Afbeelding

Half augustus start bosonderhoud oostzijde Rotte

Actueel 19 keer gelezen

Lansingerland - Staatsbosbeheer start half augustus, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren, met een gecombineerde aanpak van zowel de essentaksterfte als het reguliere bosonderhoud aan de oostzijde van de Rotte. Door het periodieke bosonderhoud en de essentaksterfte tegelijkertijd uit te voeren houden we de overlast voor natuur en recreant zo klein mogelijk. Rond eind september zijn de kapwerkzaamheden afgerond.

Aanvankelijk zouden alle werkzaamheden aan de oostzijde van de Rotte in Recreatiegebied Rottemeren dit jaar worden uitgevoerd. Maar uit inspecties in 2020 bleek dat de conditie van de essen aan de west- en zuidzijde van de Zevenhuizerplas (vanaf Restaurant de Strandgaper tot en met de Wollefoppenweg) zo snel achteruit ging dat toen direct ingrijpen noodzakelijk was. Vanaf 15 augustus wordt nu de rest van het gebied aan de oostzijde van de Rotte aangepakt.

Essentaksterfte
Essentaksterfte is een schimmelziekte waardoor naar verwachting zo’n 90% van de essen in Nederland dood gaat. De es is een karakteristieke, inheemse boomsoort die niet herstelt van deze ziekte. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. Mochten elders in de Rottemeren zieke essen acuut veiligheidsgevaar opleveren, dan worden deze verwijderd.

Regulier onderhoud en herplant
Om overlast voor zowel het gebied als bezoekers te beperken, voert Staatsbosbeheer tegelijkertijd het reguliere bosonderhoud uit. Hierbij halen we indien nodig bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. Door het verwijderen van de zieke essen en andere bomen, kunnen er gaten in het bos ontstaan. Op plekken waar dat nodig is, plant Staatsbosbeheer een variatie aan boom- en struiksoorten terug, zodat een toekomstbestendig en aantrekkelijk bos ontstaat en de risico’s op ziektes kleiner worden.

Einde van de grootschalige aanpak essentaksterfte in de Rottemeren 
De essentaksterfte werd de afgelopen jaren per deelgebied aangepakt, Staatsbosbeheer verdeelde daarmee het werk over meerdere jaren om zo de impact te beperken. Met het verwijderen van de zieke essen aan de oostzijde van de Rotte zijn we aan het einde gekomen aan de kap van essen in de Rottemeren. Incidenteel kan het nog nodig zijn een enkele zieke es te kappen maar het grootschalig verwijderen van essen is nu afgelopen. Het reguliere onderhoud aan de bossen zal echter in een cyclus van zes jaar, waarbij er jaarlijks een deelgebied wordt aangepakt gewoon blijven doorgaan.

Meer weten? 
Wilt u meer informatie over de essentaksterfte? Kijk op www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten/essentaksterfte.

Uit de krant

Uit de krant