Foto: PR/Provincie Zuid-Holland
Foto: PR/Provincie Zuid-Holland

Groenzoom Bijzonder Provinciaal Landschap

Algemeen 50 keer gelezen

Lansingerland - Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland wordt uitgebreid met zes locaties, met onder meer de Groenzoom. De uitbreidingen met zowel recreatie-, agrarisch en weidevogelgebied sluiten goed aan bij de kenmerken en kwaliteiten die het landschap al te bieden heeft. Juist in dit verstedelijkt gebied van groot belang. De provincie Zuid-Holland heeft 31 augustus ingestemd met de nieuwe locaties. 

Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ligt in het hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Behalve het grondgebied van de gemeente Midden-Delfland maken ook groengebieden van omliggende gemeenten hier deel van uit. De partijen binnen de Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland hebben hiervoor dit jaar samen een nieuwe Visie opgesteld. Doel is om de bijzondere waarden van dit agrarisch polderlandschap met koeien en weidevogels als kerngebied, dat daarnaast ook ruimte biedt rust en recreatie, natuur en water verder te versterken. 

Zes uitbreidingslocaties
Deze visie bevatte daarom het voorstel om dit gebied op de volgende zes locaties uit te breiden: de Groenzoom, Kerkbuurt (gemeente Schiedam), Dakpark A4 (gemeente Rotterdam), het Kraaiennest (gemeente Midden-Delfland), de Zeven Gaten (De Lier. gemeente Westland) en Kerkpolder (Schipluiden, gemeente Midden-Delfland). Landschapstafelvoorzitter Marja van Bijsterveldt en gedeputeerde Meindert Stolk: “In het drukke Zuid-Holland is het belangrijk dat er voldoende ruimte blijft voor bijzondere landschappen zoals Midden-Delfland. Een open en groen gebied in de drukke metropoolregio. Mooi dus dat het bijzonder provinciaal landschap hier wordt uitgebreid. En dat daarbij aandacht is voor duurzame landbouw, versterking van natuurwaarden, recreatie en een klimaatrobuuste inrichting.” De provincie Zuid-Holland heeft in 2017 Midden-Delfland aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Daarmee was Midden-Delfland het eerste Bijzonder Provinciaal Landschap in Nederland. De Landschapstafel heeft deze zomer dit verzoek tot herbegrenzing neergelegd bij de provincie, die dit verzoek op 31 augustus heeft gehonoreerd. Want zowel de leden van deze Landschapstafel als de provincie beseffen dat wij hier te maken hebben met een bijzonder waardevol landschap in een sterk verstedelijkte omgeving dat ook van bijzondere waarde is voor die stedelijke omgeving. Door Corona is het bezoek aan het besef van het belang van groen, rust en ruimte dichtbij huis toegenomen. Naast de uitbreiding van het gebied wil de landschapstafel het groene gebied binnen de drukke en dichtbevolkte Metropoolregio Rotterdam Den Haag open en groen houden en nog toegankelijker, bekender en waardevoller maken voor de ruim twee miljoen inwoners in en rond dit gebied. Komende jaren richten de leden zich daarom op het bieden van toekomst aan duurzame landbouw, het versterken van de natuurwaarden en de ruimtelijke en recreatieve kwaliteit en het klimaatrobuuster maken van dit gebied.

Uit de krant

Uit de krant