Leonie van Haren, Kim van Loon en Oscar van Buijtene: onderwijs en bedrijfsleven moeten naar elkaar toe groeien!
Leonie van Haren, Kim van Loon en Oscar van Buijtene: onderwijs en bedrijfsleven moeten naar elkaar toe groeien!

Onderwijs en bedrijfsleven hebben elkaar heel hard nodig

Actueel 536 keer gelezen

Lansingerland - Het Samenwerkingsverband Onderwijs en Bedrijfsleven Oostland (SOB Oostland) heeft in februari 2022 een doorstart gemaakt. En dat was hoog tijd. Het platform voor samenwerking tussen scholen als ‘leveranciers’ van toekomstige medewerkers en bedrijven als ‘werkgevers’ dan wel ontvangers van goed geschoolde werknemers hebben elkaar heel hard nodig.

We praten over de materie met programma-manager Leonie van Haren die dit werk combineert met haar baan als programmamanager van Sterk Techniekonderwijs in de regio Capelle & Oostland. De tweede gesprekspartner is Kim van Loon, accountmanager bedrijven bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp. En nummer 3 is Oscar van Buijtene, een techniekondernemer die zijn personele bezetting ziet groeien van 125 medewerkers nu naar 250 over tien jaar.

Verwachtingsmanagement
Wat verwacht je van elkaar? Dat vindt Oscar van Buijtene een heel belangrijke vraag. Hij spreekt collega-ondernemers die tegen hem zeggen: een tweedejaars leerling die komt stagelopen, levert mij niet heel veel op.

Oscar vindt dat je als ondernemer/bedrijf niet moet verwachten dat een tweedejaars VMBO-leerling meteen ‘winstgevend’ is. “Als die jongen of dat meisje interesse krijgt voor techniekonderwijs en mogelijk op termijn belangstelling heeft voor een baan in de techniek, dan is dat voor mij al pure winst. Als ik scholieren van welke leeftijd of welk niveau ook kan interesseren voor techniek, dan zie ik dat als investeren in de toekomst. We zitten met het probleem dat we veel te weinig jonge instroom hebben, omdat techniek – dan wel met je handen werken – al heel lang niet meer hip is.  Terwijl de techniek van tegenwoordig met haar automatisering en digitalisering juist wel hip kan zijn en bij veel mensen juist heel goed past.”

Kennismaking
Het klinkt programma-manager Leonie van Haren van het SOB Oostland als muziek in de oren. Zij is onvermoeibaar bezig om vraag een aanbod bij elkaar te brengen. SOB Oostland richt zich vooral op het VMBO-onderwijs, maar eigenlijk zouden alle leerlingen van het voortgezet onderwijs gedurende hun schoolloopbaan meerdere keren bij verschillende bedrijven en organisaties een kijkje moeten kunnen nemen dan wel een aantal dagen of weken mee lopen en mee werken.

Kennismaken met grond- weg- en waterbouw.

Leonie vertelt dat er een onderwijsvernieuwing zit aan te komen waarbij ook de leerlingen die de theoretische leerweg van het VMBO volgen verplicht kennismaken met de praktijk. “Deze vernieuwing wordt ‘De nieuwe leerweg’ genoemd. Een belangrijk onderdeel ervan is het praktijkgerichte programma. Daarbinnen gaan leerlingen vanaf het derde leerjaar aan de slag met levensechte opdrachten van opdrachtgevers uit bedrijven, instellingen, overheden en vervolgonderwijs. Het praktijkgericht programma speelt zo in op een sterke behoefte aan praktische vaardigheden zoals zelfstandig werken, plannen, samenwerken en presenteren.”

Op dit moment draait deze nieuwe manier van werken op een aantal pilotscholen. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt ‘De nieuwe leerweg’ in 2024 VMBO-breed ingevoerd.

Rol van de gemeente
Het bestuur van SOB Oostland bestaat uit onderwijsmensen uit het voortgezet onderwijs in Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven. Er zitten geen medewerkers/bestuurders van de gemeenten in het bestuur, maar de gemeenten denken en werken wel mee, aldus Kim van Loon.

Een kijkje in de horeca.

Zij is bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp één van de accountmanagers en dan met name voor de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt binnen de gemeente. Accountmanagers zijn vanuit de bedrijven het eerste aanspreekpunt voor de vragen die kunnen spelen bij individuele bedrijven dan wel een collectief. Vanuit hun functie kennen de accountmanagers heel veel ondernemers en de ondernemers kennen hen. En dus ligt het voor de hand dat Kim van Loon en haar collega’s ook een bevorderende rol kunnen spelen in de contacten tussen de scholen en de werkgevers/bedrijven. “Wij willen graag meedenken, verbinden, communiceren en faciliteren bij evenementen en contactmomenten tussen onderwijs en bedrijven.”

Vier thema’s
Leonie vertelt dat het SOB Oostland vier inhoudelijke thema’s onderscheidt en dat op basis van die thema’s bedrijven en organisaties worden ingedeeld. Die thema’s zijn:”

  • Techniek
  • Zorg, welzijn en maatschappij
  • Groen en natuur
  • Economie en handel

Activiteiten
SOB Oostland wil zo concreet mogelijk werk maken van het hoofddoel: ontmoetingen tussen scholieren en bedrijven tot stand brengen en zo ervoor zorgen dat scholieren echt kennismaken met de praktijk van alledag. Als het ware voelen en ervaren wat bepaald werk inhoudt. Dat kan door te kijken en vragen te stellen, maar beter nog is het om de kans te krijgen het werk uit te voeren of zelfs een aantal dagen mee te lopen en mee te werken. Dan ervaar je het pas echt.

Een poosje meelopen in een tuincentrum!

In juni van dit jaar was er een Bedrijvenweek waar nog niet alle scholen aan meededen. Toch kregen 200 scholieren de kans een kijkje te nemen bij diverse bedrijven.

In september was er een themaweek die vooral op ‘personele werving’ gericht was. Daar namen 250 leerlingen aan deel en een fiks aantal verschillende bedrijven/organisaties/werkgevers.

In het Westland wordt regelmatig een grote beroepenmarkt georganiseerd onder de noemer Westland On Stage. Daarbij gaan de scholieren niet naar bedrijven toe. Er wordt in een grote sporthal of een groot veilinggebouw een soort beurs georganiseerd, waarbij allerlei bedrijven zo veel mogelijk ‘in werking’ zichzelf presenteren aan scholieren en de scholieren solliciteren naar een meeloopdag bij een bedrijf. SOB Oostland onderzoekt of het mogelijk is ook zoiets te gaan organiseren. Oscar vult aan: “Mocht het zover komen, dan weet ik tegen die tijd wel een mooie locatie!”

Planning
Kim, Leonie en Oscar zeggen dat er eigenlijk een soort stagekalender zou moeten komen, zodat zowel aan de onderwijskant als aan de bedrijvenzijde meer helderheid komt over wat op welk moment gebeurt in de diverse leerjaren.

Alle betrokken partijen hebben het druk met van alles en nu worden evenementen nog te ad hoc en te kort van tevoren gepland. Dit heeft er ook mee te maken dat het SOB Oostland net weer uit een lange slaap wakker is geworden.

Hoe dan ook, hebben het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar heel hard nodig, ook om het onderwijs ‘bij de tijd te houden’. Nauwe en goede contacten over en weer zijn onontbeerlijk. Open Banen Dagen, Techniek Doe Dagen, Stagemarkten, Bedrijvenweken, Themaweken; het zijn allemaal momenten waarop zaadjes worden geplant die later volop kunnen bloeien en uitgroeien tot prachtige planten.

Kim, Leonie en Oscar hopen dat onderwijs en bedrijfsleven meer gaan interacteren en dat ze dichter naar elkaar toe groeien als strategische partners.

Zie de site: sob-oostland.nl.


Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Uit de krant

Uit de krant