Veel raadsleden willen het groene karakter van Driehoek Noordpolder behouden. De provincie besloot anders.
Veel raadsleden willen het groene karakter van Driehoek Noordpolder behouden. De provincie besloot anders.

Gemeente verliest strijd om woningbouw Driehoek Noordpolder

Actueel 878 keer gelezen

Lansingerland – De strijd is gestreden en de provincie heeft gewonnen als het gaat om de woningbouw in de Driehoek Noordpolder. De discussie over het wel of niet bouwen op Driehoek Noordpolder loopt al geruime tijd. Hoewel meerdere fracties binnen de raad vinden dat er geen woningbouw op Driehoek Noordpolder moet komen, gaat het nu gebeuren zoals de provincie wil. De raadsleden zijn het er namelijk over eens dat in beroep gaan kansloos is. Charles van Harn (CDA) is teleurgesteld. Hij vindt dat de andere fracties de handdoek al in de ring hebben gegooid en het CDA momenteel alleen staat in de strijd om de Driehoek Noordpolder groen te houden. 

De aanwijzing houdt in dat Lansingerland binnen een te bepalen termijn een bestemmingsplan moet vaststellen waarin het realiseren van minimaal vijftig sociale huurwoningen mogelijk moet zijn. In de brief wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken tegen dit besluit in beroep te gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de provincie is Driehoek Noordpolder één van de weinige locaties die de mogelijkheid biedt om op kort termijn extra sociale woningen te bouwen. Een discussiepunt dat eerder werd aangehaald en waar ook een zienswijze voor is ingediend, betreft de locatie Bleizo-West. Betrokkenen wezen de provincie erop dat er een veel groter aantal sociale huurwoningen in Bleizo-West gerealiseerd kan worden dan de kleinschalige woningbouw in de Driehoek Noordpolder. “Het is ons bekend dat de gemeente Lansingerland naast de aangewezen woningbouwlocaties ook woningbouw op de locatie Bleizo-West onderzoekt. Wij zien deze nieuwe locaties echter niet als alternatief voor bestaande woningbouwlocaties. Daarnaast maakt de locatie Bleizo-West geen onderdeel uit van het huidige woningbouwprogramma. De locatie is op dit moment aangewezen als bedrijventerrein met ruimte voor windturbines. Ook liggen er verschillende hindercirkels van (spoor-)wegen en bedrijven over de locatie Bleizo”, laat de provincie in de beantwoording van de zienswijze weten. Aanvankelijk dachten Leefbaar 3B en Wij Lansingerland erover om in beroep te gaan bij de Raad van State, maar na lang nadenken en inwinnen van advies, vinden ze dat dit de moeite niet waard is, kansloos dus. “We hadden graag liever het stuur in eigen handen gehad. Het is jammer dat het zo is gelopen. We hadden het graag anders gezien, maar we moeten ons verlies nemen en kijken wat we er van kunnen maken”, zegt Jan Jumelet. Volgens Arjen Hofman (CU) is een hoger beroep kansloos en niet goed voor de onderlinge contacten. Hij roept op om de toon te matigen richting de provincie. Voor GroenLinks is de aanwijzing een bittere pil, zoals Marko Ruijtenberg het verwoordt. Als er toch gebouwd gaat worden, vindt Ruijtenberg dat er een zo hoog mogelijk percentage aan sociale huurwoningen moet komen, het liefst boven de 30%. Volgens Petra Verhoef (PvdA) had het voormalige college al die jaren het heft in eigen hand, aangezien ze de Driehoek Noordpolder op de drie hectare kaart hebben laten staan. Van Harn vraagt zich af waarom de Driehoek Noordpolder niet gewoon van de drie hectare kaart wordt gehaald. Volgens de wethouder is dit niet zomaar mogelijk. Het vorige college heeft die erop gezet en telkens bevestigd. Er ligt nu aanwijzing dan is het weghalen van de Driehoek Noordpolder een vreemde reactie.

Verdere proces en ontsluiting
Arjen van Berkel (D66) vindt dat de wethouder snel aan de bak moet met de ontsluiting. Wethouder Titia Cnossen vindt dat Lansingerland nu vooral vooruit moet denken. De wethouder gaat de participatie met de bewoners weer oppakken en een participatieplan opstellen. Na het participatieplan komt de Nota van Uitgangspunten, waar de ontsluiting ter sprake zal komen. Volgens de wethouder is het belangrijk om eerst te weten hoe de opzet van Driehoek Noordpolder zal zijn en dan pas aan de slag te gaan met de verkeersontsluiting. Jumelet zou graag zien dat de ontwikkeling van het bestemmingsplan met snelheid zal gebeuren. Hij is bang dat de provincie aan de deur komt kloppen als het te lang duurt en de gemeente mogelijk het stuur uit handen kwijt raakt. Wethouder Cnossen denkt echter net dat de provincie dit zal doen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant