Het bedienen van de grote graafmachine gaat de wethouder gemakkelijk af.
Het bedienen van de grote graafmachine gaat de wethouder gemakkelijk af.

Metamorfose voor Lage Bergse Bos

Algemeen 355 keer gelezen

Bergschenhoek - “Dit groene gebied zo dichtbij de stad moeten we koesteren en waar mogelijk verbeteren”, zegt Jan-Willem van den Beukel op de dag dat hij het startsein geeft voor het aantrekkelijker maken van het Lage Bergse Bos. De wethouder van Lansingerland is lid van het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Rottemeren en heeft, net als iedereen, tijdens de coronatijd onze natuur nog meer leren waarderen. 

Sinds de aanleg in de jaren zeventig is het Lage Bergse Bos bijna niet veranderd. Aangezien het gebruik ervan wel wijzigt - het is inmiddels een geliefd recreatiegebied - en het tracé van de nieuwe rijksweg A16 Rotterdam om een nieuwe inrichting van het groen vraagt, gaat Recreatieschap Rottemeren aan de slag met de kwaliteitsimpuls van dit bosrijke gebied. John van der Haas is projectleider bij Staatsbosbeheer en hij legt uit dat de eerste gedaanteverwisseling het zogenaamde Eilandenrijk betreft. “Later zijn de andere twee karakters aan de beurt, Park en Bosrand”, aldus Van der Haas die als een wandelende encyclopedie honderduit vertelt over het gebied waarin waterrijk bos en hogere, droge delen elkaar gaan afwisselen. “Wij weten dat de wandelpaden met de houten bruggetjes onder de bomen heel populair zijn”, vervolgt Van der Haas. “Vanwege de A16 Rotterdam moeten deze verdwijnen, maar we gaan ervoor zorgen dat een soortgelijke route terugkeert in de nieuwe opzet zodat men opnieuw kan struinen over kleine paadjes.” 

Zes hectare bos erbij
Dit is nog maar een klein gedeelte van het grote plan dat in samenspraak met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen uitgevoerd wordt. Van der Haas weet ook dat er in de toekomst zelfs zes hectare bos meer zal zijn dan in de oude situatie. Er zullen meerdere kleine eilandjes ontstaan. Hierbij komt wel een uitdaging om de hoek kijken met betrekking tot het waterpeil, maar daar is in samenwerking met het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard een oplossing voor gevonden. Het eiland wordt in de toekomst niet langer ontwaterd, maar sluit aan op het water van de plas. De zogenaamde ‘vernatting’ die hierdoor ontstaat, zorgt voor een meer vochtminnende vegetatie. Hierdoor wordt de ecologische diversiteit vergroot. Als extra beleving komt er een plek waar je met een trekpontje het water kan oversteken en er loopt een kanoroute door dit waterrijke terrein.

Locatie
Qua locatie ligt ‘Het Eilandenrijk’ centraal in het gebied. Het heeft een sterk natuurlijk karakter. ‘Het Park’ krijgt een meer gecultiveerd uiterlijk met ruimte voor vele recreatieve functies zoals horeca, speelvallei, parkweides voor buitensporten, samenzijn en barbecueën. Een deel van de harde oevers krijgt natuurlijke vooroevers met oever- en waterplanten. Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke afwisseling van grasvelden en natuurlijke oevers. In dit gedeelte bevinden zich oude molenstompen en twee restaurants. ‘De Bosrand’ daarentegen, bestaat uit een robuust en gevarieerd bos rondom het hele gebied. Hier worden functionele onderdelen zoals parkeerplaatsen en ontsluiting ingepast. Het aantal parkeerplaatsen wordt beperkt tot drie, één bij elke entree. Wethouder Van den Beukel vertelt dat dit gebied voor hem extra bijzonder is. “Ik groeide op in Hillegersberg, zo’n drie kilometer hiervandaan, en was in het weekend vaak in het bos te vinden. Nu woon ik zelf drie kilometer de andere kant op, ook op steenworp afstand van het Rottemerengebied. Ik koester hele waardevolle herinneringen aan het bouwen van hutten als jochie. Later ging ik hier mountainbiken. Het is zelfs een van de redenen waarom ik Bos en Natuurbeheer ben gaan studeren in Wageningen. Vandaag sta ik niet in een groen pak zoals de boswachters, maar kennelijk kan ik in mijn functie als wethouder ook een bijdrage leveren aan een groene omgeving.” Als Van den Beukel uit de graafmachine stapt waarmee hij de starthandeling verrichtte, zegt hij: “Thuis hebben wij zo’n exemplaar in miniatuur. Mijn zoons zouden het geweldig gevonden hebben om eens in een echte graafmachine te zitten.”

De Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos is een gezamenlijk project van de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas en het Recreatieschap Rottemeren in samenwerking met Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. De plannen zijn uitgebreid doorgesproken met Natuur en Vogelwacht Rotta en actiegroep ‘Stop de Bomenkap Lansingerland’. Dankzij een extra financiële bijdrage van de drie betrokken gemeenten kan het project op het hoogste ambitieniveau worden uitgevoerd. Meer informatie: https://www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten

Uit de krant

Uit de krant