René met een andere hond. Via de QR-code geheel links kun je de petitie gemakkelijk tekenen.
René met een andere hond. Via de QR-code geheel links kun je de petitie gemakkelijk tekenen.

Teken petitie voor verbeterde verkeersveiligheid Kooilaan

Actueel 294 keer gelezen

Bleiswijk – Er wordt al jarenlang geklaagd over de onveilige situatie en de overlast op de Kooilaan in de Bleiswijkse Zoom, maar zonder resultaat. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd op de weg. Donderdag 9 juni jl. werd de hond van René van der Spoel doodgereden. Voor hem was dit de druppel en hij besloot om een petitie te starten voor een veilige verkeerssituatie op de Kooilaan. 

Twee weken geleden werd Toos, een Cocker Spaniël van net twee jaar oud, doodgereden. Het was een avond zoals alle anderen. René besloot dat het tijd was om een rondje met de honden te lopen, iets wat René dagelijks zo’n drie keer per dag doet. Midden in een natuurgebied, in een kern waar alleen 30 km per uur mag worden gereden, vormt de Kooilaan een uitzondering. Op de Kooilaan mag er namelijk 60 kilometer per uur worden gereden. Volgens de buurtbewoners wordt de weg echter als een ‘racebaan gebruikt’. De lange rechte weg nodigt uit tot hard rijden, bewust of onbewust wordt het gaspedaal toch harder ingedrukt, dit tot grote ergernis van de omwonenden en de mensen, die hun hond uitlaten in het gebied grenzend aan de Kooilaan. Hart van Lansingerland nam een kijkje begin van de middag. Maarten Jansen loopt regelmatig langs de Kooilaan met zijn hond. Hij houdt Max aan de lijn. “Ik vertrouw deze omgeving voor geen meter. We steken bij de overgangsweg over maar het is altijd oppassen geblazen. Ze rijden hier zó hard, minimaal 70 km per uur. We hebben al zo vaak hierover geklaagd, maar er wordt niks mee gedaan”, zegt Maarten. “Het is toch eigenlijk te gek dat je in zo’n mooie groene omgeving de hond niet vrij kan laten lopen?” René kan hierover meepraten. Toos was een hond die gewend was om buiten te lopen en netjes orders op te volgen. Vlak voor de overgangsweg rende hij een poes achterna. Hij was alleen op de poes gefocust, waardoor hij de auto niet zag aankomen. De bestuurder reed vol gas over de Kooilaan en zag zowel de poes, als de hond niet. Hij reed vol over Toos heen, zonder enige poging tot afremmen. Toos overleefde de klap niet. René zat tot voor kort vol woede. Het was immers een ongeluk, dat niet had hoeven gebeuren. Als de bestuurder zachter had gereden en gefocust was op de weg, dan was dit waarschijnlijk niet gebeurd. In ieder geval had hij dan al de poes kunnen zien, die eerder overstak. Op de vraag wat er dan op de Kooilaan zou moeten gebeuren, antwoordt René heel simpel dat de maximumsnelheid als eerste omlaag moet. Verder zouden alle kwetsbare deelnemers aan het verkeer in dit voor recreatie bestemde gebied beschermd moeten worden. Voetgangers, ruiters en fietsers moeten te allen tijde voorrang hebben op auto’s door middel van zebrapaden op alle oversteekplaatsen. Daarnaast zouden er nog obstakels zoals bijvoorbeeld bloembakken of drempels geplaatst kunnen worden. Bestuurders worden dan automatisch min of meer gedwongen om langzamer te rijden en beter op de weg te letten. Inmiddels is de ergste woede gezakt, maar het gemis en verdriet om Toos blijft aanwezig. René wil middels een petitie deze trage gebeurtenis ombuigen naar iets positiefs. 

Petitie
De Kooilaan loopt door een recreatiegebied met aan weerszijden wandel, fiets, - en ruiterpaden. Er zijn oversteekplaatsen, waarvan er een aantal niet eens gemarkeerd zijn. Bij oversteekplaatsen die wel gemarkeerd zijn, liggen verkeersdrempels, waar een maximum snelheid van 50 km per uur geldt. Deze wordt regelmatig ruim overschreden wat tot onveilige situaties leidt. Middels deze petitie roepen de omwonenden op om de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km per uur en effectieve snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. René roept iedereen op om hier de petitie te ondertekenen en op deze manier een sterke vuist te maken richting de gemeente en het Recreatieschap Rottemeren.

Uit de krant