Een impressie van de kleine tribune van ongeveer negentig zitplaatsen, dat op de fundering van de oude tribune is beoogd.
Een impressie van de kleine tribune van ongeveer negentig zitplaatsen, dat op de fundering van de oude tribune is beoogd.

Bouw nieuwe tribunes TOGB op schema

Actueel 204 keer gelezen

Berkel en Rodenrijs - In juli 2022 is de fundering gestort en gereed gemaakt voor het verder afbouwen van de nieuwe tribune van TOGB. Het wachten was daarna was op de levering van de staalconstructie en betonelementen. 

Zoals het er nu naar uitziet zijn half oktober alle materialen beschikbaar. In de laatste week van oktober en eerste week van november zal dan worden gestart met het verder afbouwen van de tribune. De verwachting nu is dat deze uiterlijk eind november in gebruik kan worden genomen. Tegelijkertijd met de bouw van de nieuwe tribune vast aan het clubgebouw, zullen er op de fundering van de oude tribune twee containers worden geplaatst waarin een kleine tribune met ongeveer negentig zitplaatsen zal worden gerealiseerd. Boven op deze kleine tribune zullen sponsorborden komen inclusief het nieuwe scorebord voor het hoofdveld van de voetbal. Totdat de bouw van deze kleine tribune gereed is, zal het nieuwe scorebord tijdelijk een andere plaats krijgen.

Uit de krant

Uit de krant