De verschillende fracties juichen deelmobiliteit toe, maar er zit ook een keerzijde aan. (Foto: AB)
De verschillende fracties juichen deelmobiliteit toe, maar er zit ook een keerzijde aan. (Foto: AB)

Deelmobiliteit stimuleren, maar wel met heldere kaders

Actueel 644 keer gelezen

LANSINGERLAND – De fractie van Leefbaar 3B wilde graag met de commissieleden in gesprek om deelmobiliteit binnen heldere kaders, de ruimte te geven in Lansingerland met als doel het stimuleren van deelmobiliteit binnen de gemeente. 

Door Amel Bali

De verschillende fracties juichen deelmobiliteit toe, maar er zit ook een keerzijde aan deelmobiliteit en dat is het feit dat de deelscooters nu op verschillende onlogische plekken worden geparkeerd. Soms midden op de stoep, waardoor het voor minder valide mensen en mensen met een kinderwagen lastig wordt om dit te ontwijken. Aansluitend op de mobiliteitsvisie wil de fractie van Leefbaar 3B de aanbieders van deelmobiliteit stimuleren en faciliteren o.a. middels heldere regulering en afspraken.

Voordelen
Aan deelmobiliteit hangen voordelen en nadelen. “Het bevordert de mobiliteit van de inwoners, zelfs van hen die het minder breed hebben. Tevens draagt dit bij aan een milieubewustere samenleving”, zegt Paul Zantman (WIJ Lansingerland). Volgens Leefbaar 3B zou de gemeente Lansingerland deelmobiliteit kunnen stimuleren door faciliterend op te treden door middel van vergunningen en contracten en door het initiëren van mobiliteitshubs en financieren prikkels.

Nadelen
De nadelen van deelmobiliteit is de bekende overlast van het onjuist stallen en of parkeren van de verschillende vervoersmiddelen verspreid door Lansingerland. “Het achterlaten van een deelscooter op de daarvoor aangewezen plek, is voor veel mensen kennelijk te veel gevraagd”, zegt Zantman. Volgens Leefbaar 3B heeft het college handvatten nodig om met de aanbieders overeenkomsten aan te gaan waarmee de overlast kan worden aangepakt, maar tegelijkertijd ook stimulerend blijft voor de aanbieders om in Lansingerland actief te zijn of te blijven. Verschillende instrumenten zijn hier bijvoorbeeld denkbaar zoals een vergunningsplicht of het aanpassen van de APV voor het stallingsprobleem zouden er deelmobiliteit hubs kunnen komen of zouden parkeervakken omgevormd kunnen worden tot scooterstallingsplaatsen. Hiervoor is een helder beleid nodig. Op dit moment zijn er twee aanbieders van deelscooters Felyx en Check met wie alleen mondelinge afspraken zijn gemaakt, die via de mail zijn bevestigd.

Discussie in de raad
Ook Wouter Ruijter (CDA Lansingerland) vindt dat deelmobiliteit beter gereguleerd kan worden. “Met het beter regulieren van deelvoertuigen weten de gebruikers beter waar ze aan toe zijn, heeft de aanbieder een beter overzicht en ervaart de samenleving minder overlast. De aanbieders moeten meer maatregelen nemen, zodat de scooters netjes worden geparkeerd”, vindt Ruijter. “Als gemeente moeten wij de aanbieders van deelscooters een duwtje in de rug geven door de APV aan te passen en speciale parkeerlocaties aan te wijzen. Door middel van een vergunningsplicht kun je van de aanbieder eisen dat er alleen op bepaalde locaties geparkeerd kan worden”, zegt hij. Ook Christiaan Toussaint (VVD) vindt een mogelijke vergunningsplicht interessant om te onderzoeken. Dat is volgens hem beter dan alleen mondelinge afspraken, die via de mail zijn bevestigd.

Heft in eigen hand
Daar denkt wethouder Michiel Muis anders over. “Parkeergedrag verander je niet met een vergunningstelsel.” Ook geeft de wethouder aan dat er wél naar de mondelinge afspraken wordt gehandeld. Ook WIJ Lansingerland vindt dat de gemeente het heft in eigen hand moet nemen. Dit kan volgens de fractie het beste via het instellen van vergunningen en aanpassingen in de APV. Een financiële bijdrage vragen van de partijen voor bijvoorbeeld het inrichten van HUBS, is een risico. WIJ Lansingerland denkt namelijk dat de aanbieders de gemeente dan links laten liggen. WIJ Lansingerland is tegen de aanpassing van de parkeernorm. Volgens de fractie is deelmobiliteit een aanvulling op en ter vermindering van het autogebruik. Nanno Scheringa (PvdA) vindt dat er geen APV hoeft te komen, want het is al verboden om een (deel)scooter dwars op de weg te zetten. Volgens hem hoeft er daarom niet een wet boven een wet te komen.

Afwachten
Wethouder Muis bevestigd dat de regels in de APV voor de fietsers en scooters ook voor deelfietsen en deelscooters gelden. Arjen Hofman (CU) denkt dat het beter is om de APV van de minister af te wachten, voordat er maatregelen worden genomen. Volgens hem is het niet nodig om tijd en moeite te steken in een regeling, die over een tijdje in een model APV wordt aangereikt. Daar waar er acute problemen zijn, kunnen er wel maatregelen worden genomen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant