Een luchtfoto van het plangebied. (Foto: Gemeente Lansingerland)
Een luchtfoto van het plangebied. (Foto: Gemeente Lansingerland)

Permanente huisvesting arbeidsmigranten roept nog vragen op

Actueel 690 keer gelezen

Lansingerland – Afgelopen week werd er een presentatie gegeven over de permanente huisvesting voor maximaal 300 arbeidsmigranten op de Leeuwenhoekweg in Bergschenhoek. Er was een grote opkomst in de zaal. Tijdens de beeldvorming werd er extra verheldering gevraagd vanuit de raadsleden wat betreft de controle en handhaving over het feit dat de arbeidsmigranten ook daadwerkelijk werkzaam zullen zijn in Lansingerland. De Nota van Uitgangspunten wordt naar verwachting 14 november in de raad behandeld. Gezien de vragen die er leven, belooft het een interessante discussie te worden. 

Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor de glastuinbouw in Lansingerland. Zij hebben echter moeite om geschikte en betaalbare woonruimte te vinden in de gemeente. De gemeente Lansingerland wil daarom meer huisvestingsmogelijkheden voor deze groep creëren, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland, de glastuinbouwsector en de huisvesters. Een van de locaties die hiervoor in aanmerking komt, is het leegstaande kassencomplex aan de Leeuwenhoekweg 102 in Bergschenhoek. In de gemeente Lansingerland werken tussen de 5.000 en 5.500 flexwerkers. Er zijn er maar ongeveer 800 die ook daadwerkelijk in Lansingerland wonen. Arbeidsmigranten zijn niet meer seizoensgebonden maar heel het jaar door, waardoor permanente huisvesting wel noodzakelijk is. En niet zomaar huisvesting. De gemeente Lansingerland wil voor goede, kwalitatieve en betaalbare huisvesting zorgen, de glastuinbouw is immers een handelsmerk van Lansingerland.

Het idee
People 21 is een uitzendorganisatie die gespecialiseerd is in het leveren van praktisch opgeleid personeel voor verschillende sectoren. Om hun werknemers een comfortabel verblijf te bieden, hebben zij een plan om het kassencomplex aan de Leeuwenhoekweg 102, dat al jaren leegstaat, te vervangen door permanente woningen voor flexwerkers. Zo willen zij bijdragen aan de oplossing van het huisvestingsprobleem voor deze doelgroep. De gemeente heeft op 22 mei en 27 juni jongstleden overleg gevoerd met de directe omgeving over het plan. De gemeente heeft de procedure voor het opstellen van de Nota van Uitgangspunten toegelicht en de stedenbouwkundige kaders geschetst. De initiatiefnemer heeft ook zijn voorgenomen plan laten zien. De gemeente heeft de reacties uit deze overleggen verwerkt in de conceptversie van de Nota van Uitgangspunten, waarin de gemeente randvoorwaarden vaststelt voor het huisvestingsplan.

Nota van Uitgangspunten
De locatie Leeuwenhoekweg 102 past binnen de beleidsvisie. Het ligt buiten de dorpskernen, vlakbij het glastuinbouwgebied. Het is een zichtlocatie vanaf de openbare weg en kan ruimte bieden aan maximaal 300 arbeidsmigranten. De belangrijkste reden om de arbeidsmigranten buiten de dorpskern te huisvesten, is dat dit niet ten koste gaat van het aantal beschikbare woningen voor met name starters. Woningen die worden aangekocht om huisvesting van arbeidsmigranten te faciliteren, vallen namelijk in dezelfde prijssegmenten (goedkoop en middelduur) als de woningen die starters zoeken. Toch denkt Petrine van Olst (VOOR Lansingerland) dat ook andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongeren, graag op deze locatie hadden gewoond. Eerder zijn er participatiebijeenkomsten gehouden. Hier zijn een aantal gevoeligheden uit naar voren gekomen. De ondernemers in de omgeving stonden niet positief tegenover het initiatief. De ondernemers benadrukten dat ze graag zelf initiatieven wilden nemen en dit ook in het verleden hebben geprobeerd, maar nu krijgen andere initiatiefnemers wel die mogelijkheid om de huisvesting te regelen. Volgens de projectleider sluit het een het ander niet uit, zolang het allemaal binnen de opgestelde kaders blijft. Ook is er kritiek gegeven op de hoogte en omvang van de woningen.

Vanuit de raad
Jan Jumelet van WIJ Lansingerland vraagt zich af in hoeverre er garantie kan worden gegeven dat de flexwerkers die op de locatie Leeuwenhoekweg worden gehuisvest ook in Lansingerland zullen werken en niet in een andere gemeente. Volgens de spreker wordt dit in de Nota van Uitgangspunten opgenomen dat de flexwerkers die daar zullen wonen ook honderd procent in Lansingerland zullen werken én waarvan tachtig procent van de bewoners in de glastuinbouw werkzaam dient te zijn. Ivo de Graaf (VVD) vraagt zich af hoe je het in de hand kunt houden, dat de arbeidsmigranten daadwerkelijk een economische binding met Lansingerland zullen hebben. Volgens de spreker dient de initiatiefnemer eens in de zoveel tijd verantwoording af te leggen over wie er gehuisvest is. De Graaf blijft echter sceptisch over dit punt. Ook wordt er benoemd dat de handhaafbaarheid.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant