De Tobias locatie is naar verwachtring niet voldoende. Voor het opvangen van 300 ontheemden is een tweede locatie voor langdurige opvang voor ontheemde Oekraïners en huisvesting voor spoedzoekers (afgekort LOO2) nodig. (Foto: Martijn Mastenbroek)
De Tobias locatie is naar verwachtring niet voldoende. Voor het opvangen van 300 ontheemden is een tweede locatie voor langdurige opvang voor ontheemde Oekraïners en huisvesting voor spoedzoekers (afgekort LOO2) nodig. (Foto: Martijn Mastenbroek)

Locatiekeuze opvang vluchtelingen houdt gemoederen bezig

Actueel 654 keer gelezen

Lansingerland - Hoewel de eerste locatie voor langdurige opvang voor ontheemde Oekraïners en spoedzoekers nog niet is gerealiseerd, wordt er gezien de vraag al nagedacht over een tweede locatie. Deze tweede locatie zorgt voor bezorgde reacties van omwonenden. “Alles wat je neerzet, heeft impact op de directe omgeving”, zegt portefeuillehouder burgemeester Pieter van de Stadt. 

Door: Amel Bali

Het college maakt daarom een zorgvuldige afweging om tot een geschikte locatiekeuze te komen. Binnenkort zal dit bekend worden gemaakt. Voorafgaand aan dit besluit spreekt het college daarom met de commissie. Vooraf aan de vergadering roept voorzitter Jan Jumelet de mensen in de zaal en op de tribune de emoties, die bij dit onderwerp spelen, in de hand te houden, aangezien het een gevoelig onderwerp betreft. 

Achtergrondinfo
Sinds vorig voorjaar wordt er gesproken over de opvang van ontheemde Oekraïners in Lansingerland. Op 21 juni 2022 werd er besloten dat de opvang voor 300 ontheemde Oekraïners in Lansingerland zal worden gerealiseerd in de vorm van zogenoemde ‘flexwoningen’. Samen met 3B Wonen wordt nu de eerste locatie met 132 flexwoningen op de Sporthoeklaan in Bergschenhoek gerealiseerd, voor langdurige opvang voor 150 ontheemden uit Oekraïne en circa 80 inwoners die met spoed een woning zoeken in Lansingerland, de zogeheten spoedzoekers. Voor het opvangen van 300 ontheemden is echter een tweede locatie voor langdurige opvang voor ontheemde Oekraïners en huisvesting voor spoedzoekers (afgekort LOO2) nodig. De locatieverkenning is uitgevoerd aan de hand van randvoorwaarden die de raad vorig jaar heeft meegegeven aan het college. De verkenning laat zien dat er een aantal geschikte locaties zijn. Het gaat hier om de volgende locaties: Wilderszijde, Bleizo-West, Wolfend, Hoeksekade en Noordeindseweg. Waarbij de Noordeindseweg het meeste aan de criteria voldoet, al lijken de omwonenden van de Noordeindseweg hier niet blij mee te zijn. Vier van de vijf insprekers hebben zich hierover uitgelaten.

De insprekers
Vijf insprekers hebben zich gemeld. Waar de meeste insprekers en bewoners mee kampen is de tweestrijd. Iedereen is het over eens dat men spoedzoekers en ontheemde Oekraïners moet opvangen, maar liever niet in mijn achtertuin (het Not In My Back Yard effect). De heer van den Oever woont al ongeveer 40 jaar aan de Spinel in Berkel en Rodenrijs. De rand van Berkel met uitzicht op, zoals hij dat noemt, een van de laatste weilanden in de gemeente. “Het groen van de Noorpolder verdwijnt voor eeuwig, de groene verbinding tussen het A.M.G. Schmidt park en de Groenzoom kan niet worden gerealiseerd. Vreemd als je kijkt naar veel partijprogramma’s waarin in het behouden van een groene schil rondom Lansingerland wordt genoemd”, zegt hij. Volgens Van den Oever worden de omwonenden pas in een laat stadium geïnformeerd. Heel wat anders dan wat de burgerparticipatie, die de gemeente hoog in het vaandel heeft staan, beoogd. In zijn betoog noemt hij de strijd van de bewoners van de Edelsteenwijk tegen de bouwplannen van de provincie in de Driehoek Noordpolder. “Ondanks de ruim 600 handtekeningen is deze strijd destijds verloren.” Van den Oever is bang dat de Driehoek Noordpolder nu “het afvoerputje van hoofdpijndossiers” gaat worden. De bewoners worden namelijk geconfronteerd met langdurige opvang van ontheemde Oekraïners en met een tweede locatie met flexwoningen waarbij het gaat om 150 Oekraïners en 80 woningen voor spoedzoekers. Hierbij is de meest voor de hand liggende locatie waar het college voor gaat kiezen de Noordpolder. Van den Oever benadrukt dat hij vindt dat echte vluchtelingen moeten worden opgevangen. “Maar als ik naar andere potentiële locaties kijk, zie ik betere mogelijkheden, ook voor het realiseren van noodopvang voor asielzoekers”, zegt hij. Welke locaties hij precies bedoelt laat hij in het midden.

Gezondheidsredenenen en rust
Norman Mulder is een van de insprekers. Hij woont aan de Noordeindseweg, vlakbij de voorgenomen ontsluiting naar de beoogde opvang locatie. Mulder geeft aan dat hij om gezondheidsredenen en voor de rust hier is komen wonen. Met de komst van een opvanglocatie zal deze rust volgens hem verdwijnen. Onder de noemer spoedzoekers vallen hier ook bijvoorbeeld ex-gedetineerden onder. Dit komt de veiligheid niet ten goede. De veiligheid komt volgens hem ook in het gedring doordat de ontsluiting op de al drukke en gevaarlijke Noordeindseweg zal plaatsvinden. Daarbij speelt het ontbreken van een fietspad ook een rol. Een ander belangrijk bezwaar van Mulder is de geluidsoverlast die al reeds aanwezig is door de HSL. Met de komst van 230 personen zal volgens hem de geluidsoverlast alleen maar meer worden. Volgens Mulder zijn er logischere en betere alternatieven voor een ontsluiting, zoals de Hoek Plannetenweg/ Edelsteenweg, Oostersingel. De heer van de Herik zou ook graag willende dat er naar ander locaties wordt gekeken en dat bepaalde aspecten zoals ontsluiting, het behoud van groen en veiligheid beter worden meegewogen in het besluit. Net als Mulder wijst ook Van Dijk naar de onveilige situatie met een extra ontsluiting op de Noordeindseweg. “Wanneer deze locatie wordt bebouwd zal er in de toekomst geen glastuinbouw meer op deze locatie komen”, zegt hij. Volgens Van Dijk zal de tijdelijke huisvesting voor Oekraïners een startsein zijn voor structureel permanente woningbouw. Zoiets vraagt om een integraal plan voor het hele gebied vindt hij. El Amiri spreekt in namens de moskeevereniging El Fath Lansingerland. De moskeevereniging juicht de opvang van asielzoekers en permanente huisvesting van statushouders in Lansingerland toe. De Moskeevereniging El Fath heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de opvang van asielzoekers en statushouders. El Amiri benadrukt dat de Moskeevereniging altijd bereid is om bij te dragen en mee te denken over oplossingen. Hij wenst de raad veel wijsheid toe bij de behandeling van dit onderwerp. Gezien de moskee al enige ervaring heeft met de hulpverlening aan asielzoekers en statushouders vraagt Paul Lieverse (ChristenUnie) waar El Amiri denkt dat de asielzoekers het meest nood aan hebben, naast een dak boven hun hoofd en wat de invloed van die nood is op de keuze van de locatie om opgevangen te worden. Al Amiri heeft de keuze voor een locatie niet zodanig bestudeerd om hier een antwoord op te geven, maar geeft wel aan dat de moskee bereid is om maatschappelijke ondersteuning te bieden, dan wel door te verwijzen. De hulp geldt voor zowel zowel moslims als niet-moslims.

De raad
“We zijn nu een jaar onderweg maar er is nog geen Oekraïner of spoedzoeker in een flexwoning getrokken”, zegt Mark Bik (WIJ Lansingerland). Volgens hem geeft dat aan hoe complex de materie is. “Het wordt tijd om meters te maken.” Hoewel volgens Bik de Noordeindseweg het meest voor de hand liggende locatie is, is de ontsluiting een uitdaging die niet uit het oog moet worden verloren. Voor de PvdA is het niet belemmeren van woningbouwprojecten, de belangrijkste voorwaarde voor het komen tot een locatie. Ook de PvdA vindt dat de ontsluiting nog nader onderzocht moet worden. Van Dijk gaf eerder aan dat hij vreesde voor permanente woningbouw waarbij de agrarische bestemming van het gebied zal veranderen. Echter heeft Nanno Scheringa (PvdA) aan dat de opvanglocatie tijdelijk voor 10 jaar is en dat de bestemming agrarisch blijft staan. Volgens Scheringa moet de locatie voor flexwoningen los worden gezien van de bebouwing in de Driehoek Noordpolder. Voor de ChristenUnie springen er twee geschikte locaties uit. De Noordeindseweg en de locatie Merenweg-Midden. Deze locatie ligt volgens Paul Lieverse dichterbij voorzieningen en niet onbelangrijk, alles is op loopafstand. Dit bevorderd de integratie in de wijk. Ook Jan-Willem van den Beukel is voorstander van de locatie Merenweg. Marloes Draak (VVD) is positief over de locatie Noordpolder. Selgei Gabin (Groen-Links) ziet een hele andere optie als locatiekeuze, namelijk Bleizo-West. Eva Heijblom (D66) en Van den Beukel vinden beiden dat de burgerparticipatie niet goed is verlopen in dit traject. Er is volgens hen gebrek aan de juiste informatie en het gaat te snel. Portefeuillehouder Van de Stadt noemt het de locatie Noordeindseweg, omdat het volgens hem maar om een “piepklein stukje” gaat. “Die ruimte is niet groter dan anderhalf voetbalveld. Dat is zelfs kleiner dat alle volkstuinen in de Noordpolder. Daardoor kan er geschoven worden binnen de beschikbare ruimte van de Noordpolder.” Bij benadrukt dat het gebied een kassengebied is en géén natuurgebied, zoals wel eens wordt verondersteld. De voorstellen voor de locatie Merenweg en Wolfend zijn volgens de portefeuillehouder niet voor de hand liggend, omdat er bij de Merenweg al een ander participatietraject loopt en de Wolfend is een stuk kleiner en heeft een lastige ontsluiting. Qua participatie is hij duidelijk. “Als het college voor de beoogde locatie Noordpolder een definitieve keuze heeft gemaakt, gaan we in gesprek met omwonenden om voldoende draagvlak te vinden. Alles wat je neerzet heeft impact op de directe omgeving. Het is terecht dat men opkomt voor de eigen omgeving.”

De meest voor de hand liggende locatie voor de tweede locatie is de Noordpolder. (Foto: AB)

Uit de krant

Uit de krant