Investeren in de toekomst van Lansingerland heeft de voorkeur van de meerderheid van de fracties.
Investeren in de toekomst van Lansingerland heeft de voorkeur van de meerderheid van de fracties.

Bestemming Enecogelden vraagt zorgvuldige afstemming

Algemeen 264 keer gelezen

Lansingerland – In het najaar van 2020 voerde wethouder Van den Beukel oriënterende gesprekken met de fractievoorzitters over de bestemming van ruim 137 miljoen euro, die de verkoop van de Eneco-aandelen heeft opgebracht. De commissie Algemeen Bestuur besprak onlangs het procesvoorstel en de stappen die genomen moeten worden om het bedrag zo zorgvuldig mogelijk te besteden. De fracties zijn het over eens dat het geld in eerste instantie gebruikt zou moeten worden om de schulden van de gemeente af te lossen. Wat moet er gebeuren met het resterende bedrag, dat overigens nog niet vaststaat?

Wethouder Van den Beukel proeft draagvlak voor investeringen op het gebied van welvaart en welzijn, die de gemeente Lansingerland structureel verbeteren. Het merendeel van de fracties heeft voor de aanwending van het restbedrag, behoefte aan een toetsingskader. Investeren in de toekomst van Lansingerland heeft de voorkeur van de meerderheid van de fracties. Het aanwenden van de Eneco-opbrengst zou moeten leiden tot zichtbare, tastbare en voelbare resultaten, die bij voorkeur vele jaren meegaan en gekoppeld zijn aan de omgevingsvisie en het lopende traject van de toekomstverkenning. Bijna alle fracties gaven aan dat het onwenselijk is om de Enecogelden in te zetten om meerjarige tekorten te dekken. “De begroting moet ook zonder de inzet van de Enecogelden structureel in evenwicht zijn”, zegt Inneke den Heijer (D66). Ook gaven vrijwel alle fracties aan dat het niet wenselijk is de Eneco-opbrengst aan te wenden om (tijdelijk) belastingen te verlagen. De fractie van Leefbaar 3B wil dat een fors deel van de schulden wordt afgelost en dat bij de besteding van het resterende deel de inwoners, de instellingen en het bedrijfsleven van Lansingerland heel nauw worden betrokken. Voor Leefbaar 3B is het van belang dat de resultaten zo breed mogelijk in de samenleving tastbaar en voelbaar moeten zijn. Belangrijke vraagstukken daarbij zijn: veiligheid, bereikbaarheid en ouderen, wonen en problematiek, die zal voortkomen door de ingezette bodemdaling. Het onderwerp wonen staat ook bij de fractie van de PvdA hoog op de lijst. De fractie zet het resterende bedrag graag in om de grondprijs omlaag te brengen, zodat huizen betaalbaarder worden. Matthijs Ruitenberg pleit namens de fractie van het CDA om het resterende bedrag te gebruiken om Lansingerland structureel aantrekkelijker te maken, door bijvoorbeeld het creëren van een nieuw gebied met werkgelegenheid. De fractie van het CDA is tegen het gebruik van de Enecogelden voor de korte termijn consumptie. De voorkeur gaat uit naar het structureel sterker maken van de gemeente. Het structureel sterker maken vergt tijd en energie. We moeten ernaar streven dat het geld ten goede komt aan alle bewoners en toekomstige bewoners van Lansingerland. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, laten we het goed en gedegen doen”, zegt Ed van Santen (VVD). Ook Den Heijer (D66) geeft aan dat de fractie de voorkeur geeft aan kleine, maar zorgvuldige stappen. WIJ Lansingerland ziet graag dat de Enecogelden ingezet worden om maatschappelijke winst te behalen. Een voorbeeld waar de gelden voor gebruikt kunnen worden zijn volgens de fractie bijvoorbeeld het verstrekken van de startersleningen. Hoewel de fractie van de CU ook pleit voor schuldenaflossing, vindt de fractie ook dat een beetje schulden geen kwaad kan. “We moeten ons niet blind staren op het aflossen van schulden, maar streven naar een gezonde schuldenpositie”, zegt Jurgen Dieleman. De fractie van de CU is een voorstander van het investeren in duurzaamheid. Volgens Dieleman zou de gemeente Lansingerland kunnen kijken naar andere gemeenten die ons voorgingen, om er lering uit te trekken. Ook GroenLinks is een voorstander van investeringen in duurzame doelen in de maatschappij, zoals de energietransitie en verbindende doelen zoals kunst en cultuur. Investeringen in de energietransitie, leefbaarheid en extra groen hebben voor de fractie van D66 de voorkeur. Leefbaar 3B daarentegen vindt dat de rode draad nu vooral door duurzaamheidsdoelstellingen wordt gevormd, terwijl duurzaamheid niet de enige uitdaging is waar de gemeente voor staat.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant