De N209 is regelmatig toneel van ernstige ongevallen, zoals hierboven tijdens een frontale botsing op 3 augustus. De raad wil een nieuw onderzoek naar de veiligheid van de weg. (Foto: Spa Media)
De N209 is regelmatig toneel van ernstige ongevallen, zoals hierboven tijdens een frontale botsing op 3 augustus. De raad wil een nieuw onderzoek naar de veiligheid van de weg. (Foto: Spa Media)

Nieuw onderzoek verkeerscapaciteit en veiligheid N209

Actueel 3.065 keer gelezen

Lansingerland – Er komt een nieuw onderzoek om de verkeerscapaciteit en veiligheid van de N209 te verbeteren. Verschillende raadsleden gaven eerder aan dat er nog behoefte is naar meer informatie vanuit de verschillende perspectieven, zodat er een effectieve aanpak kan worden ontwikkeld voor de knelpunten van de N209 en omgeving. 

In februari dit jaar is hier een budget voor beschikbaar gesteld. Dit onderzoek gaat in het derde kwartaal dit jaar van start. Hoewel er al veel info bekend is, zal dit onderzoek allereest de huidige situatie van de N209 in kaart brengen. De volgende stap is het vaststellen van de doelen, het maken van een plan van aanpak en het beschrijven van de manier waarop de voortgang en de resultaten zullen worden gemeten. Eerder deze maand gaf de projectleider een presentatie hierover tijdens de commissievergadering. De N209 staat momenteel op de derde plaats in de top 10 van gevaarlijkste N-wegen van Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat er sinds 2014 al 131 ongelukken op de N209 hebben plaatsgevonden. In totaal zijn er 64 slachtoffers gevallen waarvan er vijf helaas met een dodelijke afloop. Marijn was in maart dit jaar betrokken bij een ongeval op de N209 en is blij dat hij het nog kan navertellen. “De onveilige situatie op de N209 speelt al járen een rol. Er volgt onderzoek na onderzoek. Het wordt eens tijd dat er echt actie wordt ondernomen, voordat er nog meer slachtoffers vallen”, zegt hij ietwat gefrustreerd.

Geschetste situatie
Volgens de projectleider komt er een grote opgave af op de gemeente wat betreft de N209. Door de komst van nieuwe woonwijken zal de verkeersdoorstroming op de N209 alleen maar meer vertragen. Deze voorspelling is gebaseerd op de geplande nieuwe woonwijken waarvan de ontsluiting via de N209 zal lopen. De verwachting is dat er 11.000 nieuwbouwwoningen zullen komen. Dit zal natuurlijk ook leiden tot een toename van de autoverplaatsingen van 55.000 naar 65.000. Dit komt bovenop de 25 dagelijkse verkeersbewegingen die er nu al zijn. Ook zal de groei van de omliggende bedrijventerreinen, zoals bijvoorbeeld Klappolder, Oudeland, Hoefweg Zuid en Bleizo zorgen voor extra vrachtverkeer. Ook spelen regionale ontwikkelingen een rol, zoals de aansluiting op de A16 Rotterdam en het woon-, en werkverkeer naar Zoetermeer en Zuidplas. De projectleider toonde verschillende knelpunten die voor problemen zorgen op de N209. Bij file maken automobilisten vaak gebruik van de verschillende parallelwegen. Deze automobilisten komen op een gegeven moment weer bij verkeerspunten terug op de hoofdweg, dit leidt tot opstopping van het verkeer. Daarnaast toont een analyse aan dat de groentijd van verkeerslichten op cruciale kruispunten te kort is. Bij deze verkeerslichten is er ook te weinig ruimte voor auto’s vanuit de omliggende bebouwing. Ook fietsers en voetgangers zorgen voor vertraging op de N209. Deze weggebruikers krijgen te snel na het indrukken van de knop groen licht om over te steken. Een mogelijke oplossing hiervoor zou de aanleg van fietstunnels of fietsbruggen zijn. 

Een ander knelpunt betreft twee kruispunten die maar één rijstrook hebben voor doorgaand verkeer op de N209. Alleen bij afslag Bleiswijk-Zuid is er ruimte voor een extra doorgaande rijstrook. Het grootste knelpunt bevindt zich bij het kruispunt Hoekeindsebrug. De vrees blijft dat weggebruikers die voorheen omreden of een sluiproute namen, zelfs na het nemen van maatregelen om de verkeersdoorstroming te verbeteren, de kortste route zullen kiezen en dat is nog altijd de N209.

Marijn is sceptisch over het onderzoek. Volgens hem duurt het allemaal veel te lang en zijn er nu genoeg mensen die liever omrijden, omdat ze de N209 mijden en liever een blokje om rijden door de wijk. “Liever omrijden, dat voelt een stuk veiliger en gaat vaak zelfs nog sneller, doordat er geen filevorming is”, zegt Marijn.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant