De gemeente wil voor een 10 gaan als het gaat om tevredenheid over de dienstverlening door medewerkers van de gemeente, staat in het programma: "Dat vraagt interne technische aanpassingen, maar ook zichtbare verbeteringen, zodat we u sneller en beter kunnen helpen. Daarom verruimen we de openingstijden, zodat we ook buiten kantoortijden bereikbaar zijn: we openen het gemeentehuis twee avonden in de week en we zijn via het callcenter en whatsapp dagelijks bereikbaar tot 20.00 uur. Ook willen we onze dienstverlening dichterbij brengen. We gaan een proef doen met het thuisbezorgen van rijbewijzen en onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om inwoners ook buiten het gemeentehuis van dienst te zijn."

Uitbreiding wijkboa's
Lansingerland is een gemeente met veel jongeren. De meeste jongeren doen het hartstikke goed; een klein deel veroorzaakt overlast. Dat kan grote impact hebben op de leefbaarheid in een buurt of wijk. De gemeente gaat drie extra wijk-BOA's inzetten met de specialisatie jeugd. De BOA's worden verdeeld over de kernen op basis van het aantal inwoners per kern. De BOA's richten zich vooral op preventie. "Dat past het best bij ons als gemeente met veel jongeren", vindt het college. "De BOA's gaan in gesprek met kinderen en jongeren bij onder meer scholen en sportlocaties. Ze spreken jongeren (preventief) aan op hun gedrag, weten wat er speelt en handhaven bij ontoelaatbaar gedrag." Ook goed nieuws voor culturele- en sportverenigingen; de huurtarieven gaan de ijskast in: "We willen sport graag betaalbaar houden voor de inwoners van Lansingerland. Daarom bevriezen we de huurtarieven voor binnen- en buitensport locaties voor de komende vier jaar. Ook de huurtarieven voor culturele verenigingen houden we op hetzelfde niveau."

OZB
Het nieuwe college wil dat de woonlasten (belastingen) van Lansingerlanders gelijk zijn aan de landelijke gemiddelden: "Daarom verlagen wij de komende vier jaar de onroerendzaakbelasting (ozb) per woning per eigenaar. In de begroting 2019-2022 houden we rekening met een verlaging van 4%. Dit verlagen we verder naar 8% in 2019. Dat betekent een gemiddelde verlaging van 30 euro in 2019 in vergelijking met 2018. Met de woningcorporaties maken we afspraken over hoe zij huurders ook kunnen laten profiteren van deze verlaging."

Gedegen financieel beleid
Voor alle plannen is in totaal 13.575.000 euro gereserveerd. Wethouder Abee verzekert dat er niet meer geld uitgaat dan er binnenkomt: "We voeren een gedegen financieel beleid. De schulden brengen we zo snel mogelijk terug tot normale verhoudingen en de financiën zijn op orde. Dit doen we door de meerjarenbegroting in balans te brengen en zichtbaar te maken waar geld naartoe gaat."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604588&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604598&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604602&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604582&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604583&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12604589&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvanlansingerland.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=265" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>