Afbeelding

CDA-afdelingen roeren zich om bedreiging regionaal groengebied door “zonnige ambities” Zoetermeer

Actueel 405 keer gelezen

Pijnacker-Nootdorp - De CDA-afdelingen van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zijn niet enthousiast over de plannen van het college van Zoetermeer om zonnevelden te realiseren langs de A12, aan de grens van de gemeenten. Het initiatief komt van projectontwikkelaar Sunvest, die op twee weilanden tussen de Roeleveenseweg, de A12 en BurgGolf een zonnepark wil realiseren ter grootte van van 15 voetbalvelden.

Hoewel het zonnepark duurzame stroom kan opwekken, staan zij niet te springen om het zonnepark. Janno Meijer, fractievoorzitter van het CDA in Pijnacker-Nootdorp windt er geen doekjes om: “We hebben in de Randstad te maken met schaarse ruimte en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Helaas wordt er over groene- of recreatiegebieden vaak gedaan alsof die er niet toe doen of wel een maatje kleiner kunnen. Dat doet afbreuk aan de leefbaarheid van de Randstad.”

Het geplande zonnepark is gelegen in de zogenaamde Groenblauwe Slinger, een ecologische en recreatieve verbinding van Midden-Delfland met het Groene Hart, waarvan bijvoorbeeld ook de Berkelse-Pijnackerse Groenzoom deel uitmaakt. Rita Leijendekker, woordvoerder natuur voor het CDA in Lansingerland sluit zich daarbij aan: “In de periode 1999 tot 2013 zijn er tientallen miljoenen geïnvesteerd in de slinger, om te voorkomen dat de Haagse en Rotterdamse regio aan elkaar groeien. Er moeten toch wel andere plaatsen te vinden zijn voor zonnepanelen, zoals de daken van bedrijven en sporthallen?” Meijer sluit zich daarbij aan: “Als Zoetermeer nu de ruimte neemt om een zonnepark in dit gebied te realiseren dan is er een schaap over de dam. Nu is het Zoetermeer met een zonneveld, maar hoe lang voordat andere gemeenten gaan nadenken over logistieke centra of woningbouw in de groengebieden? Het is belangrijk dat we ook groen en recreatie beschermen als waardevolle functies.”

Ook de fractie van het CDA Zoetermeer sluit zich aan bij de zorgen over het plaatsen van de zonnepanelen op de beoogde locatie. De Zoetermeerse CDA-fractie vraagt zich af waarom het college niet eerst beter is gaan zoeken naar locaties voor zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed: “De locatie is al een lange tijd geleden aangewezen als verkenning. Dat deze locatie nu zo snel toegewezen wordt is iets wat ook ons zorgen baart.”

Dat de ontwikkelaar inwoners rondom het plangebied heeft geraadpleegd en haar plannen daarop heeft aangepast, vinden Meijer en Leijendekker goed te vernemen, maar zij plaatsen daar wel een kanttekening bij: “Men heeft alleen omwonenden geraadpleegd, maar dit soort ontwikkelingen gaan niet alleen de direct omwonenden aan. Ook inwoners uit onze en vele andere gemeenten fietsen hier graag, om over dieren die deze ecologische verbinding gebruiken nog te zwijgen.” Meijer vult aan: “Het zou Zoetermeer sieren om omliggende gemeenten te kennen in haar plannen, zeker als het gaat om gemeentegrens-overschrijdende verbindingen.” De CDA-afdelingen roepen om die reden hun colleges van B&W in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland op om in gesprek te gaan met het college in Zoetermeer en de ambitie voor het gebied te heroverwegen.

De CDA-afdelingen van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland verwerven recent steeds meer bekendheid als voorvechters van het groene buitengebied. In het verleden dacht het CDA daar weleens anders over: is het niet opportuun om nu op de ‘groene trein’ te springen? Meijer vindt van niet: “Ik weet niet beter”, zegt Janno (29). Hij vervolgt: “De afgelopen jaren is er ontzettend veel gebouwd in Randstedelijk gebied en er liggen nog legio mooie plannen. Maar uiteindelijk is ruimte schaars en moeten we weloverwogen keuzes maken in hoe we die ruimte vormgeven. In onze ogen is zorgvuldig beleid ook dat je soms moet besluiten om iets niet te doen omwille van de leefbaarheid.” Of de CDA’ers de ontwikkeling kunnen stoppen, weten ze niet. “Maar we kunnen niet nalaten ons in te zetten voor een leefbare en groene leefomgeving” aldus Leijendekker.

Uit de krant

Uit de krant