Paul Lieverse spreekt de raad toe.
Paul Lieverse spreekt de raad toe.

Paul Lieverse (CU) vestigt wederom de aandacht op jeugdhulp

Actueel 370 keer gelezen

Lansingerland – De afgelopen jaren is het werkveld Jeugd steeds meer onder druk komen te staan in het hele land. Het aantal jongeren dat hulp nodig heeft is gegroeid en de problematiek is complexer geworden. De wachtlijsten bij hulpaanbieders en bij de gemeente groeien, tegelijkertijd is er een personeelstekort, waardoor de wachtlijsten nog verder oplopen. Paul Lieverse (ChristenUnie) vraagt regelmatig de aandacht voor de stand van zaken rondom jeugdhulp, tijdens de commissievergadering noemde hij het zelfs een ‘hoofdpijndossier’. Hij diende dit keer een bespreekstuk in om jeugdhulp anno 2024 en de inmenging van de gemeente hierin te bespreken. 

De wachttijd voor jeugdhulp in Lansingerland is te lang, wat nadelig is voor jongeren die dringend hulp nodig hebben. Ook het personeel in de jeugdhulp en andere organisaties ervaart druk. Om de wachtlijst te verkorten, investeert het gemeentebestuur extra geld. Extra personeel wordt ingezet, specifiek gericht op het wegwerken van de wachtlijst en het bieden van noodzakelijke hulp. De verwachting is dat binnen vier maanden 160 jeugdhulpvragen worden behandeld, terwijl het reguliere team nieuwe vragen oppakt. Er is meer budget nodig voor specialistische jeugdhulp dan aanvankelijk ingeschat. De financiering hiervoor verloopt via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Eerder is het budget al verhoogd, maar dit blijkt nog onvoldoende te zijn. In 2023 wordt een toename van de uitgaven aan specialistische jeugdhulp verwacht, mede door twee belangrijke factoren. Allereerst heeft de grote toename van kinderen die in 2022 specialistische ambulante hulp ontvingen, geleid tot hogere kosten die zich voortzetten in 2023, aangezien deze trajecten gemiddeld een jaar duren. Hoewel het aantal kinderen dat deze hulp ontvangt in 2023 naar verwachting stabiel blijft, zijn er momenteel meer dan 160 kinderen in afwachting van een intake bij Team Jeugd, waarvan sommigen wellicht ook specialistische ambulante hulp nodig hebben. Ten tweede zijn de kosten voor opname in open of gesloten jeugdzorginstellingen aanzienlijk gestegen en er zijn nieuwe kinderen ingestroomd. Gezien het feit dat dit de duurste vorm van zorg is, heeft het aanzienlijke invloed op de uitgaven.

Oplossingsrichtingen
De ChristenUnie pleit voor een tiental oplossingsrichtingen: investeer in bestaanszekerheid, maak de transitie van jeugdhulp naar gezinshulp, stimuleer jeugd- en jongerenwerk, maak onderscheid tussen jeugd-GGZ en familiezorg, hoogst specialistische jeugdzorg moet sneller beschikbaar worden, versterk het gewone leven, normaliseer voogdij, begrens de reikwijdte van de jeugdhulpplicht, richt je op de multiproblematiek van gezinnen.

Commissieleden
“Het doel moet zijn veilig, gezond en kansrijk opgroeien”, zegt Marjolein Gielis (L3B). De VVD vindt het thema kansengelijkheid en bestaanszekerheid heel belangrijk. Door in de basis, de eerste duizend levensdagen van een kind, goede keuzes te maken voorkom je problematiek op langere termijn. Sander Smolders (D66) vindt dat de gemeente de plicht en verantwoordelijkheid heeft om passende zorg te regelen. De gemeente heeft daarnaast ook een taakstellende rol op het gebied van financiën, waarbij het kind niet dupe mag worden. “Waar de sociale controle is afgenomen, is de sociale druk toegenomen”, zegt Petrine van Olst (VOOR Lansingerland) Mensen die het niet aankunnen moeten volgens Van Olst ondersteund worden. VOOR Lansingerland vindt de inzet op laagdrempelige hulp zoals bijvoorbeeld de inzet van jongerenwerkers van groot belang. Ook moet men niet alle problematiek over een kam scheren. Bijvoorbeeld problemen met pubers of scheidingen van ouders, moeten een ander loket hebben dan psychische problematiek. Dave Bergwerff (CDA) vindt het kwalijk dat er nog steeds geen grip op de kostenstijging is. GroenLinks pleit voor een holistische aanpak waarin de gemeente bijvoorbeeld ook samenwerkt met scholen. Kostenbeheersing mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Het is goed om beleid te maken, maar Sonnie Biharie (PvdA) vindt het vooral belangrijk dat er gekeken naar hetgeen gezinnen echt nodig hebben en vandaaruit te handelen. Biharie pleit ervoor om aan de voorkant in te zetten op kortere trajecten, kortere begeleidingstijden en minder kosten. Jan Alsemgeest (WIJ Lansingerland) vindt het goed dat jeugdhulp onder de loep wordt genomen. De vraag is steeds: leveren we de juiste zorg en is dit betaalbaar? Jeugdhulp moet snel en lokaal gebeuren en het liefst per gezin en niet per kind. Dit is tevens een goede samenvatting van de rode draad tijdens de commissievergadering.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant