De BTV vreest dat de uitkomst van het nieuwe luchthavenbesluit betekent dat de luchthaven groeit van 52.400 naar 65.500 vliegbewegingen.
De BTV vreest dat de uitkomst van het nieuwe luchthavenbesluit betekent dat de luchthaven groeit van 52.400 naar 65.500 vliegbewegingen.

Selectie aanwezigen bewonersavond leidt tot frustratie BTV

Actueel 968 keer gelezen

Lansingerland – Afgelopen week ontving de redactie van Hart van Lansingerland een persbericht van de Bewonersvereniging Tegen Geluidsoverlast (BTV) Rotterdam Airport. Voorzitter Alfred Blokhuizen stelt daarin dat BTV niet welkom was op een bewonersavond van het luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport, die in het gemeentehuis werd georganiseerd. Tijdens de bewonersavond was bewonersvertegenwoordiger van Lansingerland, Thea van de Coevering, wel aanwezig. Blokhuizen vermoedt dat BTV niet welkom was, omdat ze te kritisch zijn en weten waar ze over spreken en daarom mogelijk diepgaande kritische vragen hadden kunnen stellen. Van de Coevering weerlegt dit vermoeden. Volgens haar is er geen sprake van het weren en al helemaal niet omdat BTV kritisch zou zijn. 

De bewonersavond was bedoeld om uit te leggen wat de uitkomsten zijn van een onderhandelingstraject over de toekomst van het Rotterdamse vliegveld. De BTV, die zo’n 200 huishoudens van Lansingerland vertegenwoordigt, is zeer kritisch op het resultaat, omdat de uitkomst betekent dat de luchthaven zou kunnen groeien van 52.400 naar 65.500 vliegbewegingen. Het BTV bestuur was tot augustus 2021 ook deelnemer aan dat proces, maar werd daarna geweerd omdat ze niet konden tekenen voor o.a. geheimhouding van wat er besproken werd tijdens de onderhandelingen. “Geheimhouding is in strijd met de statuten van de BTV, hetgeen bekend was en is bij het vliegveld”, legt Blokhuizen uit.

Van de Coevering
Thea van de Coevering werd anderhalf jaar geleden gevraagd door Rotterdam The Hague Airport (RTHA) om mee te denken aan de overlegtafel voor een nieuw luchthavenbesluit. Van de Coevering is al sinds eind jaren zeventig actief tegen onder andere een eventuele uitbreiding van de luchthaven. Iets wat ook BTV nastreeft. “Uiteindelijk streven we als bewonersvertegenwoordigers allemaal hetzelfde na en dat is het verminderen van de geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen”, zegt Blokhuizen. Van de Coevering legde de vraag -van RTHA over deelname- neer bij de wethouder en de Raad van Lansingerland. Zij gingen akkoord met haar deelname als inwoonster van de gemeente. “Ik ben dus geen gekozen vertegenwoordiger van Lansingerland en pretendeer dat ook niet te zijn”, benadrukt Van de Coevering.

Bewonersavond
Het bestuur van de BTV had graag in discussie willen gaan met de bewonersvertegenwoordiger over het onderhandelingsresultaat. De voorzitter van BTV, Alfred Blokhuizen, werd echter door de gemeente verteld dat het bestuur niet welkom is, omdat ze niet in Lansingerland zouden wonen. Voorzitter Alfred Blokhuizen vindt dit onbegrijpelijk. “We vertegenwoordigen een grote groep Lansingerlanders en weten ook inhoudelijk van wat er is besproken bij het onderhandelingsproces over de groei van de luchthaven. We zijn zeer kritisch over de gang van zaken en de uitkomsten. Immers, ondanks dat alle seinen op rood staan omwille van het klimaat, wordt forse groei van het vliegverkeer mogelijk gemaakt. Hierdoor zullen de omwonenden nog meer overlast ervaren. We achten het niet uitgesloten dat we juist daarom worden geweerd.

Van de Coevering weerlegt dit vermoeden. Volgens haar is er geen sprake van het weren en al helemaal niet omdat BTV kritisch zou zijn. “Het is zeker niet juist dat de BTV geweerd zou zijn omdat ze te kritisch is. Ik sta altijd open voor een reële discussie opbouwende kritiek of suggesties”, zegt Van de Coevering. “De avond werd georganiseerd door de gemeente Lansingerland. Ik ben daarbij gevraagd als ‘ter zake deskundige’ om mijn visie op het voorlopige pakket te geven. De gemeente Lansingerland stelt echter dat de gemeente slechts de avond faciliteerde en niet organiseerde. Omdat er ook avonden voor omwonenden worden gehouden in Rotterdam en Schiedam, werd er besloten om de avond van 20 april echt te bestemmen voor de inwoners van Lansingerland. De bedoeling was dat zowel ik, als de verantwoordelijk ambtenaar, in discussie konden gaan met onze eigen inwoners om zodoende hun op- en aanmerkingen of suggesties mee te kunnen nemen naar de overlegtafel. Men kon zich per mail of telefoon aanmelden voor deze avond met naam en de kern van Lansingerland waarin men woont. Toen bleek dat er vanuit de BTV een oproep aan alle leden (ook uit andere gemeenten) werd gedaan om in grote getale naar de bewonersavonden van Lansingerland en Schiedam te komen, is er met de niet-Lansingerlanders gecommuniceerd dat zij op die avond niet het woord zouden krijgen. Dus ook met de voorzitter van de BTV, de heer Blokhuizen, die in Spijkenisse woont. Dit had ook te maken met het aantal mensen dat we, qua ruimte, konden toelaten. Toen de voorzitter van de BTV met een groep ‘volgelingen’ , veelal uit Rotterdam, voor de deur van het gemeentehuis stond hebben we niet moeilijk gedaan, maar ze gewoon toegelaten. Bij het begin van de avond heeft de onafhankelijke voorzitter nogmaals aangegeven dat iedereen welkom was, maar dat alleen inwoners van Lansingerland het woord zouden krijgen. Helaas bleken de microfoons aan de tafels voor raadsleden niet uitgezet (wat ik wel verzocht had, omdat er met een ‘loopmicrofoon’ zou worden gewerkt) nam men ongevraagd het woord en ontstond er veel rumoer en geschreeuw in mijn richting en dat de voorzitter van de BTV het woord moest krijgen. De avondvoorzitter besloot voet bij stuk te houden en alleen inwoners van Lansingerland het woord te geven”, legt van de Coevering uit.

Blokhuizen is verbaasd over de woorden van Van de Coevering. Hij zegt: “Ik kwam slechts als voorzitter met een adviseur van de vereniging naar de avond en nam geen ‘volgelingen’ mee. Ik zou niet weten hoe men dat gecontroleerd heeft. BTV geeft immers geen lidkaart uit. Zoals het nu wordt gesteld lijkt het of we kwamen om de avond te verstieren. Dat vind ik jammer. Niet-Lansingerlanders kregen een aparte plaats in de zaal en hadden geen microfoon ter beschikking en hielden zich ook vrijwel buiten de discussie. Onder de mensen van buiten Lansingerland waren ook bestuurders van wijkverenigingen uit buurgemeenten om te kijken hoe zo’n avond gaat. Er werd overigens ook een fractievoorzitter vanuit Rotterdam schriftelijk de toegang ontzegd. Een woonplaatscriterium toepassen bij een openbare discussieavond is overigens niet rechtmatig. Het is ook het volste recht dat bewoners, lid of geen lid van de BTV, hun geluid laten horen. Wat we wel intimiderend vonden is dat er twee politiebusjes buiten waren geposteerd. De leden van de BTV willen geen gedoe, wel een goede inhoudelijke discussie. We riepen dan ook niet op tot gedoe, integendeel zelfs! Uit de avond bleek wel dat de BTV kennelijk heel veel draagvlak heeft in Lansingerland”, geeft Blokhuizen als reactie op Van de Coevering.

Voorlopig Pakket 
Participatietraject
BTV strijdt al jaren tegen vliegtuigoverlast van Rotterdam Airport. Volgens BTV moeten de omwonenden van het vliegveld tegen het Voorlopig Pakket Participatietraject (VPP) stemmen. Het liefst ziet BTV dat omwonenden het VPP plan afwijzen en de twee afgevaardigden vragen om uit het overleg te stappen. Volgens BTV groeit het aantal vliegbewegingen bij de productie van meer geluid. Ook het opsplitsen van de totale geluidsruimte leidt volgens de BTV juist tot extra geluidsoverlast.

“Er wordt dus nu gerekend met een totale geluidsruimte voor commerciële/toeristenvluchten, kleine vliegtuigen én het politie en traumaverkeer. Is er meer trauma en politie-vliegverkeer dan gaat dat af van de totale geluidsruimte en kan er minder commercieel gevlogen worden. In het VPP wil men straks de commerciële vluchten in geluidsruimte loskoppelen van het trauma/politie vliegverkeer. De geluidsruimte voor de totale commerciële vluchten wordt niet verkleind bij meer trauma/politieverkeer. Dit betekent meer vliegbewegingen en dus meer geluidsoverlast”, zegt Blokhuizen. Ook is het nu zo dat een verlaat vliegtuig dat na middernacht landt het tienvoudige van de geluidsruimte kost. Dus één verlaat vliegtuig kost RTHA ruimte voor tien andere commerciële vliegtuigen overdag. Het VPP schaft dit systeem af. Wat er dan wel komt is niet bekend en wordt nog uitgewerkt. BTV voorspelt dat een verlaat vliegtuig straks niet meer de geluidsruimte van tien vliegtuigen overdag gaat kosten. Dus ook deze verandering zal groei en meer overlast betekenen. Want minder straf is meer geluidsruimte en dus meer vliegbewegingen. Het feit dat Rotterdam Airport geen beperkingen wil opleggen aan de geluidsruimte voor innovatieve vluchten zal volgens BTV juist leiden tot een stevige groei van het aantal vliegbewegingen. Men kan vliegbewegingen zomaar onder de noemer ‘innovatief’ scharen door het bijvoegen van bijvoorbeeld wat bio-brandstof. Volgens Blokhuizen kan de noemer duurzaamheid niet tot ongelimiteerd extra vliegen leiden buiten elke regelgeving om. Van de Coevering vindt het VPP magertjes. Voor Van Coevering blijft woningbouw boven het uitvoeren van vluchten van low-cost carriers staan. Het VPP voldoet volgens Van Coevering wel aan de randvoorwaarden uit de Luchtvaartnota.

“De leden van BTV
willen geen gedoe,
wel een goede,
inhoudelijke discussie”

Uit de krant

Uit de krant