Afbeelding

Mogelijk langdurige opvang Oekraïners in Bleizo-West

Actueel 474 keer gelezen

Lansingerland – Samen met de gemeente Vlaardingen neemt Lansingerland deel aan de pilot Langdurige Opvang Oekraïners (LOO) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Het doel van deze pilot is het onderzoeken van de mogelijkheden en benodigdheden voor de realisatie van grootschalige en langdurige opvang van Oekraïners in de gemeente. 

Verschillende fracties uitten hun zorgen afgelopen week tijdens de beeldvormende avond over de langdurige opvang. Ze zien liever opvang binnen de drie kernen, dan opvang op een aparte locatie. Burgemeester Pieter van de Stadt zegt echter dat dit niet realiseerbaar is. Naast het benoemen van de risico’s voor het langdurig opvangen van de vluchtelingen, leeft er wel de wens bij de verschillende fracties om de langdurige opvang te realiseren. Het onderzoeksproces is verdeeld in twee delen. Deel één is een ruwe inventarisatie van de mogelijkheden, randvoorwaarden en locatiekeuze. Deel twee is de businesscase. In dit deel wordt de gekozen locatie verder uitgewerkt. Hierna volgt de definitieve besluitvorming. Het uitgangspunt is dat de langdurige opvang wordt gerealiseerd door middel van flexwoningen, die op termijn beschikbaar komen voor andere doelgroepen op de woningmarkt. Dinsdag 19 april heeft het college in haar wekelijkse B&W-vergadering gesproken over de eerste inventarisatie van uitgangspunten en randvoorwaarden voor de realisatie van langdurige opvang van Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Lansingerland. De opvang zal tijdelijk van aard zijn met minimaal 3 tot maximaal 5 jaar. In Lansingerland worden momenteel tussen de 100 en 120 personen opgevangen bij de Kulck en particuliere opvang.

Op korte termijn komt er een formeel verzoek richting de Veiligheidsregio voor het inrichten van extra opvangplekken. Lansingerland heeft geen hotels, vakantieparken etc. De mogelijkheden voor kortdurende verblijf zijn dus beperkt. Daarom zal er ingezet worden op bijdrage aan langdurige opvang voor Oekraïners, kortgezegd (LOO). Een aantal locaties in Lansingerland is getoetst aan een aantal criteria zoals omvang en het tijdig beschikbaar zijn. Het gaat hierbij om de volgende locaties: Bleizo-West ten noorden en ten zuiden van de A12, Wilderszijde, Merenweg-midden, Hoeksekade, Lange Vaart en de Merenweg-Lijsterlaan. Uit deze opties is Bleizo-West de enige locatie die voldoet aan langdurige opvang van 1.000 tot 1.500 Oekraïners. Het gaat hier om flexibele woningen, die bijvoorbeeld na vijf jaar weggehaald kunnen worden. Op advies van Vluchtelingenwerk Nederland zullen er ook 1.500 flexwoningen voor niet-Oekraïners beschikbaar komen, om zo de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

Zorgen vanuit de raad
Johan Philippens (Leefbaar 3B) ziet meer in een kleinschalige opvang midden in de maatschappij. “Om de opvang goed te organiseren heb je dragende burgers nodig, deze heb je in de drie kernen, maar niet in Bleizo-West”, zegt hij. Ook Marloes Draak (VVD) ziet meer in een kleinere opvang, verdeeld over meerdere locaties in de kernen. “Dat is ook beter voor de integratie”, zegt ze. “Volgens Draak zal er ook meer druk komen op scholen en bijvoorbeeld zorginstellingen. Het is in het belang van alle Lansingerlanders om een goede afweging hierin te maken. VVD vindt overigens wel dat vluchtelingen goed opgevangen moeten worden. De VVD is alleen geen voorstander van grootschalige opvang. Ook Brecht Weerheim (D66) pleit voor opvang binnen de kernen. Hij stelt voor om een pilot te doen in een bestaande woonwijk, waar al sociale voorzieningen aanwezig zijn. De fractie van GroenLinks pleit voor meer gelijkheid onder de behandeling van vluchtelingen. “Voor ons is een vluchteling een vluchteling”, zegt Selgei Gabin. “Er wordt geen onderscheid gemaakt”, is het antwoord van burgemeester Van de Stadt. “Oekraïners zijn officieel ook geen vluchtelingen, maar ontheemden. Uiteindelijk willen ze terug naar Oekraïne”, zegt de burgemeester. De burgemeester heeft overigens geen toestemming nodig van de raad om Oekraïense vluchtelingen te huisvesten. Het betreft namelijk een noodsituatie. De burgemeester legt het onderwerp neer bij de gemeenteraad, zodat de fracties de randvoorwaarden kenbaar kunnen maken die de burgemeester handvaten geven om verdere stappen te ondernemen. De burgemeester begrijpt de zorgen en vragen vanuit de raad. Hij vindt het echter een utopie om te denken dat Oekraïners verspreid over de dorpen opgevangen kunnen worden. “Juist dit zorgt voor een directe druk voor bijvoorbeeld huisartsen en scholen. Dat is lastig en we hebben niet de capaciteit om dit te managen”, legt de burgemeester uit.

Uit de krant