In het voormalige terrein van de veiling The Greenery in Bleiswijk komt nu een modern, toekomstgericht logistiek bedrijventerrein.
In het voormalige terrein van de veiling The Greenery in Bleiswijk komt nu een modern, toekomstgericht logistiek bedrijventerrein.

Inwoners vrezen voor verkeersonveilige situaties

Actueel 982 keer gelezen

Lansingerland – Afgelopen week werd het bestemmingsplan Urban Logistic Campus (ULC A12) afgedaan als hamerstuk. Hiermee is het bestemmingsplan ULC A12 vastgesteld. In het voormalige terrein van de veiling The Greenery in de Klappolder in Bleiswijk komt nu een modern, toekomstgericht logistiek bedrijventerrein. Het plan heeft een tijd ter inzage gelegen. Hierop kwamen een viertal zienswijzen, die uiteindelijk niet hebben geleid tot aanpassingen in het plan. De komst baart de omwonenden zorgen. Ze zijn niet zo zeer tegen de komt van de Urban Logistic Campus, maar maken zich met name zorgen om de verkeersveiligheid. De inspraak tijdens verschillende commissievergaderingen en klankbordgroepen heeft volgens de omwonenden nergens toe geleid. Ze voelen zich niet gehoord.

Met name de verkeerssituatie op de N209 en het sluipverkeer dat erbij komt kijken, baart de omwonenden zorgen. Tijdens een eerdere commissievergadering werd er aangegeven dat men het verkeersprobleem op de N209 erkent, maar voor dat probleem in het betreffende bestemmingsplan geen oplossing zien. Ook werd er aangegeven dat men niet verwacht dat het vaststellen van het bestemmingsplan de situatie perse verergert en stelt voor het probleem van sluipverkeer over de Hoefweg mee te nemen in het multi-mobiliteitsonderzoek N209. Het college wil het probleem integraal afwegen en integrale beslissingen nemen. Omwonenden vinden dat hun inspraak en betrokkenheid nergens toe heeft geleid. Als laatste strohalm grepen een aantal sprekers afgelopen donderdag de mogelijkheid aan om tijdens de raadsvergadering, waar het vaststellen van het bestemmingsplan zou worden afgehamerd, de kans om in te spreken.

Burgerparticipatie

“In het plan wordt gesproken over minimale toename van de verkeersbewegingen. Echter ieder weldenkend en realistisch denkend mens zou dit anders moeten zien. Een rekensommetje laat zien dat de 6000 extra arbeidsplaatsen volgens de gemeente, leiden tot 12.000 bewegingen pr dag van mensen die van en naar het werk gaan. Een logistiek centrum geeft aan dat het halen en brengen van goederen en minimaal het dagelijks halen en brengen van een vrachtauto of busje 15.000 bewegingen telt. Dit komt neer op een totaal van 27.000 extra bewegingen. Dit is geen “te verwaarloze” toename. Gesteld dat de N209 nu al vol is, is het verleidelijk om de sluiproute Klappolder - Beren restaurant te nemen. Dit wordt nu veelvuldig gedaan, ook door vrachtwagens waarvoor een verbod geldt. Dit stuk weg is niet berekend op het verkeer en zoals tellingen van de gemeente en van ons zelf aangeven, zullen de huidige 1100 bewegingen op een werkdag dan ver overtroffen worden. Ook geven de tellingen aan dat 86% te hard rijdt en dat er 150 tot 200 vrachtwagens komen, ondanks het verbod hiervoor. Graag verwijzen we naar uw schrijven d.d. 17 oktober 2022 met de bijbehorende Excel sheets. Deze situatie is nu al volstrekt onwenselijk en gevaarlijk. Ook door de actie van de gemeente om vanaf de Klappolder zonder verkeerslicht de N209 op te rijden, werkt averechts. Mensen komen dan juist onderlangs om twee verkeerslichten te mijden. Alleen de zorg delen is dan ver ontoereikend. Er moet nu wat aan de veiligheid gedaan worden en dan helpt het nieuwe plan averechts als de verkeerssituatie wordt doorgeschoven naar een volgend plan. Ook de aangedragen oplossingen zijn niet behandeld. We voelen ons niet gehoord. Ook het inspreken op de raadsvergadering is niet gehoord. Alleen zorg delen is niet wat mag worden verwacht van het lokale bestuur. Dit is geen burgerparticipatie, maar het ambtelijke negeren van betrokkenen”, zegt de inspreker. Ineke den Heijer (D66) reageert op de inspreker en geeft aan dat er niet veel veranderd kan worden aan een hamerstuk. Het bestemmingsplan zal niet veranderen. Volgens haar is het echter wel goed om vooruit te kijken en na te denken als omwonende op welke manier men in het vervolg betrokken wil worden. Burgerparticipatie betekent namelijk niet per definitie dat hetgeen wat de burger aandraagt, wordt uitgevoerd. De omwonenden geven de hoop niet op. “We willen de wethouder meegeven dat we wel betrokken willen worden. Ook als het niet veel zal helpen willen we betrokken blijven, maar niet zoals het voorheen ging.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant