Een impressie van het te bouwen appartementencomplex aan de Hoefweg.
Een impressie van het te bouwen appartementencomplex aan de Hoefweg.

Mogelijk appartementen voor arbeidsmigranten aan de Hoefweg

Actueel 820 keer gelezen

Bleiswijk - Huisvester KaFra Housing wil aan de Hoefweg 209 in Bleiswijk fatsoenlijke huisvesting gaan bouwen voor 284 internationale medewerkers die in Lansingerland in de tuinbouw of logistiek werken. Het gaat om een appartementencomplex dat binnen een paar maanden gebouwd kan worden en tien jaar blijft staan.

Dat is hard nodig volgens KaFra Housing-directeur Frank van Gool: “In de gemeente werken veel internationale medewerkers die zorgen dat de supermarkten bevoorraad worden, dat de pakketjes ook op zondag bezorgd worden en dat de groenten en het fruit van het land gehaald wordt. Werk waar geen Nederlanders voor te vinden zijn. De mensen die dit voor ons komen doen, verdienen een fatsoenlijke plek om te wonen in de buurt van hun werk. Die plekken zijn er nu veel te weinig waardoor het risico er is dat er schrijnende situaties ontstaan. Wij gaan nu een belangrijke stap zetten in het oplossen hiervan en daar zijn we heel blij mee.” KaFra Housing biedt de internationale medewerkers volledig ingerichte appartementen en studio’s, een beheerdersstudio, receptie, voldoende parkeerplaatsen en mogelijkheden tot ontspanning. KaFra Housing heeft met veertien projecten de ervaring opgedaan dat tijdelijke internationale medewerkers het meest gebaat zijn bij kwalitatieve huisvesting waarbij de begeleiding optimaal geregeld is. Speciaal getrainde Welfare Officers bieden daarom 24/7 service en beheer en zorgen zo voor het welzijn van de bewoners en omwonenden. 

Roemer-proof kwaliteit
KFT Hoefweg voldoet aan het gemeentelijk beleid en het huisvestingskeurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Belangrijke aanbevelingen van de Commissie Roemer aan het kabinet over goede leefomstandigheden voor internationale medewerkers worden ook omarmd door KaFra. De mensen werken bij diverse omliggende bedrijven, krijgen eigen slaapkamers en een ruim leefoppervlak per persoon. Met zonnepanelen, een volledig elektrisch gebouw en korte fietsafstanden tot werk is ook aan duurzaamheid gedacht. De locatie ligt niet ver van maatschappelijke voorzieningen in de omgeving, zoals lokale winkeliers, horeca en supermarkten. Initiatiefnemer Frank van Gool van KaFra Housing: “Hardwerkende internationale medewerkers in Nederland verdienen een fatsoenlijke plek om te leven. Zonder hen ligt er geen vers groente in de supermarktschappen, en kunnen online bestellingen niet meer worden ingepakt en bezorgd. De gemeente Lansingerland wil alle circa achtduizend internationale medewerkers die al in de gemeente werken een plek bieden. Daar zijn nog ruim 25 projecten zoals KFT Hoefweg voor nodig. KaFra Housing biedt de gemeente Lansingerland graag de eerste resultaten.” Mede-initiatiefnemer Karolina Swoboda van KaFra Housing: “KFT Hoefweg biedt de gemeente Lansingerland een Roemer-proof oplossing die voldoet aan de hoogste eisen. Zo voorkomen we Haagse toestanden waarin internationale medewerkers in verkamerde panden terechtkomen en door huisjesmelkers worden uitgebuit. Ook zorgen we ervoor dat er minder concurrentie plaatsvindt om woningen in de wijken, zodat die beschikbaar blijven voor de lokale starters.”
De plannen passen bij de gemeentelijke woonvisie ‘Een plek voor iedereen’. Het project KFT Hoefweg voorziet in 24/7 service en begeleiding voor bewoners en omwonenden. Ook speelt de huisvesting in op maatschappelijke aanbevelingen van de Commissie Roemer aan het kabinet.

De gemeente Lansingerland heeft naast een beleid voor de huisvesting van internationale medewerkers, sinds 2020 ook een toetsings- en communicatiekader om aanvragen te kunnen beoordelen. In het toetsingskader zijn onder andere eisen gesteld aan kwaliteit en kwantiteit van de huisvesting. Ook zijn er regels vastgelegd om goed overleg met de omgeving te waarborgen. KaFra Housing past de gemeentelijke kaders direct toe en heeft behalve omwonenden ook college- en gemeenteraadsleden uitgenodigd voor de online informatiebijeenkomsten. Met input van deze overleggen, zal KaFra op korte termijn een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning voor tien jaar indienen bij de Gemeente Lansingerland.

Uit de krant