Jan Pieter Blonk (links) en Terry Duivesteijn (rechts) op het terras naast de betreffende winkel. Duivesteijn stelde vragen namens Leefbaar 3B.
Jan Pieter Blonk (links) en Terry Duivesteijn (rechts) op het terras naast de betreffende winkel. Duivesteijn stelde vragen namens Leefbaar 3B.

Dichtgeplakte gevel Berkel Centrum wordt aangepast

Actueel 11 keer gelezen

Berkel en Rodenrijs - Een langlopend traject van de verhuurder en de voorzitter van de VvE Kerksingel, duoraadslid Eric Kampinga van de VVD, heeft geleid tot een uitspraak van de Welstandscommissie over de dichtgeplakte gevel van de dierenwinkel aan de Kerksingel in Berkel en Rodenrijs. 

Toevalligerwijs stelde Leefbaar 3B bij monde van Terry Duivesteijn onlangs vragen over de uitstraling van de dichte gevel. In de commissievergadering van 8 juni gaf wethouder Leon Hoek aan uit te gaan zoeken of de dichtgeplakte gevel in lijn was met het destijds afgegeven welstandsadvies en in gesprek te gaan met de ondernemer. Het college heeft nu te kennen gegeven dat de reclameuitingen inderdaad niet in overeenstemming zijn met het welstandsadvies en voor 1 juli moeten worden aangepast. Inmiddels is een nieuw plan goedgekeurd door de Welstandscommissie.

Zorgen
Leefbaar 3B maakte zich zorgen over de mogelijke precedentwerking van de dichtgeplakte gevel, zeker met het oog op eventuele toekomstige vestiging van flitsbezorgers, dark stores en de mogelijkheden die een dichte gevel biedt voor ondermijnende bedrijvigheid.

Uit de krant

Uit de krant