Het huidige afvalbrengstation blinkt niet uit in gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en gemak., vindt de gemeente. (Foto: Spa Media)
Het huidige afvalbrengstation blinkt niet uit in gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en gemak., vindt de gemeente. (Foto: Spa Media)

Idee nieuw afvalbrengstation krijgt steeds meer gestalte

Actueel 1.421 keer gelezen

Bergschenhoek – Lansingerland krijgt een nieuw gemoderniseerd afvalbrengstation op de Dorsvloerweg in Lansingerland. Het dossier over het afvalbrengstation loopt inmiddels al een jaar of vijf. De gemeente Lansingerland heeft een nieuw gemoderniseerd afvalbrengstation nodig, dat vinden de bewoners van Bosland en de raadsleden. 

Door: Amel Bali

Het huidige afvalbrengstation blinkt niet uit in gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en gemak. De doorstroming is moeilijk en de toegangsweg is verre van ideaal. In drukke periodes zoals bijvoorbeeld tijdens corona was het een logistieke uitdaging om mensen op een goede manier in en uit te laten rijden. Door verschillende partijen zijn er twee schetsen gemaakt voor het nieuwe afvalbrengstation. De schetsen zijn getoetst op de onderwerpen: ontwerp, duurzaamheid, financiële aspect en de realisatie en planning. De schets die het hoogst werd beoordeeld, is tijdens de beeldvormende avond verder toegelicht. De visie ‘Lansingerland duurzaam’ heeft de basis gelegd voor de modernisering van het afvalbrengstation. De rode draad van deze visie is dat Lansingerland in 2050 volledig circulair is met 0 kilogram restafval. Dat wil ook zeggen dat grondstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden en er zo min mogelijk afval verbrand wordt. Hier kan het nieuwe afvalbrengstation straks een goede bijdrage aan leveren. Een andere belangrijke bouwsteen is het afvalbeleid. Deze is als volgt beschreven: “De focus ligt op de vermindering van het ongescheiden grof restafval. We onderzoeken of we op en rond het afvalbrengstation samen kunnen werken met lokale kringloopbedrijven en Repair Cafés. Zij richten zich op het voorkomen van afval (preventie).” In 2020 zijn er twee toezeggingen gedaan wat betreft het vernieuwen van het afvalbrengstation. De eerste toezegging is het meenemen van de commissies en de raad in de keuzes voor het nieuwe afvalbrengstation en de locatie ervan. Een tweede toezegging gaat over het meenemen van de stakeholders in deze keuze.

Schets
Tijdens de beeldvormende avond werd er middels een schets uitgelegd hoe de verwachting is dat het nieuwe afvalbrengstation eruit zal komen te zien. Er zal bijvoorbeeld een aparte fietsstrook zijn om het fietsverkeer en personenvervoer te scheiden. Beneden komt een functionele ruimte waar bijvoorbeeld Repair Café kan zitten of waar er educatie kan worden gegeven. Boven zit de beheerdersunit, waar de beheerders volledig zicht hebben op de Dorsvloerweg. Er zal een dakconstructie zijn waarbij het regenwater wordt opgevangen zonder dat het naar de zuivering wordt doorgesluisd. Dit water kan later bijvoorbeeld gebruikt worden om het terrein schoon te maken. Het dak zal de mogelijkheid hebben voor zonnepanelen, waarbij het afvalbrengstation volledig zelfvoorzienend zal zijn. Deze schets heeft een verhoogd bordes. Het voordeel hiervan is dubbel ruimtegebruik. Onder het bordes heb je namelijk ook ruimte, die je kan inzetten. Realisatie van deze schets zal ongeveer één tot twee jaar in beslag nemen. De realisatiekosten zullen tussen de 5 en 6 miljoen zijn. Er zijn drie opties om de extra investering te dekken. De eerste optie is het regulier investeringskrediet ophogen en de kapitaallasten geheel dekken via de Afvalstoffenheffing. Marko Ruijtenberg (GroenLinks) vraagt zich af wat voor (negatieve) gevolgen deze optie heeft voor de inwoners van Lansingerland. “Bij deze optie zullen de kosten worden gedekt uit het vaste gedeelte van de afvalstofheffing”, geeft de spreker aan. De tweede optie is het oude investeringskrediet afsluiten en teruggeven aan algemene reserve en de nieuwe investeringskrediet onttrekken uit de Eneco gelden en de kapitaallasten dekken uit de reserve kapitaallasten. De derde optie is een combinatie van de twee eerder genoemde opties. Het college gaat zich hierover beraden en komt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar terug naar de raad met een voorstel.

Uit de krant

Uit de krant