Bewoners moeten de middelen en de mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan het bestuur. Ze hebben ook zeggenschap en mogen onderwerpen aandragen.
Bewoners moeten de middelen en de mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan het bestuur. Ze hebben ook zeggenschap en mogen onderwerpen aandragen. (Foto: archief)

Visie op burgerparticipatie weer een stapje dichterbij

Actueel 607 keer gelezen

LANSINGERLAND – Afgelopen week ging de raad tijdens de beeldvormende avond in gesprek over de visie burgerparticipatie. De aanleiding hiervoor zijn de concept visie burgerparticipatie en de resultaten van het onderzoek onder inwoners daarover. De raad wil met name weten of de visie voldoende houvast geeft. 

Door: Amel Bali

“We willen deze reis samen met u maken. Wij willen een overheid zijn waar we samen met burgers besluiten maken. Dat is ingewikkeld, omdat we daarbij rekening willen houden met alle meningen en ervaringen. Hoewel niet alle meningen en ervaringen een plek krijgen, wil de gemeente ze wel allemaal wegen en overwegen in de besluitvorming”, zegt wethouder Michiel Muis. 

Samen besturen?
Het bestuur wil een overheid zijn die samen besluiten maakt met inwoners, en daarbij ook rekening houdt met hun meningen en ervaringen. De concept visie burgerparticipatie Lansingerland onder de naam: ´Samen besturen´ is tot stand gekomen na input van verschillende groepen waaronder: de raad, college, inwoners en organisaties. De titel ‘samen besturen’ zou volgens Ivo de Graaf (VVD) enige verwarring kunnen opwekken. “Samen besturen suggereert in mijn optiek een bepaalde gelijkwaardigheid in de besluitvorming, terwijl je in een aantal gevallen op voorhand al weet dat het niet kan. In sommige gevallen is participeren niet meer dan consulteren.” De Graaf vindt dat dit wel helder verwoord moet worden om geen verkeerde verwachtingen op te wekken. Ook Ton Jansen (WIJ Lansingerland) vindt dat de subtitel duidelijk moet zijn. Volgens de spreekster betekent samen besturen niet per definitie samen beslissen. Het is in ieder geval een belangrijke opmerking om in de uiteindelijke visie nog beter te gaan verduidelijken.

Kaders burgerparticipatie
Om te komen tot een visie burgerparticipatie zijn er verschillende kaders nodig. Het proces van burgerparticipatie moet zo ingericht zijn dat er sprake is van inclusie. Dit betekent dat iedereen die er toe doet voor een onderwerp, ook daadwerkelijk mee kan praten. Er dient ook sprake te zijn van transparantie. Informatie moet goed vindbaar zijn en op tijd worden aangeboden. Participatie moet doelmatig worden toegepast en passend zijn bij de situatie waarop ze betrekking heeft. Efficiënte participatie levert per slot van rekening meer op. Alles wat door de inwoners wordt ingebracht moet uiteindelijk deel uitmaken van de afweging en de gemeente moet dat actief en onbevooroordeeld doen. Bewoners moeten de middelen en de mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan de participatie. Bewoners hebben ook zeggenschap en mogen onderwerpen in het gesprek aandragen. Het uitgangspunt moet uiteindelijk zijn dat de gemeente als overheid zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. De gemeente is als overheid eerlijk over hetgeen wat waargemaakt kan worden en wat niet.

Uitgangspunten burgerparticipatie
De visie bestaat ook deels uit een aantal uitgangspunten betreffende de aanpak. Allereerst wordt er contact gemaakt met de burgers, het liefst op een persoonlijke manier, daar waar dat kan. De gemeente gaat het gesprek aan me de burgers en geeft zoveel mogelijk ruimte en tijd aan de inwoners om al hun inzichten, kennis, ideeën en ervaringen te delen en over te nemen daar waar dat kan. Vooraf deelt de gemeente hoe er met elkaar in gesprek zal worden gegaan en geeft duidelijkheid over het proces en daar waar de ruimte is. De gemeente gaat daarbij uit van gelijkwaardigheid tussen organisaties en inwoners. Uiteindelijk ligt de eindbeslissing bij het bestuur. De gemeente gaat uit van het samenwerken aan Lansingerland als geheel. Uiteindelijk moet de participatie ook passen bij de opgave, zodat de kosten ook blijven passen.

Hoe nu verder?
Meerderheid, namelijk 7 op de 10 inwoners in Lansingerland ziet kaders en uitgangspunten van de visie als goede basis voor samenwerking. Dat is een positief resultaat. De visie wordt na het vaststellen in de raad uitgewerkt in concrete stappenplannen, werkplannen en opleidingen zodat de gemeentelijk organisatie op deze manier kan gaan werken. De visie wordt later in de commissie besproken, vervolgens wordt er een besluit genomen in de raad. De lange reis naar een gedragen visie op burgerparticipatie is nog niet ten einde, maar Lansingerland zit klaarblijkelijk op de goede weg.

Uit de krant

Uit de krant