De gemeenteraad besteedde heel wat uurtjes aan de visie. (Foto: archief)
De gemeenteraad besteedde heel wat uurtjes aan de visie. (Foto: archief)

Visie Burgerparticipatie Lansingerland door de raad vastgesteld

Actueel 512 keer gelezen

Lansingerland - De raad stemde afgelopen week in met de visie Burgerparticipatie Lansingerland met als titel: ‘Samen besturen’. Met burgerparticipatie wil de gemeente Lansingerland op effectieve wijze contact leggen en communiceren met haar inwoners om tot zo breed mogelijk gedragen oplossingen te komen, die mogen rekenen op een gevoel van procedurele rechtvaardigheid en bouwen aan vertrouwen in elkaar. 

Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) diende een amendement in om de titel: samen besturen te veranderen naar ‘Samen’. Het amendement werd niet gesteund door de meerderheid van de raad. Ook de motie van Ivo de Graaf (VVD) voor het opnemen van een bijlage met toetsingscriteria voor burgerparticipatie werd verworpen. De vlag moet volgens Jumelet de lading dekken. Volgens hem kan de titel andere verwachtingen wekken, die niet waar gemaakt kunnen worden. “Burgerparticipatie doe je samen, máár de raad en de burgers hebben ieder een andere rol hierin”, ligt hij het amendement toe. Een dergelijk amendement lijkt volgens Jumelet misschien onbelangrijk, maar in het kader van verwachtingsmanagement niet onbelangrijk. De meerderheid van de raadsleden is het echter niet eens om de titel te veranderen. Zo geeft Kees-Willem Markus (ChristenUnie) aan dat de titel is opgesteld na overleg met het ambtelijk apparaat, het college, de raad en inwoners en hoort het niet om dit in een later stadium te veranderen. Hamid Azzouzi (PvdA) vindt het een onnodig amendement en wil er niet al te veel woorden aan wijden. Marko Ruijtenberg (GroenLinks) gaat nog iets verder. Hij noemt het een van de meest nutteloze amendementen, die in de geschiedenis van Lansingerland zijn ingediend. Ondanks de kritiek op het amendement werd deze met nipte stemmen verworpen.

Toetsingscriteria
De Graaf (VVD) vindt de visie op burgerparticipatie onder de maat. Samen met de fractie van het CDA dient hij een motie in waarin hij het college verzoekt om bij de visie een bijlage op te nemen met toetsingscriteria om de burgerparticipatie te toetsen. Hij stelt voor om na het zomerreces met de lijst te komen en dit periodiek te bespreken in de commissie en tweejaarlijks te evalueren, zodat men de effectiviteit van burgerparticipatie kan meten. De motie vond alleen bijval bij de fractie VOOR Lansingerland. Petrine van Olst denkt namelijk dat een dergelijke lijst, de uitspraak geen woorden maar daden, goed bereikt kan worden met deze motie. “Het zorgt ervoor dat het echt gebeurt en gewaarborgd blijft”, zegt ze. Andere raadsleden waren minder positief. Volgens de fractie van de ChristenUnie kost dit extra onnodige tijd, die ten koste gaat van de kostbare tijd die je kan gebruiken om naar de inwoners te luisteren. Ook Azzouzi (PvdA) is het hiermee eens. Hij vindt dat er al veel wordt gevraagd van het ambtelijk apparaat en weet niet of deze extra moeite behapbaar gaat zijn. Ruijtenberg (GroenLinks) is het ook eens met Markus en Azzouzi wat betreft de motie. Ook hij vindt dat de ambtenaren genoeg te doen hebben en ze niet nog een belast moeten worden met lijstjes. Ook de fractie van D66 zal de motie niet steunen Brecht Weerheim vindt namelijk dat burgerparticipatie geen invullijst moet worden. Wethouder Michiel Muis ontraadt de motie. “Participatie is maatwerk. Je kan niet al op voorhand toetsingscriteria nog specifieker maken, dan de kaders die al zijn neergezet.”

De visie op burgerparticipatie bestaat uit kaders en uitgangspunten. Er zijn verschillende kaders opgenomen in de visie zoals: inclusie, transparantie, agendasetting, uitwisselen, democratische vaardigheden, efficiency, betrouwbaar en voorspelbaar. Daarnaast bestaat de visie ook uit een aantal uitgangspunten te weten: Contact, ruimte, efficiency, voor de start, rol van de overheid, kracht van de samenleving en samen besturen. Om tot een goede burgerparticipatie in proces te komen moet men leren, ontwikkelen, evalueren gebruik maken van middelen, werkprocessen en dit alles faciliteren. De visie moet na het vaststellen nog worden uitgewerkt in concrete stappenplannen, werkplannen en opleidingen, zodat de gemeentelijke organisatie het werken met participatie kan door ontwikkelen.

 De raad stemde afgelopen week in met de visie Burgerparticipatie Lansingerland. (Foto: PR)

Uit de krant

Uit de krant