Afbeelding

Gemeente Lansingerland faciliteert vestiging IKC’s

Actueel 369 keer gelezen

Lansingerland - De gemeente Lansingerland en de basisscholen hebben samen bekeken hoe de komende jaren binnen schoolgebouwen voor primair onderwijs meer ruimte kan worden gecreëerd voor het combineren van opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Zowel landelijk, als lokaal neemt de vraag toe naar deze Integrale Kindcentra (IKC). In een IKC zorgen opvang en school ervoor dat zij volgens een gezamenlijke visie met de kinderen omgaan. Ouders kunnen zo kiezen voor één pedagogische aanpak in één gebouw.

In een IKC vind je naast het reguliere onderwijs in ieder geval Kinderopvang (0-4) en Buitenschoolse opvang (4-12). Maar er kan ook vroeg- en voorschoolse educatie, peuteronderwijs en extra cultuur en sportonderwijs worden aangeboden. Een praktische belemmering voor de vorming van een IKC is de extra ruimte die er voor nodig is binnen een schoolgebouw. Nu is niet binnen alle schoolgebouwen standaard plek voor verschillende vormen van opvang. Op dit moment werkt de gemeente aan de renovatie en nieuwbouw van verschillende scholen in Lansingerland. Tussen nu en 2025 krijgt een aantal scholen een nieuw gebouw en daarnaast gaat zich een aantal nieuwe scholen vestigen in Lansingerland. Voor al deze scholen geldt dat hier de wens is om van de school een IKC te maken. Verschillende schoolbesturen vragen ons om voorfinanciering beschikbaar te stellen en zo IKC-vorming mogelijk te maken. Met dit voorstel beantwoorden we deze vraag en faciliteren we IKC-vorming in Lansingerland. Bij de voorfinanciering maakt de gemeente met het schoolbestuur afspraken waarin wordt vastgelegd dat de financiering met een kostendekkende huur geheel wordt terugbetaald aan de gemeente. Daarmee is de voorfinanciering voor de gemeentelijke begroting budgetneutraal. Wel gaat dit gepaard met risico’s, bijvoorbeeld bij langdurige leegstand. Hiervoor wordt een risicovergoeding in de huurprijs opgenomen. De IKC’s zijn een aanvulling op het bestaande aanbod van kinderopvang waar op dit moment in Lansingerland wachtlijsten voor zijn. Het is geen wettelijke taak van de gemeente, maar speelt wel in op de toenemende maatschappelijke vraag hiernaar. Wethouder Onderwijs Titia Cnossen is blij dat dit besluit van het college richting de raad gaat: “Samen met de scholen heeft Lansingerland deze aanpak gekozen om de ontwikkeling van de IKC’s mogelijk te maken. Als een van de jongste gemeenten in Nederland krijgen ouders meer keuze om opvang voor hun kinderen en school met elkaar te combineren.” Op 9 juni bespreekt de raadscommissie dit voorstel van het college van B&W. Op 30 mei neemt de gemeenteraad er een besluit over.

Uit de krant