Henk Starink is bijna voltijd vrijwilliger, onder andere als vrijwillige dijkwacht. (Foto: AB)
Henk Starink is bijna voltijd vrijwilliger, onder andere als vrijwillige dijkwacht. (Foto: AB)

Dijkwachten oefenen kadecontroles

Actueel 524 keer gelezen

Bergschenhoek – Afgelopen weekend hebben de (vrijwillige) dijkwachten geoefend met het controleren van kades ter voorbereiding van het droogteseizoen. De oefening wordt jaarlijks voor de dijkwachten georganiseerd om de kennis en vaardigheden op peil te houden. Een bevlogen dijkwacht uit Bergschenhoek is Henk Starink, die ons meer vertelt over het werk van een dijkwacht. 

Henk ooit beroepsmilitair geweest, houdt niet van stilzitten. Hij is bijna voltijd vrijwilliger. Naast de vrijwillige dijkwacht, ligt zijn vaste vrijwilligerswerk bij de Natuur, -en Vogelwacht Rotta en bij de Vogelbescherming Nederland. Op dinsdag en vrijdag past hij op zijn kleinkinderen. “Het is een voorrecht als je dit allemaal mag doen. Ik doe het vrijwilligerswerk uit een mate van betrokkenheid en interesse, maar ook om bezig te zijn”, zegt hij. 

Dijkdoorbraak
Henk controleert samen met zijn maat twee dijkvakken. Één aan de Rottekade en één aan de Kruisweg. Het controleren van de dijkvakken is een onderdeel van de calamiteitenorganisatie van het Hoogheemraadschap. Er zijn verschillende gevarenscenario’s. Zo kunnen onder andere hoog water en storm voor wateroverlast zorgen of zelfs een dijkdoorbraak veroorzaken. Ook ernstige schades door droogte kunnen voor wateroverlast zorgen. In de afgelopen acht jaar dat Henk vrijwillige dijkwacht is heeft hij dit nog niet meegemaakt. De dijkwachten gaan binnenkort aan de slag met de zomerveiligheid. Ze zijn erop getraind om de dijkvakken visueel te controleren op scheurvormingen, verzakkingen en beschadigingen. Eigenlijk op alle soorten afwijkingen die mogelijk een risico kunnen vormen voor een dijkdoorbraak. Jaarlijks krijgen de dijkwachten een opfrisser. Een dijkwacht gebruikt tijdens de ronde verschillende hulpmiddelen. Een prikstok is bedoeld om scheuren in de dijk te bemeten en markeerstokjes om eventuele mankementen te markeren. Daarnaast heeft een dijkwacht het handboek dijkwacht bij zich en een app om de meldingen door te geven.

Van oudsher
Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard viert dit jaar haar 750e jubileum. De werkzaamheden van de dijkwacht gaan tot ver in de geschiedenis. Het is een oude traditie, die nog steeds in ere wordt gehouden. Van oudsher was het gebruikelijk dat de jonge weerbare mannen die in de buurt van het water woonden verantwoordelijk waren voor de waterveiligheid. Dijkbewaking was vroeger een plicht. Een dijkdoorbraak vormt nog steeds een reëel risico. Gelukkig zijn er niet veel incidenten te noemen.

Op tweede kerstdag in 1833 is er een grote dijkdoorbraak geweest en is het helemaal fout gegaan. Hierbij is de Rotte leeggelopen tot aan Bergschenhoek aan toe. In 2003 is er in de zomerperiode een verzakking geweest, waarbij destijds ook water is weggelopen en schade heeft veroorzaakt aan de Boezemkade. Een dijk is opgebouwd uit veen met een kleilaag er overheen, begroeid met een grasdek. Het grasdek voorkomt uitdroging. Het hart van de dijk is een veenlaag. Het belangrijkste controlepunt is het grasdek, wat gesloten moet blijven. “We gaan op zoek naar beschadigingen in het grasdek. Als er scheuren inzitten, droogt het veel sneller door de kleilaag heen”, legt Henk uit. “Het is belangrijk dat de veendijk beschermd blijft. Het is daarom handig dat de dijkwachten een vast dijkvak lopen, zodat ze het gebied ook goed leren kennen door de jaren heen. Er worden jaarlijks gemiddeld drie inspecties per jaar gelopen om de twee of drie weken wordt de herhaling gelopen.”

De controles
Wanneer er iets afwijkends wordt geconstateerd. Wordt er een beoordeling gemaakt van hoe ernstig het is. Zo nodig wordt dit via de speciale app gemeld, die ook de plaatsbepaling weergeeft. De dijkwacht maakt dan foto’s en vult via de app een formulier in over de type afwijking. Deze meldingen komen vervolgens bij de controlepost van het hoogheemraadschap binnen. Bijvoorbeeld een stukje afkalving van de oever of kale plekken in het gras. Geen grote risico’s maar wel dingen die Henk het melden waard vindt. De kracht van de dijkwacht moet volgens Henk niet onderschat worden. Er wordt wel gepraat over moderne technieken om de dijken te controleren door bijvoorbeeld sensoren of drones vanuit de lucht. Toch denkt Henk dat de visuele inspecties vanuit de grond voorlopig nog wel zullen blijven. “Ik vind het toch wel een mooie traditie”, besluit hij.


Lokale belastingen al betaald?

lansingerland - In februari verstuurde SVHW het aanslagbiljet lokale belastingen. Tot 31 mei 2023 hebben inwoners de tijd om de aanslag te betalen of om automatische incasso aan te vragen. Wanneer er op tijd betaald wordt, voorkomt dat een aanmaning met extra kosten.

Een aanslagbiljet kan per post maar ook digitaal via Mijnoverheid zijn ontvangen. De belastingaanslag staat dan in de persoonlijke Berichtenbox. Belastingaanslagen zijn ook terug te vinden via www.svhw.nl bij ‘Mijn SVHW’. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Hiervoor kan een machtiging automatische incasso vóór de vervaldatum van de aanslag afgegeven worden. Wanneer inwoners een minimum inkomen en geen vermogen hebben, kunnen zij in aanmerking komen voor kwijtschelding. Een aantal belastingen hoeft men dan niet te betalen. Heeft u vragen over uw aanslagbiljet lokale belastingen? Neemt u dan contact op met SVHW via (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73 of kijk op www.svhw.nl.

Uit de krant

Uit de krant