De (blauwe) padelbanen zorgen voor veel geluidsoverlast.
De (blauwe) padelbanen zorgen voor veel geluidsoverlast.

Omwonenden zijn geluidsoverlast padelbanen LTV Bleiswijk spuugzat

Actueel 671 keer gelezen

Bleiswijk – Afgelopen week maakte Joop Olieman gebruik van zijn spreekrecht om de gemeenteraad toe te spreken over de geluidsoverlast op de padelbanen van Tennisvereniging LTV Bleiswijk. De bewoners krijgen geen duidelijke reactie van DCMR na de vele klachten die zijn ingediend. Ze vinden dan ook dat de gemeente te passief is in het aanpakken van het probleem. Het liefst zien zij dat de padelbanen een overkapping krijgen en geluidsdicht worden gemaakt. “Dat is de beste oplossing voor iedereen”, zegt Joop. Mocht er binnen korte tijd geen duidelijkheid of oplossing komen, dan overwegen de omwonenden een gang naar de rechter om een schadevergoeding te eisen. Hart van Lansingerland sprak Joop, Gerard van der Kolk en Annemies Blommers. 

Padel is een sport waarbij je met een racket en een bal speelt in een kooi met vier glazen wanden. Het is een teamsport waarbij je twee-tegen-twee speelt. Je moet de bal over een net slaan naar de andere kant van de kooi, zonder dat de bal eerst een muur raakt. Maar als de bal eerst de grond raakt, mag hij daarna wel een muur raken. Zo kun je de bal op verschillende manieren terugspelen. Padel lijkt op tennis en squash, maar je gebruikt andere rackets. Padelrackets zijn van carbon fiber en hebben verschillende vormen en ‘sweetspots’. Dat zijn de plekken op het racket waar je de bal het beste mee kunt slaan. De padelbanen van LTV zijn sinds begin 2023 in gebruik, maar niet zonder problemen. Een groep bewoners uit de Kastanjelaan, Beukenlaan en Peppeldreef heeft begin 2022 bezwaar gemaakt tegen de plannen van LTV Bleiswijk om vier padelbanen te bouwen. Zij vreesden destijds al dat dit veel geluidsoverlast zou veroorzaken. De Nederlandse Stichting Geluidshinder raadde aan om minstens 200 meter afstand te houden tot de woningen en om te wachten op landelijke richtlijnen, maar de gemeente Lansingerland gaf toch een bouwvergunning af voor de padelbanen. De bewoners hebben in februari 2022 een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente. Op 1 april 2022 was er een hoorzitting waar de bewoners de gemeente verweten nalatig te zijn. De gemeente wees het bezwaar af, omdat in de regelgeving geluidsoverlast niet wordt meegenomen. De gemeente gaf aan dat dit achteraf wordt gehandhaafd als de situatie is ontstaan. De laatste keer dat de omwonenden contact hebben gehad met de gemeente was een jaar geleden.

Geluidsoverlast

De geluidsoverlast ontstaat door het harde pokken. Het batje dat bij de padelsport wordt gebruikt is hard en hol. Op de plek van twee tennisbanen staan nu vier padelbanen, dit zorgt voor veel extra balcontacten. Daarbij komt nog dat een bal bij de padelsport veel langer in het spel blijft. De wanden om de padelbaan heen zijn van glas. Wanneer de bal daartegen wordt geslagen komt die weer terug. Op de padelbaan wordt er altijd in tweetallen gespeeld waardoor er zestien personen op de baan staan, meer dan bij het tennissen. “De geluiden komen soms onverwachts en klinken zoals het afsteken van een rotje, vooral wanneer het om een geoefende speler gaat”, zegt Joop. Gerard vergelijkt het geluidsniveau zelfs met een kanon. “Het geluid is continue hoorbaar binnen- en buitenshuis, zodra er op de padelbanen wordt gespeeld.” Zelf kreeg Gerard er genoeg van en heeft inmiddels een schuifpui en rolluiken geplaatst waardoor het geluid iets gedempt wordt, maar de overlast verdwijnt niet. “Er zijn al meerdere keren zelfs vogels zo geschrokken dat ze tegen het raam aanvlogen”, benadrukt Joop nog extra het geluidsniveau. De banen zijn vooral in de zomer en de lente goed bezet waardoor de banen van 09.00 uur tot 21.00 uur bezet zijn en de omwonenden continue last ondervinden van het geluid. De tennisvereniging LTV Bleiswijk is de omwonenden enigszins tegemoet gekomen door in de avonduren in plaats van vier banen, twee banen in gebruik te nemen, zodat de geluidsoverlast wordt verminderd. “Het neemt de overlast niet weg. Voor het harde pokken maakt het niet uit of er op twee of op vier banen wordt gespeeld”, zegt Annemies. De tennisvereniging wil er volgens Joop uitkomen met minimale middeleninzet en maximale mogelijkheid tot spelen en de omwonenden willen maximale afscherming van geluid, dit kan alleen met een overkapping. Om een oplossing te vinden, oefenen de omwonenden nu druk uit via de media en door het inspreken tijdens de raadsvergadering.

Landelijke richtlijnen

De bewoners hebben destijds aangedrongen om te wachten met de aanleg tot de landelijke richtlijnen voor padelbanen bekend waren. “De richtlijnen kwamen letterlijk een paar weken nadat de baan in gebruik werd genomen”, zegt Joop.

“Huizen staan langer in de verkoop en zijn in waarde gedaald”

Uit de handreiking: ‘Padel en Geluid’, een praktisch handvat dat partijen kan helpen bij een juiste afweging en inpasbaarheid, blijkt dat indien padelbanen aangelegd zijn binnen het invloedgebied, dan zijn geluid afschermende voorzieningen vrijwel zeker noodzakelijk om een akoestisch inpasbare situatie te krijgen. Dit kan de (financiële) haalbaarheid van een initiatief sterk beïnvloeden. Voor een woonwijk betekent dit dat alle huizen binnen 210 meter in het invloed gebied zitten. In totaal gaat het om 175 woningen en naar schatting 500 bewoners die nu de overlast ervaren. “Daarbij komt nog de nieuwbouw voor het project Merenweg, waar in de promotie van de wijk niet is benoemd dat de woningen zich binnen 210 meter van de padelbanen bevinden. Vrijwel de meeste overlast ervaren de 31 huizen in de voorste linie. Volgens de richtlijnen had hier rekening mee gehouden moeten worden”, zegt Joop. “Huizen staan nu bijvoorbeeld al veel langer in de verkoop en zijn nu in waarde gedaald omdat men verneemt dat er een padelbaan dichtbij in de buurt is. Het gaat om ruim 35.000 euro”, zegt Gerard. Hamid Azzouzi (PvdA) vraagt zich af of de gemeente met oplossingen is gekomen voor dit probleem. “Volgens Joop gaf de gemeente aan pas te gaan handhaven als de situatie daar is. Daarvoor moeten er eerst klachten worden ingediend, dat is veelvuldig gedaan door de omwonenden. De klachten zijn gedelegeerd naar DCMR. De omwonenden krijgen echter geen informatie en de respons is volgens hen te traag. Ze betwijfelen dan ook of hier wel een oplossing uit gaat komen.”

Maatregelen

De bewoners hebben vooraf gewaarschuwd voor de geluidshinder die de padelbanen zouden veroorzaken, maar heeft LTV Bleiswijk dit genegeerd en bewust het risico genomen. Zij stellen dat hun woongenot is aangetast en dat hun woningen in waarde zijn gedaald door de geluidsoverlast, afkomstig van de banen. Indien er geen oplossing komt eisen de omwonenden een schadevergoeding van in totaal € 701.750 voor 31 woningen, die zich in de eerste linie bevinden, waar de geluidsnormen worden overschreden. De schadeclaim is berekend door experts van de Johan van Oldenbarnevelt Stichting, een centrum die gespecialiseerd is in schadevergoedingsrecht. Daarnaast willen zij dat LTV Bleiswijk de kosten voor rechtsbijstand en andere deskundige bijstand vergoedt, vermeerderd met de wettelijke rente. Maar liever zien de bewoners het niet zover komen. Als alternatief willen zij dat LTV Bleiswijk de padelbanen volledig overkapt en geluidsarm maakt. Volgens Joop is dit juist een win win situatie. De padelbanen kunnen dan langer gebruikt worden en ook gebruikt worden bij slechtere weersomstandigheden, omdat ze dan overdekt zijn én de geluidsoverlast voor de omwonenden wordt drastisch verminderd.

Plattegrond met huizen die binnen een straal van 210 meter van de padelbanen liggen.

Reactie LTV Bleiswijk

“Afgelopen week hebben bewoners en het dagelijks bestuur van tennisvereniging Bleiswijk met elkaar constructief gesproken. De voorzitter van de club was ook aanwezig bij het spreekrecht van de heer Olieman. LTV Bleiswijk is momenteel met alle betrokken partijen, waaronder de omwonenden, in overleg over het gebruik van de padelbanen op ons sportpark en (in welke mate) daarvoor (geluids)maatregelen voor benodigd zijn. LTV Bleiswijk is momenteel in afwachting van een reactie van het bevoegd gezag. Wij hopen deze binnen afzienbare tijd te mogen ontvangen. Aan de hand van die reactie willen wij weer vervolgstappen zetten. Het uiteindelijke doel van LTV Bleiswijk is om het mogelijk te maken dat onze leden zowel overdag als in de avond de padelsport kunnen beoefenen op ons mooi vernieuwde sportpark, uiteraard binnen de voor ons geldende regels. Wij houden daarbij rekening met de belangen van omwonenden. Om die belangen van de omwonenden tegemoet te komen, heeft LTV Bleiswijk tot nu toe zichzelf verregaande beperkingen opgelegd met betrekking tot het gebruik van de padelbanen in de avond, in afwachting van een reactie van het bevoegd gezag”, geeft voorzitter Ed van den Broek als reactie.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant