Een mooie opkomst bij TOGB. De club fungeerde als gastheer voor de thema-avond.
Een mooie opkomst bij TOGB. De club fungeerde als gastheer voor de thema-avond.

CDA houdt thema-avond Sport bij TOGB

Actueel 222 keer gelezen

Berkel en Rodenrijs - Woensdag 8 november organiseerde het CDA Lansingerland een boeiende thema-avond bij TOGB, waar tientallen verenigingsbestuurders en inwoners van Lansingerland op afkwamen. 

Bart van den Brink, Tweede Kamerlid en huidig nummer 7 op de landelijke kandidatenlijst, ging uitgebreid in op de cruciale rol van verenigingen in onze samenleving: “Verenigingen vormen de ruggengraat van een sterke gemeenschap. Ze brengen mensen van diverse achtergronden en leeftijden samen rondom gedeelde interesses, wat bijdraagt aan sociale cohesie. Verenigingen zijn een platform voor persoonlijke ontwikkeling, stimuleren teamwork, leiderschap en verantwoordelijkheid, vooral bij jeugdleden. Ze dragen ze bij aan een gezonde samenleving door het bevorderen van sport en een gezonde levensstijl. In het buitenland kijken ze jaloers naar ons verenigingsleven!” Omdat het campagnetijd is, passeerden ook andere thema’s de revue, zoals ‘ grip op migratie’. Van den Brink zei daarover: “Namens het CDA sta ik voor grip op migratie. Controle op de instroom van arbeidsmigratie en asielmigratie is nodig om fatsoenlijke opvang van kwetsbare vluchtelingen te kunnen blijven bieden. De huidige aantallen zijn simpelweg te hoog en overvragen ook de spankracht van de samenleving. In Europa moeten we het gruwelijke en mensonterende verdienmodel van mensensmokkelaars doorbreken.” 

Uitdagingen
CDA-gemeenteraadslid Dave Bergwerff sprak met de aanwezige verenigingsbesturen over hun standpunten en uitdagingen. Enkele belangrijke thema’s en mogelijke oplossingen kwamen aan bod, zoals de maatschappelijke stage. Het CDA is een warm pleitbezorger van de maatschappelijke stage van veertig uur voor scholieren, die daarbij kunnen kiezen voor een maatschappelijke organisatie, zoals een (sport)vereniging. Dave was verder benieuwd naar de ervaring die clubs hadden met het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) en of dit platform had geholpen bij het vinden van vrijwilligers. Een andere mogelijke bron van nieuwe vrijwilligers die de revue passeerde, was vrijwilligerswerk door inwoners met een bijstandsuitkering en door statushouders, als onderdeel van hun (re)integratie. Vanuit de zaal kwamen veel vragen over het nieuwe tarievenstelsel voor de huur van sportaccommodaties dat vanaf augustus 2024 van kracht wordt. Er heerste onbegrip over het coalitiebeleid om de tarieven na een initiële korting jaar op jaar te laten stijgen, hoewel de huur van sportvelden per vereniging nu al tienduizenden euro’s per jaar kan kosten, wat zich doorvertaalt in onwenselijk hoge contributies. Er waren zorgen over de verwachte inwonersgroei tot meer dan 75.000 na afronding van alle woningbouwplannen, met de vraag of dit de beschikbaarheid van sportfaciliteiten zou beïnvloeden. Moet er worden voorbereid op een vierde sportpark en wat is de huidige situatie op de wachtlijsten? Veel bestuurders bleken vooral last te hebben van toenemende regeldruk, zowel lokaal, als nationaal.

Al met al was het een zeer geslaagde avond waar verenigingsbesturen hun visie konden delen en waar vertegenwoordigers van diverse politieke partijen aanwezig waren.

Bart van den Brink (links) luistert aandachtig naar de inbreng van het publiek.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant