Het verschil in hoogte van het geluidsscherm is op bovenstaande foto goed te zien.
Het verschil in hoogte van het geluidsscherm is op bovenstaande foto goed te zien.

Meer klachten over HSL-lijn aan Bergschenhoekse zijde

Actueel 488 keer gelezen

Bergschenhoek - Sinds de realisatie van de nieuwe geluidschermen langs de HSL-lijn, heeft ProRail het aantal nieuwe klachten en meldingen over geluidsoverlast bijgehouden. Aan de Bergschenhoekse zijde is een duidelijke toename van het aantal klachten waar te nemen.

ProRail laat weten dat volgens berekeningen van TNO de geluidsproductie nergens is toegenomen. “We onderzoeken nu of de werkzaamheden conform tekening zijn uitgevoerd en of alle kieren en gaten voldoende zijn gedicht.” De nieuwe klachten komen onder andere van inwoners aan de Piet Kramerzoom aan de Bergschenhoekse kant van de HSL. Het betreft het HSL-traject tussen Berkelseweg en het fiets- en wandelviaduct bij het Minoespad. Langs dat deel van het de HSL-traject is het geluidscherm aanzienlijk lager, terwijl aan de Berkelse kant het scherm wel de noodzakelijke hoogte heeft. “Het moet geen verrassing zijn voor ProRail, omdat de Stichting geluidoverlast HSL al in een vroeg stadium heeft gezegd dat de schermen aan beide zijden even hoog moeten zijn. Dat is toen om financiële redenen niet overgenomen”, zegt Leefbaar 3B-woordvoerder Jan Pieter Blonk. “Nu zitten we met de gebakken peren. Wij roepen het college op om alles in het werk te stellen om bij ProRail aan te dringen om de schermen nabij de Piet Kramerzoom op gelijke hoogte te brengen als aan de Berkelse kant.”

Uit de krant

Uit de krant