Deelnemers krijgen een rondleiding door de paprikakas van Personal Vision.
Deelnemers krijgen een rondleiding door de paprikakas van Personal Vision.

Wethouders en raadsleden nemen een kijkje in de kas

Actueel 320 keer gelezen

Lansingerland – De colleges en raadsleden van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland brachten afgelopen weekend gezamenlijk een bezoek aan de glastuinbouw. Initiatiefnemers voor deze toer: de regio Oostland van Glastuinbouw Nederland en LTO Noord Midden Zuid-Holland. Op zaterdag 24 september namen de wethouders Frank van Kuppeveld (Pijnacker-Nootdorp), Leon Hoek en Michiel Muis (Lansingerland) samen met een grote groep raadsleden van de buurgemeenten een kijkje in de kas bij JHL PLants (potplanten) in Pijnacker en Personal Vision (paprika’s) in Bleiswijk.

De college- en raadsledentoer startte bij JHL PLants in Pijnacker, waar Ilone Ammerlaan (voorzitter LTO Noord Midden Zuid-Holland en Glastuinbouw Oostland) de aftrap voor haar rekening nam. “Ik zie bekende, maar ook veel nieuwe gezichten”, aldus Ammerlaan, waarna een korte voorstelronde volgde. De namen, politieke partijen en gemeenten kwamen in vogelvlucht voorbij. Later, in de wandelgangen, wisselde men ervaringen met elkaar uit. Ook in de auto’s onderweg van Pijnacker naar Bleiswijk -waarbij gehoor gegeven is aan de oproep om vooral met elkaar mee te rijden- werd heel wat afgepraat.

Glastuinbouw en politiek
“Zo’n rondje glastuinbouw doen we een keer in de vier jaar”, zegt Ammerlaan in haar openingswoord. “Wethouders en raadsleden maken op een mooie manier kennis met de sector en daarnaast kunnen wij duidelijk maken wat er van de politiek verwacht wordt.” Ammerlaan legt uit dat Glastuinbouw Nederland een organisatie is, die op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau de belangen van de glastuinbouwsector behartigt.  “We gaan het vandaag zeker niet alleen maar over energie hebben”, zegt Ammerlaan als zij de gasten verwelkomt. “Wat ik wel wil laten weten is wát Glastuinbouw Nederland van de regering nodig heeft. Wij zijn bezig met een lobby om vooral de duurzame energie door te kunnen zetten. Wij willen daarvoor heel graag een warmterotonde.” Ammerlaan verwijst naar de RoCa-leiding (Rottedam-Capelle) als onderdeel van een bestaand warmtenet met aansluiting naar Lansingerland en waarvandaan een deel naar Pijnacker kan gaan. Aansluiten naar Zuidplas zou een de volgende stap zijn. “Door de huidige energiecrisis staat de voortgang van onze energietransitie echter stil”, concludeert Ammerlaan. “Sterker nog, we gaan het zelfs terugschroeven. Eigenlijk zijn we achteruit aan het roeien. Ik vraag jullie dan ook om met elkaar ervoor te zorgen dat onze warmtetransitie hier in de regio door kan gaan. Dat is van essentieel belang. En, wat we niet uit het oog moeten verliezen, de glastuinbouw levert ook elektriciteit aan de maatschappij. Bij de tuinbouwbedrijven is men tegenwoordig niet alleen leverancier van groente, bloemen of planten, maar we hebben allemaal mensen in dienst die de hele dag bezig zijn met de elektriciteitsprijzen. We zijn als het ware ‘energieboeren’ geworden en dat is eigenlijk niet waarom we dit vak zijn gaan doen. Hierin moet de juiste balans terugkomen.” Ammerlaan vervolgt: “Maar we hebben jullie nog veel harder nodig, want wij hebben allemaal hele fijne medewerkers die we graag willen huisvesten.” Ze pleit vervolgens voor een betere ontsluiting van het gebied, de beschikbaarheid en opslag van water en de handhaving met betrekking tot het lozen van afvalwater, maar vooral voor samenwerking tussen de buurgemeenten.

Potplanten
Lennart Lekkerkerk leidt het gezelschap rond door de kassen bij JHL aan de Blokweg in Piijnacker. De familie Lekkerkerk is al sinds 1800 actief in de tuinbouw. Tussen de potplanten in alle kleuren van de regenboog, vertelt Lekkerkerk hoe mooi het is om in deze sector te werken. Hij legt uit hoe het teeltproces en het oogsten van de potplanten in zijn werk gaat. Met de installatie voor luchtcirculatie en het gebruiken van ledlampen in de kas wordt energie bespaard. Lekkerkerk schetst verschillende situaties om duidelijk te maken hoe creatief er in zijn bedrijf omgegaan wordt met de kosten voor energie, arbeid en materialen die alsmaar stijgen. “De prijzen voor gas zijn sinds vorig jaar september al enorm gestegen, dus ruim vóór de inval in Oekraïne, maar zijn daarna geëxplodeerd. Wij hebben als tuinbouwsector een stip op de horizon nodig. Als JHL willen we graag uitzoeken wat er beter en slimmer kan. Daar hebben we uw steun en hulp bij nodig”, richt de ondernemer zich tot de aanwezigen. “Wij dragen immers bij aan de werkgelegenheid en aan de enorme welvaartspositie van Nederland.”

Paprika’s
Aan de Wilgenlei in Bleiswijk staan Roy Persoon en zijn compagnon Maikel van den Berg te trappelen om hun verhaal te vertellen over Personal Vision. De naam Personal Vision bestaat pas sinds 2007, maar het bedrijf van de familie Persoon startte al lang geleden in het Westland. De jonge ondernemers staan voor een enorme uitdaging, niet alleen op het gebied van hoe om te gaan met energie, maar ook als daadwerkelijke speler op de energiemarkt. In de kolossale kas, waar per jaar 25 miljoen rode- en groene paprika’s geteeld worden, neemt Persoon het gezelschap vol passie mee in zijn verhaal over het kweken van paprika’s. “Begin december zetten wij de kleine plantjes op de ondergrond van substraat. De gehele teelt tot volwassen plant duurt elf maanden.” Persoon wijst naar de planten achter zich die bijna tot in het topje van de kas zijn gegroeid en zegt: “Daarom zie je nu helemaal bovenin nog enkele paprika’s groeien.” Voor hem gesneden koek, maar voor wie nog nooit in een paprikakas is geweest een openbaring.

Of je paprika’s ook biologisch kan telen, vraagt iemand. Volgens Van den Berg kan dat wel, maar dat is een heel apart verhaal. “Wij hebben dat overwogen voor één kas. In Europa ben je verplicht om in de volle grond te telen. In Amerika zou het weer wel op substraat mogen. Ook moet je teeltrotaties toepassen en er is een groot risico om je gewas te verliezen door aantasting van een natuurlijke vijand. Veel onzekerheid en een hoge kostprijs dus. In plaats daarvan combineren wij het beste van twee werelden en produceren we maximaal biologisch door inzet van natuurlijke bestrijders en biologische wortelstimulansen met als resultaat een betrouwbaar product met een scherpe kostprijs.”

Kartrekkers
Dan is het tijd voor Persoon en Van den Berg om als kartrekkers van warmtecoöperatie Wilgenlei hun verhaal te vertellen. Al in 2017 begonnen zij met het opstarten van een warmtenet. Van den Berg: “Tegenwoordig worden de kassen verwarmd met de restwarmte van elektraproductie, opgewekt in een WKK-installatie (warmtekrachtkoppeling). De geproduceerde elektra wordt terug geleverd aan het net.” Voor de toekomstbestendigheid is het volgens de twee jonge ondernemers belangrijk om de kassen te verwarmen met restwarmte of aardwarmte. Kort geleden werd bekend dat Wilgenlei warmtecoöperatie als duwtje in de rug een subsidie kreeg uit het Nationaal Groeifonds.
Van den Berg: “De aansluiting op het RoCa-netwerk geeft ons op korte termijn de mogelijkheid om op restwarmte gezonde groentes en mooie bloemen te produceren. Daarnaast willen wij heel graag nog meer bronnen van energie op ons eigen terrein.”

Nadat er nog enkele vragen zijn beantwoord, keren de wethouders en raadsleden huiswaarts. De mooie plannen voor de toekomst van de jonge ondernemers uit Pijnacker en Bleiswijk, die symbool staan voor alle tuinders in het Oostland, nemen zij in hun gedachten mee.

“Tuinbouw vraagt om medewerking
van de lokale politiek”

Tussen de potplanten bij JHL PLants.
De paprika's van Personal Vision.

Uit de krant

Uit de krant