Voorzitter van het gebruikersplatform, Jaap van Staalduine, aan het woord in 't Manneke. (Foto: Matthijs Feenstra/Twitter)
Voorzitter van het gebruikersplatform, Jaap van Staalduine, aan het woord in 't Manneke. (Foto: Matthijs Feenstra/Twitter)

Gebruikersplatform Groenzoom bijeen in ‘t Manneke

Actueel 630 keer gelezen

Berkel en Rodenrijs - Het gebruikersplatform van de Groenzoom heeft vorige maand een informatieve bijeenkomst over het groengebied tussen Pijnacker en Lansingerland gehouden in ’t Manneke In Berkel en Rodenrijs. De bijeenkomst werd druk bezocht. Doel van die bijeenkomst was om te horen wat men van De Groenzoom vindt en of er nog wensen of tips zijn om het gebied en het gebruik ervan te versterken. 

De voorzitter van het gebruikersplatform, Jaap van Staalduine, ging bij de start van de bijeenkomst in op het Gebruikersplatform Groenzoom, dat bestaat uit twaalf personen met verschillende achtergronden en voorkeuren. Dit Gebruikersplatform is door de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland ingesteld om hen gevraagd en ongevraagd te adviseren over het gebied. Daarmee is het de spreekbuis van alle gebruikers van de Groenzoom. Zo heeft het platform onder andere een advies opgesteld over het beheer van het gebied en specifiek voor het verbeteren van de weidevogelstand, die schrikbarend achteruit is gegaan, een advies over het waterbeheer in de hele Groenzoom uitgebracht en onder meer een fotowedstrijd georganiseerd. Ook heeft het platform een advies voorbereid over een voorgestelde mountainbikeroute door het gebied. Wethouder Michiel Muis benoemde, mede namens zijn collega Peter Hennevanger uit Pijnacker-Nootdorp, het belang van het gebied voor beide gemeenten als natuur- en recreatiegebied. De Groenzoom heeft een oppervlak van ongeveer 450 hectare en maakt onderdeel uit van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. Aan de noordkant sluit het aan op Buytenhout, het groengebied tussen Delft en Zoetermeer. Uniek is dat in De Groenzoom de landschappelijke kwaliteit van het oude polderlandschap nog duidelijk te ervaren is.

Ogen en oren van het gebied
De beheerder van De Groenzoom, Cor Noorman, vertelde tijdens de avond met veel enthousiasme over activiteiten die worden georganiseerd en over planten en dieren die in het gebied voorkomen of die op termijn te verwachten zijn. Als beheerder vormt hij de ogen en oren van het gebied en is hij als gastheer aanspreekpunt voor de pachters in het gebied. Hij ging onder meer in op maatregelen om de achteruitgang in weidevogels te verminderen, en op het belang van planten voor insecten waaronder een aantal vlindersoorten die er voorkomen.

Suggesties
Na de inleidingen werd aan de hand van stickers reacties opgehaald wat de aanwezigen goed vonden aan De Groenzoom en of men nog suggesties had voor verbetering. Er waren onder andere suggesties op het gebied van natuur, spel en educatie, wandelen en fietsen, over de omgang met honden, afval en randvoorwaarden voor dieren. Daarnaast is een aantal reacties opgehaald over de positionering en karakter van de Groenzoom in de regio en over communicatie en participatie.  

Discussie
Tot slot is gediscussieerd over een aantal stellingen. Hieruit blijkt dat nagenoeg alle aanwezigen De Groenzoom willen behouden voor natuur en recreatie en dat nieuwe initiatieven alleen toegestaan zouden moeten worden als die geen schade opleveren voor de natuur. Minder dan twintig vindt dat het gebied te open is van karakter is en dat meer bomen aangeplant zouden moeten worden. En slechts dertien procent vindt dat er openbare toiletten ontbreken. Het complete verslag inclusief een overzicht van opgehaalde wensen met de sticker en resultaten van de stellingen is naar alle aanwezigen gestuurd.

Het gebruikersplatform is verheugd over de vele reacties die bevestigen dat het huidige rustige, open en natuurlijke karakter van de Groenzoom gekoesterd moet worden. Daarnaast blijkt dat er een brede steun is voor inpassing van een natuurspeelplek, onder andere in combinatie met natuuronderwijs. De verschillende suggesties die zijn gegeven over verbetering van communicatie, participatie en inschakeling van vrijwilligers zijn goed uitvoerbaar en zullen worden opgepakt. Het platform zal verder de eigen website actiever gaan gebruiken en zal de verschillende wensen delen met de gemeenten en de beheerder.

Uit de krant

Uit de krant