Zo'n zeventig omwonenden en belanghebbenden waren aanwezig.
Zo'n zeventig omwonenden en belanghebbenden waren aanwezig.

Nieuwsgierigheid en zorgen over toekomstige asielopvang

Actueel 721 keer gelezen

Bergschenhoek – De gemeente Lansingerland heeft afgelopen week een informatieavond gehouden over de plannen om een tijdelijke noodopvang voor tweehonderd asielzoekers te realiseren achter het gemeentehuis. Zo’n zeventig omwonenden en belanghebbenden waren aanwezig om meer te weten te komen over de opvang, die naar verwachting in april 2024 zal starten. Er waren verschillende reacties onder de aanwezigen, van nieuwsgierigheid tot bezorgdheid over de veiligheid. Medewerkers van het COA en de gemeente probeerden de vragen te beantwoorden en de zorgen weg te nemen. Zij benadrukten dat de asielzoekers goed begeleid zullen worden en dat er geen reden is om bang te zijn voor overlast of criminaliteit.

Begin mei heeft het college besloten om een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers te realiseren op de locatie achter het gemeentehuis. Er bestaat een kans dat er uiteindelijk driehonderd asielzoekers worden opgevangen, mocht de spreidingswet erdoor komen. De spreidingswet bepaalt hoeveel asielzoekers elke gemeente verplicht moet opnemen. In het geval dat Lansingerland honderd asielzoekers meer moet opvangen, zijn er mogelijkheden voor op de locatie. De gemeente Lansingerland heeft eerder dit jaar ervoor gekozen om niet de spreidingswet af te wachten, maar zelf met het initiatief te komen. “Op deze manier houden we zelf de regie”, zegt wethouder Leon Hoek. Gemeente Lansingerland vindt de opvang van asielzoekers een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De locatie zal tot media 2026 blijven staan en is in de toekomst bestemd voor woningbouw. 

Het COA is verantwoordelijk voor plaatsing en opvang van asielzoekers in opvanglocaties verspreid over heel Nederland, totdat over hun asielaanvraag is beslist. Het COA zal uiteindelijk ook de locatie realiseren en het gebouw gaan bestieren. Het COA heeft aangegeven dat er in Lansingerland een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van mensen zullen worden geplaatst, dus zowel jongeren en gezinnen, als alleenstaande mannen. De grootste groep mensen die momenteel instroomt zijn mensen uit Syrië en Eritrea. Een van de aanwezige bewoners vroeg zich af hoe het zit met urgentie. Krijgen de statushouders voorrang op de andere inwoners in Lansingerland? Wethouder Hoek beaamt dit. Wel geeft hij aan dat dit een landelijke regel is. Elke gemeente moet een bepaald aantal statushouders huisvesten. “Deze komen niet onderop de stapel. Het zou dan namelijk betekenen dat een noodopvang nog voller raakt en langer blijft”, zegt de wethouder. “Gelukkig bouwt de gemeente Lansingerland de komende jaren veel huizen voor starters, gezinnen en senioren.” De noodopvang wordt geen containerbouw zoals de tijdelijke opvang die er nu staat, maar zal qua bouw meer passend zijn bij de wijk Wilderszijde. De noodopvang zal bestaan uit rechthoekige woonunits op elkaar gestapeld en maximaal twee hoog.

Begeleiding

“Onze uitdaging als COA samen met andere partners is te zorgen voor een leefbare locatie te realiseren waar iedereen het binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk heeft”, zegt Felicie van Vree van het COA. Bewoners zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen. Wel is er een keer per week een meldplicht. Het COA zorgt ervoor dat de bewoners Nederlandse les krijgen, begeleid worden en een programma van sport en beweging krijgen aangeboden. Samen met de gemeente zorgt het COA ervoor dat de kinderen die leerplichtig zijn naar school kunnen. Tevens wordt er een klankbordgroep gevormd. Omwonenden, scholen en bedrijven worden uitgenodigd om mee te denken en zich aan te melden bij de klankbordgroep.

Reacties

Een aantal toekomstige bewoonsters van Wilderszijde geeft aan zich zorgen te maken over hun veiligheid en dat van hun kinderen, die straks langs de asielopvang moeten fietsen. “Het geeft mij geen fijn gevoel”, zegt een van de spreeksters. “Het feit dat mensen uit een ander land gevlucht zijn en vreemdeling zijn in Nederland, zegt niet iets over de mate waarin de situatie gevaarlijk wordt”, zegt Van Vree. “Het zijn mensen die om allerlei redenen weg moesten uit hun eigen land. Ze zijn niet hierheen gekomen om een gevaar te zijn voor de Nederlandse bevolking. Daarnaast is er sowieso 24 uur bewaking op het terrein. Je moet niet bang zijn voor iets wat misschien nooit gebeurt”, geeft een andere spreker aan. “Je kunt de mensen ook aanspreken en groeten. Het is juist leuk om contacten te leggen.”

Felicie van Vree van het COA (links) en wethouder Muis geven tekst en uitleg.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant